Thanhvan

In: Novels

Submitted By whitetree
Words 1464
Pages 6
INDEX

I. INTRODUCTION………………………………………2 II. CONTENT………………………………………………3 2.1. Literature review…………………………………………………….3
2.1.1. Definition of idiom in English…………………………………….3
2.1.2. Definition of idiom in Vietnamese………………………………..3 2.2. Horses in English and Vietnamese idiom…………………………...3 2.2.1. The positive meaning of horses in English and Vietnamese idioms………………………………………………………………………..4 2.2.2. The negative meaning of horses in English and Vietnamese idioms………………………………………………………………………..6 III. CONCLUSION…………………………………………....8 IV.REFERENCES………...…………………………………..9

I. INTRODUCTION

One of the most important things that make people are different from other animals is language. We use language everyday to communicate, studying, working… In other word, language is a tool that helps us change our lives by expressing our feelings, our ideas, our thoughts as well. However, every country has their own language so people learn other languages to be able to connect with others around the world. When we study other languages, comparison two or more than two languages is inevitable, especially when we are attending the contrastive analysis course. There are many kinds of idioms related to animals in both English and Vietnamese. Those idioms are often about dogs, cats, monkeys and so on. For example, we have idioms related to dogs like “as sick as a dog”, “like the dog with two tails” or “dog-eat-dog”. We also have some idioms about cats like “as weak as kitten” or “ cat gets one’s tongue”. Those are some typical examples that people use animals as the means of transmitting the meaning. Among the variety of animals, horse is also widely used in idioms. Due to the difference of culture and context, English and Vietnamese language may have some similar and different symbolism of horse.

II. CONTENT

2.1. Literature review.…...

Similar Documents

The Story of an Hour

...đượcbảo toàn vì được yêu, bất động và xám ngoét và chết ngắt. Nhưng nàngnhìn qua khỏi tầm giới hạn của nỗi đắng cay, chuỗi tháng năm dài dằngdặc sẽ tuyệt đối thuộc về nàng. Và nàng mở rộng vòng tay chào đón nhữngngày sắp đến. Sẽ không còn ai để nàng sống vì người ấy trongnhững ngày sắp đến. Nàng sẽ chỉ sống cho chính mình. Sẽ không còn mộtai có đủ thẩm quyền để uốn nắn ý chí nàng trong một sự bền bĩ kiên nhẫnđầy mù quáng mà người ta, cả đàn ông lẫn đàn bà, tin là họ có quyền ápđặt mong muốn riêng tư của họ lên đồng loại. Một hành động dù có cố ýđộc ác hay không cố ý cũng không làm giảm đi tội ác khi nàng nhìn hànhvi này của mình trong khoảnh khắc thật rõ ràng. Nàng yêu chồng –thỉnh thoảng. Thường thường thì nàng không yêu. Điều này không thànhvấn đề. Tình yêu, một bí mật không thể giải đáp, không là trò trống gìkhi nàng được sở hữu quyền tự chủ cá nhân mà đối với nàng đây là mộtthôi thúc to lớn nhất! “Giải thoát! Giải thoát cả thân thể lẫn tâm hồn!” Nàng tiếp tục thầm thì. Josephineđang quỳ trước cánh cửa đóng kín mít, dán môi vào lổ khóa, cố gắngthuyết phục để được cho vào phòng. “Louise, mở cửa ra. Chị xin em, mởcửa ra nào – Đừng có làm cho mình mang bệnh đấy. Em đang làm gì thếLouise? Giời ạ, mở cửa đi nào.” “Đi chỗ khác đi. Em không làmcho mình bệnh đâu.” Không; nàng đang uống men rượu trường sinh ngấtngây của cuộc đời qua khung cửa sổ mở toang. Trí tưởng tượng củanàng chạy hỗn loạn về những ngày sắp đến. Những ngày mùa xuân, và nhữngngày mùa hạ, và những tất cả các......

Words: 4396 - Pages: 18