Free Essay

Peter Pham

In: Business and Management

Submitted By tupdn
Words 9863
Pages 40
PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đền tài Câu chuyện về Steve Jobs là sự tạo hóa kỳ diệu của tinh thần doanh nhân mà ai cũng phải thừa nhận. Với những phẩm chất tuyệt vời của một nhà quản trị kinh doanh xuất sắc, Steve Jobs đã gầy dựng cho mình một sự nghiệp vĩ đại. Steve Jobs nổi lên như một biểu tượng tối cao của sức sáng tạo, trí tưởng tượng, và sự đổi mới trường tồn, ông hiểu rằng cách tốt nhất để tạo ra giá trị đích thực trong thế kỷ XXI này là việc kết nối óc sáng tạo với khoa học công nghệ, vì thế ông đã xây dựng một công ty nơi mà trí tưởng tượng đột phá được kết hợp với những thành tựu đáng kinh ngạc của kỹ thuật. Với những đóng góp không mệt nghỉ của mình cho Apple, ông đã giúp công ty trở thành một trong những công ty lớn nhất thế giới ( với giá trị vốn hoá thị trường là cao nhất thế giới). Tuy nhiên, cuộc đời doanh nhân tài ba này đã kết thúc ở tuổi 56 (ngày 05/10/2011) vì căn bệnh ung thư. Ông ra đi để lại bao nuối tiếc cho mọi người. Steve Jobs được cho là bậc thầy của nghệ thuật quản trị với phong cách lãnh đạo độc đoán của mình. Jobs đã thể hiện tài quản trị của mình giúp cho công ty Apple thoát khỏi bờ vực phá sản năm 1997 và đạt được nhiều thành công như ngày hôm nay. Vì vậy, chúng tôi đã chọn Steve Jobs với phong cách lãnh đạo của ông để làm nội dung đề tài tiểu luận môn “Tâm lý nghệ thuật lãnh đạo” với mong muốn được tìm hiểu sâu hơn nghệ thuật lãnh đạo của ông. 2. Mục tiêu nghiên cứu Phân tích và làm rõ phong cách lãnh đạo của Steve Jobs tại Apple để rút ra những đặc trưng trong phong cách lãnh đạo của Steve Jobs, chỉ rõ nhưng thành công, tồn tại do phong cách lãnh đạo này tạo ra. Đồng thời, từ những phân tích đó, chúng ta đưa ra những giải pháp giúp hoàn thiện hơn phong cách lãnh đạo của Steve Jobs. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu Phong cách lãnh đạo độc đoán của Steve Jobs tại tập đoàn Apple
3.2. Phạm vi nghiên cứu ❖ Về nội dung: - Trình bày những lý luận cơ bản về phong cách lãnh đạo - Trên cơ sở những lý luận cơ bản kết hợp với hiểu biết thực tế về đối tượng nghiên cứu nhằm chỉ ra những đặc trưng riêng; phân tích và làm rõ những thành công, tồn tại và các giải pháp khắc phục của đối tượng nghiên cứu. ❖ Về thời gian: Phong cách lãnh đạo của Steve Jobs từ khi ông trở lại Apple từ năm 1997 đến năm 2011 4. Phương pháp nghiên cứu Đề tài kết hợp các phương pháp chủ yếu: phương pháp trừu tượng hóa khoa học, phương pháp thu thập tài liệu; phân tích, so sánh và tổng hợp; kết hợp phương pháp lịch sử và phương pháp logic trong quá trình thực hiện đề tài. 5. Kết cấu bài tiểu luận Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của báo cáo thực tập gồm ba chương chính: Chương 1: Cơ sở lý luận về phong cách lãnh đạo Chương 2: Phân tích thực trạng về phong cách lãnh đạo độc đoán của Steve Jobs tại Apple Chương 3: Giải pháp hoàn thiện phong cách lãnh đạo độc đoán của Steve Jobs tại Apple

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO
1. Khái niệm về phong cách lãnh đạo
1. Khái niệm lãnh đạo Lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng đến hoạt động của một cá nhân hoặc một nhóm, nhằm đạt được mục đích trong những điều kiện cụ thể nhất định. Lãnh đạo là khả năng lôi cuốn người khác đi theo mình, là biết tạo ra mối ràng buộc giữa người và công việc bằng cách quan tâm cả hai. Lãnh đạo là khả năng thuyết phục và gây ảnh hưởng trên người khác để hoàn thành những mục tiêu mong muốn. Nói cách khác, lãnh đạo thiên về khía cạnh nhân bản và nhắm đến “người” để nối kết họ thành một đội ngũ và động viên họ tiến tới mục tiêu mong muốn. Có hai loại lãnh đạo là lãnh đạo chính thức và lãnh đạo không chính thức. Lãnh đạo chính thức là người lãnh đạo có thực quyền. Người lãnh đạo có thực quyền là người lãnh đạo đồng thời đóng vai trò quản trị viên trong một tổ chức, được trao ban quyền hạn và chức năng hành xử trên người khác để thi hành một công tác theo hoạch định. Người lãnh đạo không chính thức hay còn gọi là lãnh đạo tự nhiên, là người lãnh đạo do thiên phú với phong cách lôi cuốn người khác. Tuy họ không có quyền hạn chính thức để sai khiến, nhưng lời nói của họ có giá trị, được người khác lắng nghe và thực hiện. Những người lãnh đạo tự nhiên này thường được người khác ngưỡng mộ như một chứng nhân gương mẫu về cách tổ chức và thực hiện đối với đời sống cá nhân cũng như xã hội.
2. Khái niệm phong cách lãnh đạo Phong cách lãnh đạo là những phương pháp hoặc cách thức nhà lãnh đạo thường dùng để gây ảnh huởng đến đối tượng bị lãnh đạo. Xét trên phương diện cá nhân, phong cách lãnh đạo chính là cách thức làm việc của nhà lãnh đạo. Phong cách lãnh đạo của một cá nhân là dạng hành vi của người đó thể hiện các nỗ lực ảnh huởng tới họat động của những người khác. Xét trên phương diện tổng thể, phong cách lãnh đạo là hệ thống các dấu hiệu đặc trưng của họat động và quản lý của nhà lãnh đạo, được quy định bởi đặc điểm nhân cách của họ.
2. Các mô hình phong cách lãnh đạo 1. Phong cách lãnh đạo độc đoán 1. Khái niệm Phong cách lãnh đạo độc đoán còn được gọi là phong cách lãnh đạo chuyên quyền, phong cách lãnh đạo theo hành chính xử phạt, phong cách lãnh đạo theo chỉ thị, phong cách lãnh đạo cương quyết. Ở đây nhà lãnh đạo sẽ áp đặt nhân viên; các nhân viên nhận lệnh và thi hành mệnh lệnh. Nhà lãnh đạo sẽ tập trung hết quyền lực vào tay của mình. Lãnh đạo độc đoán là sự áp đặt công việc với sự kiểm soát và giám thị chặt chẽ. Quản trị viên độc đoán thường lấy mình làm thước đo giá trị. Họ không quan tâm đến ý kiến của người khác dù là đồng đội hay nhân viên mà chỉ hoàn toàn dựa vào kiến thức và kinh nghiệm của chính mình. Hình thức này thường phù hợp với lối quản trị cổ điển, hoặc khi tổ chức đang trong tình trạng canh tân nội bộ để loại trừ những phần tử làm lũng đoạn sinh hoạt chung, vv… Nhất là khi tinh thần kỷ luật và trật tự của tổ chức lỏng lẻo cần sửa đổi. Phong cách này xuất hiện khi các nhà lãnh đạo nói với nhân viên chính xác những gì họ muốn các nhân viên làm và làm ra sao mà không kèm theo bất kỳ lời khuyên hay chỉ dẫn nào. 2. Ưu điểm Thứ nhất, được nhà lãnh đạo sử dụng thành công trong một tập thể mới thành lập, chưa thiết lập được nguyên tắc hoạt động… hoặc trong các tập thể đang mất phương hướng hoạt động, không khí trong tổ chức là gây hấn… Thứ hai, sự thành công của tổ chức phụ thuộc vào vai trò cá nhân của nhà quản trị. Nếu nhà quản trị giỏi sẽ mang lại nhiều thành công cho tổ chức. Thứ ba, trong các trường hợp khẩn cấp thì sự độc đoán chuyên quyền của lãnh đạo đôi khi mang lại những hiệu quả bất ngờ. 3. Nhược điểm Thứ nhất, người lãnh đạo không quan tâm đến suy nghĩ cũng như ý kiến của nhân viên nên không tận dụng được sự sáng tạo của nhân viên dưới quyền. Thứ hai, quyết định của người lãnh đạo chuyên quyền thường ít được cấp dưới chấp nhận, đồng tình và làm theo, thậm chí còn dẫn đến sự chống đối của cấp dưới. Thứ ba, với phong cách này, nhân viên ít thích lãnh đạo, hiệu quả làm việc cao hơn khi có mặt lãnh đạo, thấp khi không có mặt lãnh đạo. Thứ tư, không khí trong tổ chức phụ thuộc vào định hướng cá nhân. 4. Áp dụng Phong cách lãnh đạo độc đoán rất thích hợp khi có một mệnh lệnh từ cấp trên mô tả những gì cần phải làm và phải làm như thế nào. Phong cách quản lí này cũng thích hợp trong trường hợp các nhân viên còn hạn chế về kinh nghiệm hoặc thiếu những kĩ năng cần thiết để hoàn thành công việc. Cần độc đoán với những người ưa chống đối, những người không có tính tự chủ, thiếu nghị lực và kém tính sáng tạo. 2. Phong cách lãnh đạo dân chủ 1. Khái niệm Là kiểu phong cách được đặc trưng bằng việc người quản lý biết phân chia quyền lực của mình, tham khảo ý kiến cấp dưới, bàn bạc, lắng nghe ý kiến cấp dưới trước khi ra các quyết định. Quản trị viên theo đường lối lãnh đạo dân chủ là người biết tạo ra những cuộc thảo luận giữa đội ngũ để tìm một quyết định chung. Một khi đã quyết định dù là ý kiến của bất cứ thành viên nào trong đội ngũ, công tác sẽ được thực hiện theo quyết định đó. Lối lãnh đạo này đem lại sự nhất trí trong tổ chức và giúp cộng tác viên hay nhân viên nắm quyền chủ động trong việc thi hành công tác. Nhân viên trong các tổ chức với lối lãnh đạo này thường có cơ hội phát huy sáng kiến cao. Do đó, tinh thần làm việc cũng cao và đạt hiệu năng. 2. Ưu điểm Thứ nhất, nhà lãnh đạo tạo điều kiện cho nhân viên của mình được phát huy sáng kiến, tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch, tạo cho cấp dưới sự chủ động cần thiết. Thứ hai, với phong cách này, nhà lãnh đạo tạo ra bầu không khí tâm lý tích cực trong quá trình quản lí, nhân viên thích lãnh đạo hơn, năng suất làm việc cao kể cả khi không có mặt lãnh đạo, không khí làm việc trong nhóm cởi mở hơn. Thứ ba, hơn nữa, các quyết định của nhà lãnh đạo được cấp dưới ủng hộ và làm theo. 3. Nhược điểm Thứ nhất, nếu thiếu tính sắc sảo và kỹ năng phân tích, nhà lãnh đạo sẽ không thể ra được quyết định đúng đắn. Thứ hai, hơn nữa, nếu thiếu tính quyết đoán, nhà lãnh đạo có thể trở thành người theo đuôi cấp dưới. Thứ ba, quyết định chậm sẽ bỏ lỡ mất cơ hội. 4. Áp dụng Thứ nhất, trong một tập thể có bầu không khí tốt đẹp, có tinh thần đoàn kết, có khả năng tự quản, tự giác cao. Thứ hai, đối với những người có tinh thần tập thể, lối sống tập thể, có tinh thần hợp tác. 3. Phong cách lãnh đạo tự do 1. Khái niệm Phong cách lãnh đạo tự do là kiểu phong cách mà nhà lãnh đạo rất ít khi sử dụng quyền lực, cho cấp dưới được tự do. Nhà lãnh đạo tạo điều kiện và giúp đỡ nhân viên bằng cách cung cấp thông tin cho họ. Ở phong cách này, nhà lãnh đạo cho phép các nhân viên ra quyết định, nhưng nhà lãnh đạo vẫn chịu trách nhiệm đối với những quyết định được đưa ra.
1.2.3.2.Ưu điểm Thứ hai, mỗi thành viên trong nhóm đều có thể trở thành chủ thể cung cấp những ý tuởng, ý kiến giải quyết, những vấn đề cốt lõi do thực tiễn đặt ra. Thứ ba, các nhân viên có thể tham gia vào các dự án của tổ chức nên tính sáng tạo được phát huy tối đa. Thứ tư, phong cách này tạo cho nhân viên sự thỏai mái, tự do, không bị gò bó nên hiệu quả làm việc cao hơn. 3. Nhược điểm Đôi khi tự do quá mức, mỗi người một ý kiến, dẫn đến không thống nhất được ý kiến chung, và có thể dẫn đến mục tiêu chung không được hoàn thành. Người lãnh đạo có thể lơ là trong công việc. 4. Áp dụng Sử dụng phong cách lãnh đạo ủy thác được sử dụng khi các nhân viên có khả năng phân tích tình huống, xác định những gì cần làm và làm như thế nào. Nên dùng kiểu lãnh đạo tự do với những người hơn tuổi, những người không thích giao thiệp hay có đầu óc cá nhân chủ nghĩa.
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phong cách lãnh đạo Mỗi phong cách lãnh đạo có những ưu, nhược điểm riêng và việc lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp là rất quan trọng đối với nhà lãnh đạo trong quản lí, điều hành công việc. Việc lựa chọn phong cách có thể phụ thuộc vào bản thân nhà lãnh đạo: tuổi tác, tính cách, kinh nghiệm, trình độ, năng lực, trạng thái tâm lí, nghề nghiệp, vị trí công tác, đặc điểm ngành nghề và mục tiêu của bản thân họ. Ngoài ra việc lựa chọn phong cách lãnh đạo còn phụ thuộc vào các yếu tố tác động từ bên ngoài: hoàn cảnh lãnh đạo, các tình huống quản trị, văn hóa quản lí của đối tượng,..; dựa trên mối quan hệ với nhân viên và giữa các nhân viên, mức độ sức ép công việc và năng lực làm việc của nhân viên. Phong cách lãnh đạo là kết quả của mối quan hệ giữa tính cách cá nhân với môi trường và được biểu hiện bằng công thức: Phong cách lãnh đạo = Cá tính x Môi truờng.

CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐỘC ĐOÁN CỦA STEVE JOBS TẠI APPLE TỪ GIAI ĐOẠN 1997-2011 2.1. Sơ lược về tiểu sử của Steve Jobs Steven Paul Jobs (24/2/1955 - 5/10/2011) là một nhà quản trị và doanh nhân nổi tiếng người Mỹ. Ông là một trong những người sáng lập của hãng Apple và là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất ở ngành công nghiệp vi tính. Trước đây ông từng là tổng giám đốc điều hành của xưởng phim hoạt hình Pixar; sau đó trở thành thành viên trong ban giám đốc của công ty Walt Disney năm 2006, sau khi Disney mua lại Pixar. Cuối những năm 1970, Steve Jobs cùng nhà đồng sáng lập Apple Steve Wozniak, Mike Markkula và một số người khác, thiết kế, phát triển và đưa ra thị trường một trong những dòng máy tính cá nhân thành công thương mại đầu tiên, dòng Apple II. Đầu những năm 1980, Jobs là một trong những người đầu tiên nhìn thấy tiềm năng thương mại của giao diện người dùng điều khiển đồ họa bằng cách sử dụng chuột dẫn đến việc ra đời Macintosh. Sau khi thất bại trong một cuộc đấu tranh quyền lực với ban giám đốc vào năm 1984, Jobs rút khỏi Apple và sáng lập NeXT, một công ty phát triển nền tảng máy tính chuyên về giáo dục và kinh doanh cao hơn. Việc Apple mua lại NeXT vào năm 1996 đưa Steve Jobs trở lại công ty mà ông là đồng sáng lập, sau đó làm việc ở đó trong vai trò tổng giám đốc điều hành từ năm 1997 cho đến năm 2011. Năm 1986, ông mua lại bộ phận đồ họa vi tính của công ty Lucasfilm, sau đó tách ra thành hãng phim hoạt hình Pixar. Ông vẫn là tổng giám đốc điều hành và cổ đông lớn nắm 50,1% cổ phần của Pixar cho đến khi hãng Walt Disney mua lại vào năm 2006.Do đó Jobs trở thành cổ đông cá nhân lớn nhất nắm 7% cổ phần và là thành viên của Hội đồng quản trị của Disney. Quá trình hoạt động kinh doanh của Steve Jobs đã đóng góp nhiều cho các hình ảnh biểu tượng mang phong cách một nhà doanh nghiệp tiêu biểu của Thung lũng Silicon. Ngày 24 tháng 8 năm 2011, Steve Jobs tuyên bố từ chức tổng giám đốc điều hành của Apple. Trong thư từ chức, Jobs mạnh mẽ gửi gắm rằng Tim Cook là người kế nhiệm ông. Sau đó, Jobs đã được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị của Apple. Ngày 5 tháng 10, 2011, Apple loan tin Steve Jobs đã qua đời ở tuổi 56. 2.2. Thực trạng về phong cách lãnh đạo độc đoán của Steve Jobs tại Apple giai đoạn 1997-2011
2.2.1. Thực trạng về tính cách của Steve Jobs tai Apple giai đoạn 1997-2011 Thứ nhất, là một người cầu toàn, tinh tế và yêu thích sự sáng tạo Ông luôn yêu cầu nhân viên tỉ mỉ và không được có bất kì một sai xót nào, sự khao khát hoàn hảo và yêu thích sáng tạo thể hiện ngay những đoạn quảng cáo và sự quyến rũ của những thiết kể sản phẩm đem đến những thành công của Apple do vậy ông thường hay dồn ép và yêu cầu làm lại hầu như tất cả đối với những thiết kế, sản phẩm không hoàn hảo theo cách nhìn của ông. Ví dụ như: việc rọi đèn vào iMac trong buổi ra mắt sản phẩm (6/1998) cũng tốn không ít thời gian chuẩn bị của Jobs, cho đến khi ánh đèn soi vào sản phẩm hợp với ý của ông. Các sản phẩm của Apple theo ý của Jobs phải quan tâm tới những chi tiết nhỏ nhất, kể cả những chiếc ốc vít ở mặt sau của sản phẩm. Thậm chí có người phải thốt lên rằng “ Jobs muốn kiểm soát đến cả đến hạt cát trong vi mạch” .Các dòng sản phẩm nỗi tiếng như iPod, iPhone, iPad từ kiểu dáng bên ngoài cho đến phần cừng và phần mềm đều đồng bộ và thể hiện nét tinh tế, sáng tạo và sự khát khao hướng tới sự hoàn hảo không ngừng. Thứ hai, dễ nỗi nóng với mọi người Vào những lúc áp lực công việc lên cáo, ví dụ như khi hạn chót việc hoàn thành mẫu iMac tới gần, tính khí nóng nảy của Jobs lại càng dễ nhận thấy, đặc biệt là trong lúc ông phải đối mặt với những vấn đề sản xuất. Trong một cuộc họp đánh giá sản phẩm, ông biết được rằng quy trình sản xuất đang chậm trễ. Steve Jobs tỏ thái độ giận dữ khủng khiếp, và nỗi tức giận ấy tuyệt đối thành thực. Ông đã nỗi giận với cả nhóm làm sản phẩm với những lời lẽ rất nặng nề, bắt đầu với Rubinstein: “Các người biết là chúng ta đang cố cứu cả công ty cơ mà,” ông ta thét lên: “và các người đang làm hỏng bét mọi sự!”. Bản tính nỏng nảy cũng dễ nhận thấy khi Lee Clow - giám đốc sáng tạo của Chiat/Day, đã chuẩn bị một loạt các mẫu quảng cáo đầy màu sắc trên tạp chí và khi ông gửi cho Jobs các trang in thử, Lee Clow đã nhận hồi đáp là một cuộc điện thoại điên cuồng tức giận. Màu xanh dương trong mẫu quảng cáo, Jobs khẳng định, khác với màu xanh của chiếc iMac và Jobs đã hét vào Lee Clow: “Các người chẳng hề biết các người đang làm gì!” Jobs thét lên: “Tôi sẽ bảo người khác nhận phần quảng cáo, vì mấy thứ này thật khốn kiếp”. Thứ ba, là con người có tham vọng, muốn kiểm soát mọi thứ Sau khi được bổ nhiệm làm chuyên viên tư vấn cho Amelio, Jobs ngay lập tức đẩy những người ông tin tưởng vào những vị trí cấp cao ở Apple. Jobs cần đảm bảo chắc chắn rằng những người thực sự giỏi đến từ NeXT không bị “đâm sau lưng” bởi những kẻ kém hơn đang giữ những vị trí cốt cán ở Apple. Để điều hành mảng phần mềm, ông sử dụng người bạn Avie Tevanian của mình. Để nắm mảng phần cứng, ông đã chọn Jon Rubinstein, người đã nắm vị trí tương tự ở bộ phận phần cứng của NeXT. Tất các nhóm làm sản phẩm, từ công đoạn thiết kế cho đến hoạt động quảng bá cho sản phẩm đều được Steve Jobs kiểm soát chặt chẽ theo những tiêu chuẩn của ông. Khi Jobs quay về Apple với vai trò là người cố vấn dẫn dắt Apple vực dậy, chỉ trong 90 ngày để tìm kiếm CEO mới cho Apple , Jobs tiếp tục sôi lên khi phải trả lời trước ban quản trị mà ông không tôn trọng. “Hãy dừng đoàn tàu lại, nó sẽ không có kết quả,” ông nói với Woolard. “Công ty này đang phải vật lộn để tồn tại, và tôi không có thời gian để làm vú nuôi cho ban quản trị. Vì vậy tôi cần tất cả các ông rút lui. Hoặc tôi sẽ rút lui và không quay trở lại vào thứ hai tới”. Và sau đó, ông buộc họ phải từ chức, rút lui và ông kiếm người vào các vị trí đó. Thứ tư, là người quyết đoán Jobs vô cùng quyết đoán và mạnh mẽ với các quyết định của mình. Khi ông thấy gì đúng, ông sẽ bỏ mặc tất cả sự phản đối hay những chê trách của người ngoài để dự tình của mình. Khi Jobs vừa trở lại Apple trong thời kì đen tối nhất của Apple - giá cổ phiếu trượt giá liên tiếp và không phanh, quyết định đầu tiên của ông là phải hạ giá cổ phiếu ưu đãi, tất cả các bộ phận tài chính đều phản đối ông, họ nói cần 2 tháng để họ nghiên cứu vấn đề này nhưng ông nhất quyết làm và” Phải làm ngay” và ông đã thành công khi giá cô phiếu từ 13 đôla tăng lên 20 đôla chỉ trong cùng một tháng. Quyết định chỉ tập trung sản xuất hai dòng sản phẩm máy để bàn, xách tay theo hai dòng là phổ thông và cao cấp, mặc dù các kỹ sư của ổng khá giận dữ nhưng đa phần họ đã bị Jobs thuyết phục.Kết quả là các kỹ sư và quản lý ở Apple lập tức chỉ tập trung cao độ vào bốn lĩnh vực. Với mảng máy để bàn cao cấp, họ phát triển Power Macintosh G3. Với mảng máy xách tay cao cấp họ phát triển PowerBook G3. Với máy để bàn phổ thông, họ bắt đầu với thứ sau này trở thành iMac. Và cuối cùng với máy xách tay phổ thông, họ tập trung vào thứ sẽ trở thành iBook. Chữ “i”, Jobs giải thích, là để nhấn mạnh các thiết bị này sẽ được tích hợp chặt chẽ với Internet. Sau 2 năm gây sửng sốt với việc thua lỗ, Apple lại có thể vui vẻ với một quý lợi nhuận, kiếm được 45 triệu đô la. Trong cả năm tài chính 1998, nó trở thành 309 triệu đô la lợi nhuận. Jobs đã quay trở lại, và Apple cũng thế. Đó là minh chứng cho sự quyết đoán và khả năng năm bắt vấn đề “cốt lõi” nhanh của Steve Jobs. Ngoài ra sau khi cải tiến cho iMac, Jobs quyết định sẽ không gắn kèm cả ổ đĩa mềm vốn thông dụng. Jobs trích dẫn câu cách ngôn của siêu sao khúc côn cầu Wayne Gretzky, “Hãy trượt đến chỗ trái banh văng tới, chứ không phải chỗ nó đã từng xuất hiện.” Jobs có phần đi quá thời cuộc, nhưng cuối cùng đa phần máy tính đều đã loại bỏ ổ đĩa mềm. Thứ năm, Jobs có thể rất cay độc và lạnh lùng, đặc biệt với những người có xung đột với ông, nhưng cũng có thể rất tình cảm với nhưng người đã đồng hành cùng ông từ những ngày đầu. Ví dụ: khi yêu cầu Mike Markkula rời khỏi ban quản trị Apple, Jobs đã lái xe đến tận nhà và thực hiên một cuộc dạo bộ thân mật để bàn về tương lai của Apple. Thứ sáu, ở một số thời điểm khác nhau, Jobs thể hiện sự trộn lẫn lạ thường giữa tính cáu bẳn và sự thiếu thốn. Ông thường không mảy may quan tâm tới người khác nghĩ gì về mình; ông có thể đoạn tuyệt với người khác và không bao giờ nhìn tới họ lần nữa. Một số thời điểm khác, ông lại cảm thấy sự ép buộc phải giải thích về mình. Ví dụ: Buổi tối ngày hôm Amelio bị sa thải bởi hội đồng quản trị Apple, Jobs đã gọi và giải thích : “Gil, tôi chỉ muốn anh biết, tôi đã nói chuyện với Ed hôm nay về chuyện này và tôi cảm thấy thực sự tòi tệ về nó. Tôi muốn anh biết tôi không có liên quan gì tới chuỗi sự kiện này, đó là quyết định ban quản trị đã đưa ra, tuy nhiên họ có mời tôi với vai trò tư vấn.” Jobs nói với Amelio rằng mình tôn trọng ông vì là “người chính trực nhất mà tôi từng được gặp,” và theo đó là một số lời khuyên một cách tự nguyện. “Hãy nghỉ ngơi 6 tháng,” Jobs nói với ông ta. “Khi tôi bị ném khỏi Apple, tôi lập tức quay lại với công việc, và tôi lấy làm tiếc vì điều đó.” Jobs ngỏ lời sẽ là người lắng nghe bất cứ khi nào Amelio cần thêm lời khuyên.
2.2.2. Thực trạng về môi trường ra quyết định của Steve Jobs tại Apple giai đoạn từ 1997-2011 Steve Jobs là một trong những biểu tượng tối cao về sức sáng tạo, trí tưởng tượng, và nhất là phong cách lãnh đạo độc đoán của mình. Mặc dù vậy, để có được sự thành công như vậy, Jobs đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn khi gặp liên tiếp những khó khăn trong cuộc sống và sự nghiệp tại công ty Apple khi mới trở lại. Tuy nhiên, với tính cách của một người “đặc biệt” như Jobs, ông đã vượt qua hết mọi nghịch cảnh của môi trường quanh ông, biến nó trở thành điều kiện giúp ông phát huy hoàn toàn khả năng thiên phú của mình. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành tìm hiểu về thực trạng môi trường quản trị tại Apple trong giai đoạn 1997 – 2011 để có thể hiểu rõ hơn tác động của nó lên phong cách lãnh đạo của Jobs. Thứ nhất, sự trở lại của ông năm 1997 là trong tình cảnh công ty đang trên bờ vực phá sản, công ty đang sản xuất máy tính và những thiết bị ngoại vi khác, bao gồm những phiên bản khác nhau của Macintosh. Bên cạnh đó, với sự điều hành của ban quản trị yếu kém đã khiến công ty mất đi nhiều kĩ sư và nhân viên quản lý giỏi. Tình hình lúc đó có thể khiến cho vị trí giám đốc điều hành của công ty như một vị trí “nóng” cho bất kì ai muốn vực dậy một công ty đang sa sút như Apple. Thứ hai, về môi trường nhân sự, sự quay trở lại lần này, ông đã có sự chuẩn bị tương đối kĩ lưỡng, để có thể có được sự kiểm soát hoàn toàn công ty từ phần kĩ thuật đến sản phẩm. Ngay sau khi đến Apple đảm nhận vị trí cố vấn, Jobs đẩy những người ông tin tưởng vào những vị trí cấp cao ở Apple. “Tôi cần đảm bảo chắc chắn rằng những người thực sự giỏi đến từ NeXT không bị đâm sau lưng bởi những kẻ kém hơn đang giữ những vị trí cốt cán ở Apple,” Jobs đòi hỏi Ban chủ tịch của Apple. Đây là lý do Jobs để hai người đồng nghiệp thân cận của mình là Avie Tevanian và Jon Rubinstein nắm những vị trí quan trọng ở các bộ phận chủ chốt của công ty. Với Jobs, mọi vị trí lãnh đạo trong công ty lúc đó đều có thể ảnh hưởng đến quyền lực của ông, vì vậy việc thay đổi và triệt tiêu đi những mối hiểm họa này là cần thiết cho ông và công ty. Apple chỉ cần theo duy nhất một hướng phát triển của Steve Jobs và chỉ Steve Jobs. Thứ ba, về môi trường quản trị cấp cao lúc bấy giờ, các cổ đông phần lớn đều muốn thoái vốn khi nhận thấy Apple đã bước tới thời kì sụp đổ. Ai cũng muốn cách bán đi các cổ phần mình đang sở hữu để tìm kiếm những khoản lợi nhuận cuối cùng, để mặc các vấn đề đang tồn động trong công ty. Ban quản trị bất ổn, khiến cho toàn công ty cũng trở nên không ổn định, điều mọi người quan tâm lúc đó chỉ là lương với tìm kiếm một công việc mới, mọi người đều tin rằng Apple sẽ phá sản. Nói chung, tình hình rất rối ren, ai cũng cố gắng lo cho lợi ích cá nhân của bản thân và quên đi hết mọi công việc ở Apple. Thứ tư, trong giai đoạn này, Apple đang cho sản xuất khá nhiều sản phẩm. Công ty đã khai thác nhiều phiên bản của mỗi sản phẩm, ví dụ như với Macintosh, Apple cũng đã có hàng chục phiên bản. Việc sản xuất các sản phẩm này đều đến từ các nhà máy của Apple, từ bo mạch cho đến bàn phím, màn hình… khiến cho chi phí sản xuất ngày càng tăng cao. Thứ năm, là việc các sản phẩm của Apple ngày càng bị cạnh tranh gay gắt từ các dòng máy tính khác, gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm. Ở các đơn vị kinh doanh bán lẻ, các nhân viên bán hàng không thể nào giải thích được cho khánh hàng phân biệt được sự khác nhau của các dòng máy Apple với các sản phẩm HP hay Dell. Điều này khiến cho khách hàng không lựa chọn các sản phẩm của Trái Táo vì giá quá cao, khiến cho doanh số ngày càng giảm sút trong khi các đối thủ lien tục gia tăng thị phần trên thị trường. Thứ sáu, vào mùa thu năm 2005, trở về sau kỳ nghỉ bệnh, Jobs chọn Tim Cook – một người đồng nghiệp mà Jobs rất tin tưởng, trở thành giám đốc điều hành Apple. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, Jon Rubinstein, phụ trách mảng phần cứng của Apple liên tiếp xung đột với Avie Tevanian và Steve Jobs về các ý tưởng sản phẩm và các lý do khách quan khác. Thứ bảy, vào cuối những tháng cuối năm 2005 mức tiêu thụ iPod tăng vọt. Hai triệu chiếc iPod, một con số đáng kinh ngạc, được bán ra thị trường trong năm đó, gấp 4 lần so với năm trước. Sự ra đời của iPod đóng một vai trò quan trọng đối với mục tiêu của công ty, chiếm khoảng 45% lợi nhuận của năm, và một lần nữa, sự ra đời của nó cũng giúp đánh bóng thêm hình ảnh công ty và khẳng định vị thế của Apple trên thị trường giống như dòng máy Mac. Tính cách Steve Jobs từ lâu đã nổi tiếng vì sự “đặc biệt” của mình, nhưng chính trong những hoàn cảnh trên, tính “đặc biệt” càng thể hiện rõ ràng hơn, là những khó khăn giúp ông có thể thể hiện được tài năng xoay trở của mình với phương thức lãnh đạo độc đoán mang thương hiệu của “Steve Jobs”. Cuộc đời Steve thăng trầm với nhiều sự kiện xảy ra đối với ông. Với quyết định quay trở về Apple, Steve Jobs đã khiến cho thế giới thêm một lần được nhắc tới ông như một vị thuyền trưởng vĩ đại, đã cứu cả một con tàu to lớn Apple tránh được những cơn sóng dữ. Với Steve Jobs, với Apple, cuộc sum họp lần này đều giúp cả hai đạt được những mong ước của mình. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành phân tích rõ hơn thực trạng môi trường trên đây đã ảnh hưởng như thế nào đến việc ra quyết định của Steve Jobs. 2.3. Phân tích thực trạng về phong cách lãnh đạo độc đoán của Steven Jobs tại Apple giai đoạn 1997-2011
2.3.1. Phân tích thực trạng tính cách của Steve Jobs tại Apple giai đoạn 1997-2011
2.3.1.1 Khái quát nguồn gốc hình thành nét tính cách của Steve Jobs Tính cách là sự kết hợp giữa những thuộc tính tâm lý cơ bản và bền vững của con người mà những thuộc tính ấy biểu thị thái độ của con người đối với hiện thực và biểu hiện hành vi của con người. Để hiểu được những biểu hiện tính cách của Steve Jobs sau khi quay trở lại Apple, chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu nguồn gốc hình thành lên nét tính cách của ông thông qua xem xét môi trường sống và sự giáo dục: Thứ nhất, tính cách của Steve Jobs xuất hiện một phần có nguồn gốc từ khuynh hướng nhìn thế giới theo hai cực khác nhau của Jobs. Một con người hoặc là một anh hùng nếu không chỉ là một gã khờ, một sản phẩm phải là tuyệt vời còn không chỉ là thứ rác rưởi. Do đó, trong ông luôn khao khát sự hoàn hảo và không chấp nhận những thiếu xót của nhân viện cấp dưới. Tuy nhiên ông cũng thường lúng túng với những vấn đề như: lập gia đình, mua một chiếc sofa phù hợp, cam kết điều hành một công ty. Thứ hai, bị bỏ rơi và được lựa chọn. Đặc biệt, những khái niệm đó đã trở thành một phần con người Jobs và phong cách sống của ông.Chính tuổi thơ của Jobs với ý nghĩ mình bị cho đi làm con nuôi đã để lại những tổn thương trong ông nhưng lại cho ông sức mạnh vượt lên số phận và cuộc sống tự lập. Nên Jobs sớm trưởng thành và là con người không bao giờ chịu phục tùng với nghị lực phi thường. Steve lớn lên song song với cảm giác của một đứa trẻ bị bỏ rơi và sự quan tâm của cha mẹ nuôi làm cho ông cảm thấy mình trở nên đặc biệt. Điều đó đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành nên tính cách của Jobs. Chính vậy, ông luôn muốn là một người khác biệt hay thích những gì khác biệt, lạ thường. Thứ ba, trước khi bắt đầu đi học cấp một, Jobs đã được mẹ dạy đọc. Tuy nhiên, chính những điều này đã khiến Jobs gặp một số rắc rối khi đến trường, ông không dễ dàng chấp nhận sự áp đặt và kiểm soát của thầy cô và nội quy nhà trường. Điều này cũng phần nào giải thích được tính cách khó chịu và cái tôi lớn của ông luôn xuất hiện trong mọi cách ứng xử tại Apple. Tuy nhiên, ngay từ nhỏ, Jobs là một người rất thông minh và đã được các thầy cô giáo cũng như cha mẹ ông xác nhận. Thứ tư, sau khi trở về từ Ấn độ, ông chịu ảnh hưởng nhiều bởi nền văn hoá này, từ tư tưởng của Phật Giáo, Đạo Hindu cho đến cách sống của người dân Ấn Độ đã làm Jobs khao khát đi tìm “bản ngã” của mình- ông tự hướng mình vào lối sống chậm rãi để có thể suy nghĩ tỉ mỉ vấn đề. Con người ông trở nên trầm hơn, hướng vào “trực giác” hơn là vào “lý trí”. Con người ông trở nền trầm hơn, khác so với thời đoạn ông sống lập dị trước đây nhưng nét tính cách yêu thích sự khác biệt, lạ thường vẫn còn tồn tại trong ông cho đến những giai đoạn sau này.
2.3.1.2. Phân tích thực trạng tính cách của Steve Jobs sau khi quay lại Apple Trên cơ sở nguôn gốc hình thành nên nét tính cách của Steve Jobs, chúng ta kết hợp với thực trạng về tích cách của ông đã được trình bày để phân tích và làm sáng tỏ: tại sạo ông lại có tính cách như vậy ? và nó ảnh hưởng thể nào đến phong cách lãnh đạo của Steve? khi quay trở lại Apple. Thứ nhất, khi quay trở lại Apple với vị trí là cố vấn cao cấp, động lực duy nhất của Jobs đó không phải là tiền tạc mà ông cần khẳng định mình và những nhu cầu cá nhân của ông hướng tới sự thỏa mãn khi tạo ra những thành tựu khiến người ta phải tôn thờ. Thực tế đó là một di sản kép: xây dựng những sản phẩm sáng tạo và phát triển một công ty trường tồn. Ông muốn được đặt ngang với những “tượng đài” như Edwin Land, Bill Hewlett và David Packard. Và cách tốt nhất để đạt được những điều đó là trở lại Apple và giành lại vị trí của mình. Khi ông trở lại, bắt đầu từ lĩnh vực nhân sự, ông bảo vệ và tuyển mới những kĩ sư đã cùng làm việc với ông ở Next và hầu như không quá quan tâm đến những vấn đề khác vì việc không đưa ông vào hội đồng quản trị đã tạo cho ông cảm giác không được tôn trọng. Với tính cách muốn kiểm soát mọi thứ đã làm ông cẩn trọng nhưng tạo thôi thúc mạnh hơn. Lý do ông loại bỏ Amelio ra khỏi vị trí điều hành của Apple không có gì bất ngờ với nét tính cách xem cái tôi của mình là trên hết của Jobs. Thứ hai, Jobs không quyết định ngay khi được mời chính thức quay lại điều hành Apple- công việc mà ông khao khát hai thập kỷ, điều đó có thể giải thích bởi vì: với tất cả sự lì lợm và lòng tham vô độ trong việc kiểm soát mọi thứ, Jobs lưỡng lự và trầm lặng khi không chắc chắn về thứ gì đó. Ông khao khát sự hoàn hảo, và không giỏi trong việc tìm cách giải quyết những thứ thiếu hoàn hảo. Jobs không muốn vật lộn với sự phức tạp hay thỏa hiệp. Điều đó đúng với các sản phẩm, thiết kế và nội thất trong nhà. Điều đó cũng đúng với những cam kết cá nhân. Nếu ông biết chắc chắn một hành động là đúng, thì không ai có thể ngăn ông lại được. Nhưng nếu không thấy chắc chắn, ông đôi khi rút lui và không muốn nghĩ tới những thứ không hoàn hảo với mình. Giống như khi Amelio hỏi vai trò mà Jobs muốn tham gia, Jobs chỉ im lặng và bỏ qua những tình huống làm ông không thoải mái. Thứ ba, cách đổi xử với mọi người rất nỏng nảy, cũng xuất phát từ sự yêu thích hoàn hảo, đơn giản, tính thế theo cách của Jobs. Ông không chấp nhận bất cứ sự không hoàn thiện nào ở các sản phẩm và trong các công việc khác. Do vậy, mỗi khi thực hiện họp bàn sản phẩm, ra mắt sản phẩm hoặc trình bày ý trưởng mới, Jobs luôn tỏ ra bực tức với những ý tưởng quá tầm thường hoặc quá phức tạp. Jobs dồn nén nhân viên của mình với công việc những cũng truyền cho họ cảm hứng sáng tạo bằng chính sự khao khát đổi mới, khác biết hoá của mình. “Trực giác” luôn cho ông nắm được tâm lý từng nhân viên của mình và biết điểm yếu của từng người, nhờ khả năng đặc biệt này đã giúp Jobs quản trị các nhóm thực hiện sản phẩm thực sự hiệu quả. Thứ tư, Jobs còn có khả năng “nhìn xa, trông rộng” với sự thông minh, khả năng nắm bắt nhanh vấn đề kết hợp với bộ óc nghệ thuật của ông đã cho ra đời những sản phẩm tạo “xu hướng thời đại”, ông đã đưa đến người tiêu dùng những sản phẩm kết hợp giữ công nghệ và nghệ thuật từ lớp vỏ đến phần cứng cùng những ứng dụng đỉnh cao nhưng cực kì đơn gian. Khả năng nắm bắt “xu hướng” của Jobs có được là từ sự kết hợp rất nhiều nhân tố mà theo quan điểm của nhóm nhân tố quan trọng tạo nên đó là khả năng quan sát, phân tích, đánh giá vân đề rất tinh tế của Jobs.
2.3.2. Phân tích thực trạng môi trường ra quyết định của Steve Jobs tại Apple giai đoạn 1997-2011 Người xưa có câu “Thời thế tạo anh hùng” với ý nghĩa là hoàn cảnh khó khăn được tạo ra bao giờ cũng sản sinh ra các bậc vĩ nhân để có thể giải quyết được các vấn đề đó. Với trường hợp của Apple và Steve Jobs cũng vậy. Ai có thể dám chắc được nếu Steve Jobs vẫn ở lại NeXT, không quay lại Apple thì ông vẫn sẽ nổi tiếng trên toàn thế giới với những sản phẩm làm rạng danh tên tuổi của ông, những bài phát biểu giới thiệu sản phẩm đã trở thành tài liệu về phong cách diễn thuyết… Như ta đã biết, Apple là công ty mà Jobs đã dành ra tâm huyết cả một tuổi trẻ để có thể phát triển nên. Vì vậy, tình yêu của ông đối với Apple cao hơn rất nhiều, so với NeXT lẫn Pixar. Để được quay về Apple, Jobs đành lòng bán đi Pixar và sát nhập NeXT vào chính Apple. Nói chung, tình yêu đối với Trái Táo khiến ông chấp nhận mạo hiểm lần nữa với cuộc đời và sự nghiệp của mình, chấp nhận tiếp quản vị trí lãnh đạo cao cấp của Apple với nhiệm vụ vực dậy công ty. So với NeXT hay Pixar, Apple là nơi tập hợp khá nhiều tài năng và bề dày lịch sử phát triển huy hoàng. Đây cũng là một trong những lý do khiến ông quay lại Apple để có thể giúp ông phát huy hết được tài năng lãnh đạo của mình. Thời điểm đó, NeXT cà Pixar đã đi vào giai đoạn phát triển ổn định và đạt được liên tiếp thành công, còn Apple lại phải đương đầu với những khó khăn. Với tính cách ưa mạo hiểm và chứng tỏ bản thân, việc ông quay lại Apple để tìm kiếm khó khăn là điều có thể giải thích. Việc trở lại lần này, ngoài việc cứu vớt Apple – đứa con tinh thần của ông, mà còn giúp ông có thể khẳng định lại lần nữa tài năng lãnh đạo của ông. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành phân tích yếu tố môi trường đã có những ảnh hưởng như thế nào đến việc hình thành nên phong cách của ông trong giai đoạn này. Thứ nhất, việc ông sắp xếp các nhân viên dưới quyền ở NeXT vào các vị trí quan trọng ở Apple, chứng tỏ ông đã có sự chuẩn bị tương đối kĩ lưỡng, để có thểkiểm soát hoàn toàn công ty từ mảng phần mềm đến phần kĩ thuật.Với Jobs, mọi vị trí lãnh đạo trong công ty lúc đó đều có thể ảnh hưởng đến quyền lực của ông, vì vậy việc thay đổi và triệt tiêu đi những mối hiểm họa này là cần thiết cho ông và công ty. Apple chỉ cần theo duy nhất một hướng phát triển của Steve Jobs và chỉ Steve Jobs. Thứ hai, với tình hình ban quản trị bất ổn, Jobs đã có hướng giải quyết nhanh và chính xác là định giá lại quyền mua cổ phiếu của họ. Cổ phiếu của Apple đã xuống thấp tới mức khiến quyền mua cổ phiếu trở nên vô giá trị. Mặc cho Ban quản trị phản đối, Jobs vẫn quyết tâm với ý định này. khi ông đã quyết định điều gì thì việc đó phải được thực hiện, và ngay lập tức.Thời gian lúc này ở Apple là yếu tố sống còn. Tuy nhiên, sau đó, Jobs cho giải tán đi bộ phận quản trị cấp cao của Apple, những con người chỉ chăm lo cho lợi ích bản thân chứ không quan tâm đến công ty Apple. Đây là sự khác biệt giữa Jobs với các nhà quản trị khác, ông không nhún nhường ai kể cả lãnh đạo cấp trên của mình. Với ông, công ty có vấn đề thì đầu tiên phải thay đổi Ban quản trị thì mới có thể giúp công ty ổn định tư tưởng. Thứ ba, về việc định hướng lại sản phẩm cho công ty của Jobs, khi ông chỉ muốn tập trung cho hai phân khúc khách hàng mà ông quan tâm là bình dân và cao cấp. Đây là một điều cần thiết, giúp cho công ty có thể giảm bớt đi các sản phẩm trong danh mục sản xuất, đây đều là những sản phẩm có tính chất sử dụng tương đương nhau nhưng lại phân ra thành nhiều dòng máy, khiến cho công tác quản lý gặp khó khăn. Ngoài ra, với việc kiểm soát các công đoạn sản xuất của Apple cũng làm công ty gánh chịu các khoản chi phí lớn, ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty. Jobs đã có quyết định là từ bỏ đi các sản phẩm không phù hợp, để đầu tư tập trung cho các sản phẩm chất lượng. Ông cũng đã áp dụng việc chuyên môn hóa trong quá trình sản xuất của Apple, thuê các công ty sản xuất các linh kiện theo đơn đặt hàng của Apple, giúp công ty giảm bớt được các gánh nặng chi phí sản xuất. Thứ tư, khi gặp khó khăn trong công tác bán hàng, ông thể hiện được tài năng bán hàng và quản lý của mình. Ông cho giới thiệu các cửa hàng bán lẻ App Store, đây là các của hiệu bán hàng độc quyền của Apple cho các sản phẩm của công ty. Ngày 19 tháng 05 năm 2001, cửa hàng bán lẻ Apple đầu tiên khai trương ở Tyson’s Corner, bang Virginia với những quầy hàng màu trắng bóng loáng, sàn gỗ tẩy trắng và một tấm bích “Tư duy Khác biệt” khổng lồ. Đến năm 2004, các cửa tiệm Apple đón trung bình 5.400 khách mỗi tuần, doanh thu đạt 1,2 tỷ đô-la, lập một kỉ lục mới trong ngành bán lẻ. Việc khai trương App Store như một minh chứng nữa cho ý nghĩ của Jobs : kiểm soát các sản phẩm Apple từ việc ra ý tưởng, chế tạo về phần cứng cũng như phần mềm, giới thiệu, marketing và kể cả cung cấp sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Đây là một sự khác biệt của Apple so với các công ty công nghệ khác như Microsoft (chủ yếu phần mềm) , IBM, HP, Dell (phần cứng)… Thứ năm, là việc Jon Rubinstein bị đuổi việc, phụ trách mảng phần cứng của Apple bất đồng ý kiến với Jobs đã khiến Jobs bị xúc phạm và ông đã cho Jon nghỉ việc ngay lập tức. Tại Apple, không ai là không thể thay thế, nếu không cùng quan điểm với Jobs thì không nên ở lại Apple để làm việc.Jobs chỉ muốn làm việc với những con người có cùng quan điểm và biết đáp ứng những yêu cầu “lạ lùng” của ông. Apple là một công ty “đặc biệt”, tập hợp những con người “đặc biệt”, vì vậy người lãnh đạo nó cũng phải “đặc biệt” thì mới có thể quản trị công ty một cách tốt nhất. Tóm lại, thông qua việc phân tích, chúng ta đã đi sâu lý giải được sự hình thành tính cách và làm rõ môi trường quản trị của Apple khi Steve Jobs quay trở lại. Chính tuổi thơ, hoàn cảnh gia đình và sự pha trộn nét văn hoá phương đông, văn hoá Mỹ đã tạo nên nét tính cách rất đặc biệt ở Steve. Trong khi đó, Apple sau nhiều năm dẫn đầu thị phần máy tính cá nhân với lợi nhuận lớn đã dần mất lợi thế cạnh trạnh trong ngành so với các đối thủ HP, IBM, DELL, nhiều nhân viên giỏi rời khỏi công ty, hàng tôn kho ở mức cao và sản xuất dàn trải. Do đó, khi nét tính cách và tính khí đặc trưng của Steve đặt trong môi trường quản trị bất ổn của Apple, hơn thế nữa sự khao khát đưa công ty do chính mình sáng lập trở thành công ty của sự sáng tạo và đẳng cấp, đã tạo nên phong cách lãnh đạo độc đoán.
2.4. Đánh giá thực trạng về phong cách lãnh đạo độc đoán của Steve Jobs khi lãnh đạo Apple giai đoạn 1997-2011 Phong cách lãnh đạo nào cũng có những ưu nhược điểm của nó, tùy thuộc vào thời gian không gian mà nó đem lại những kết quả khác nhau. Vì vậy, người lãnh đạo cần lựa chọn thích hợp cho mình phong cách phù hợp với môi trường để phát huy hết ưu điểm của phong cách đó, hạn chế đi những nhược điểm để có thể đạt được kết quả tốt nhất đối với công việc của mình. Đối với trường hợp Steve Jobs cũng tương tự, việc lựa chọn phong cách lãnh đạo độc đoán để điều hành ở Apple (giai đoạn 1997 – 2011) đã phát huy được những hiệu quả vượt mong đợi và phát huy khá tốt ưu điểm của nó. Điều này, giúp cho Jobs trở nên nổi tiếng với phong cách này. Trong phần này, chúng ta sẽ tiến hành đánh giá ưu và nhược điểm của việc Steve Jobs sử dụng phong cách độc đoán ở Apple giai đoạn 1997 – 2011.
2.4.1. Ưu điểm của phong cách lãnh đạo độc đoán khi được Steve Jobs áp dụng ở Apple Thứ nhất, phong cách lãnh đạo độc đoán của Steve Jobs rất thích hợp ở công ty Apple, nơi mà tập trung khá nhiều nhân tài về mọi mặt (kinh tế, kĩ thuật, nhân sự…) với nhiều tính cách khá lập dị và có cá tính. Sự độc đoán sẽ giúp công nhân viên công ty có được sự tập trung tư tưởng làm việc một cách ổn định. Thứ hai, khi công ty gặp khó khăn (giai đoạn 1996), hàng hóa ứ đọng nhiều. Tinh thần nhân viên giảm sút vì bị ảnh hưởng bởi tình trạng xuống dốc của công ty. Không khí làm việc căng thẳng ở cả ban quan trị lẫn đội ngũ công nhân. Để có thể giải quyết tình hình lúc này, yêu cầu người lãnh đạo của công ty cần có quyền lực tập trung để có giải quyết hết mọi vấn đề trong công ty. Đây là điều kiện thích hợp để Steve Jobs chứng tỏ được năng lực bản thân với tính cách rất phù hợp với phong cách lãnh đạo độc đoán. Thứ ba, phong cách lãnh đạo độc đoán của Steve Jobs giúp cho công nhân viên trong công ty có được sự áp lực cần thiết để hoàn thành công việc đúng thời hạn và đạt hiệu quả cần thiết, đôi khi tạo ra những thành quả vượt ngoài mong đợi. Ông giúp cho đội ngủ nhân viên đạt được đến những giới hạn của bản thân mà chính họ cũng không thể nào biết được. Khả năng động viên nhân viên của ông không biểu hiện một cách rõ ràng, mà chỉ là những cuộc trò chuyện một chiều, ý là bắt buộc họ thực hiện cho được những ý tưởng của Steve Jobs, dù ban đầu nghe có vẻ rất vô lý và khó thực hiện. Tuy nhiên, khi thực hiện được, đội ngũ nhân viên mới cảm nhận được rằng Jobs luôn đúng trong mọi quyết định, điều này khiến họ thêm phần thán phục vị thuyền trưởng tài ba của mình. Chính phong cách ngày càng giúp ông có được sự yêu mến và tin tưởng của nhân viên trong công ty, khiến cho công tác cải tổ và phát triển Apple được thực hiện nhanh chóng. Thứ tư, cách ứng xử của ông khi gặp chuyện khó khăn là rất quyết đoán, nếu không phải nói là hơi cực đoan. Ví dụ, khi gặp nhiều vấn đề ở các đối tác sản xuất linh kiện, ông đã ra quyết định ngưng hợp tác ngay lập tức chứ không cần đối tác giải thích trình bày lý do. Đối với ông, hợp tác phải dựa trên chữ tín, nếu không hoàn thành đúng yêu cầu về chất lượng cũng như thời gian sẽ phải kiếm nhà cung ứng khác. Điều này giúp cho công ty có thể đẩy nhanh tiến độ công việc và hoàn thành mục tiêu trước hạn và hoàn toàn chủ động trong việc kiếm đối tác sản xuất. Cuối cùng, ưu điểm lớn nhất của Steve Jobs khi sử dụng phong cách lãnh đạo độc đoán ở tại Apple là việc ông đã ổn định được tình hình nhân sự của công ty. Công ty đã trở nên đoàn kết hơn, các bộ phận có sự ăn ý trong công việc, giúp cho mọi ý tưởng của Jobs trở nên thực tế hơn. Do vậy, phong cách lãnh đạo độc đoán của Steve Jobs không giống bất kỳ định nghĩa nào về quản trị hay lãnh đạo. Ông điều hành tất cả mọi công việc trong Apple. Tuy nhiên, Stev Jobs chỉ thực hiện công việc theo cảm nhận và suy nghĩ của riêng bản thân ông. Điều đặc biệt này khiến ông trở nên đặc biệt.
2.4.2. Nhược điểm của phong cách lãnh đạo độc đoán khi được Steve Jobs áp dụng ở Apple Với các phong cách lãnh đạo khác nhau, đều có những mặt ưu nhược điểm riêng, vì vậy các nhà quản trị cần có cách để hạn chế tác động của nhược điểm lên phong cách quản trị của mình. Với Jobs cũng vậy, ông cũng là một con người nên việc gây ra những sai lầm từ phong cách lãnh đạo của mình cũng là điều tất nhiên. Sau đây là những hạn chế của phong cách độc đoán khi Jobs áp dụng ở Apple. Thứ nhất, việc áp đặt những suy nghĩ của mình lên người khác của Steve Jobs và đưa ra những quyết định của bản thân mang tính độc đoán mà không bàn bạc và tham khảo ý kiến của bất kì ai, sẽ làm tăng tính rủi ro trong những quyết định, xác suất xảy ra sai lầm là rất lớn. Thứ hai, việc Steve Jobs tự đưa quyết định và áp đặt ý kiến cho nhân viên khiến cho họ bất mãn và khó chịu vì ý kiến của mình không được tôn trọng. Hơn nữa, điều này làm cho họ cảm thấy nhà lãnh đạo không hiểu được tâm tư và nguyện vọng của họ, từ đó mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới ngày càng xa cách. Nhân viên không còn hứng thú đóng góp ý kiến cho công việc. Hậu quả là công ty bỏ phí nguồn ý tưởng sáng tạo dồi dào từ nhân viên của mình. Thứ ba, việc đòi hỏi quá khắt khe của Jobs trong công việc sẽ tạo áp lực lớn lên nhân viên, khiến nhân viên dễ xảy ra tình trạng bị stress, không khí làm việc lúc nào cũng đầy căng thẳng, nhân viên đôi lúc sẽ không có được một môi trường làm việc thoải mái, hiệu quả làm việc bị giảm sút. Thứ tư, việc Jobs can thiệp vào tất cả mọi công việc từ việc lớn nhất đến việc nhỏ nhất khiến nhân viên cảm thấy khó chịu, không thoải mái. Hơn nữa, việc này cũng làm cho ông không có thời gian cũng như sự tập trung cần thiết để giải quyết những vấn đề quan trọng. Cuối cùng, phong cách lãnh đạo độc đoán của Jobs làm cho ông có tầm ảnh hưởng quá lớn đối với Apple đến nỗi bất cứ một thông tin nào liên quan đến ông cũng dẫn đến một hệ quả rất lớn đối với công ty, chẳng hạn như sau khi nghe tin ông bị ung thư thì ngay lập tức giá cổ phiếu của Apple giảm xuống nhanh chóng…

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA STEVE JOBS 3.1. Mục tiêu các giải pháp hoàn thiện đối với phong cách lãnh đạo của Steven Jobs 3.2. Giải pháp hoàn thiện phong cách lãnh đạo của Steve Job trong các môi trường ra quyết định khác nhau và một số bài học kinh nghiệm 3.2.1. Phát huy ưu điểm của phong cách lãnh đạo của Steve Jobs tại Apple 3.3.2. Hạn chế nhược điểm trong phong cách lãnh đạo của Steve Jobs tại Apple

PHẦN KẾT LUẬN…...

Similar Documents

Free Essay

Peter Singer

...In Peter Singer’s essay “The Singer Solution to World Poverty,” he explores the possibilities of each and every American giving up about 2/3 of his/her income. However, rather than simply talking of his own solution as another theory, he tells the reader in so many words (literally) that he/she is wrong. A large chunk of the essay is basically a big middle finger to everyone reading it. It is almost as though Singer wanted to invoke anger out of the reader so that he/she would then go and donate money to charity, so as to say something along the lines of “You lookie here, Singer, I’m not who you say I am.” Some people might think that Singer is just out of his mind, but I think he was angering the reader by making harsh accusations on purpose. Singer opens his essay with a ridiculous story from a film about a fictional woman named Dora. In the story, Dora is a “retired schoolteacher who makes ends meet by sitting at the station writing letters for illiterate people.” First off, how could anyone make enough money to live comfortably like that? She ends up selling a homeless boy to what she is told to be a “wealthy family.” Her neighbor somehow knows that this is not the case, that the boy will be put to death and his organs sold. Second of all, how does the neighbor know this? This accusation is not explained. Dora then goes home with her brand new television, feels guilty, and takes the boy back. Why would Dora do this without further research? She has no proof other than......

Words: 1248 - Pages: 5

Premium Essay

Peter the Great

...Peter the Great Introduction about Peter the great… Peter the Great ,Peter Peter l or pytor Alexeyevich Romanov ruled the tsardom of Russia and later the Russian Empire from 7 May [O.. 27 April] 1682 until his death , jointly ruling before 1696 with his half –brother… Life of Peter the Great… Peter the Great was born on June 9th, 1672 and he was from Moscow and he died February 8th, 1725 Saint Petersburg. He have six kids and their names are... Alexe, Tsarevich, Duke, Anna, Elizabeth, Duchesse. Peter full name is: Peter Alekse Tevich Roman and the parents that gave him his name is :{ MOTHER} Alexis l Russia and his {FATHER} Natalia Naryshkina… and his {SISTER} Sophia Alekseyevna … h The Early Life of Peter the Great From the early years of Peter the Great… Peter the great education was put in the hands of several tutors most notably Nikitia Zotov, Patrick Gordon and Paul Menesius. On January 29th 1676 Tsar Alexis died, leaving the Sovereignty to Peter’s elder half-brother the weak and sickly Feodor lll. Throughout the period the government was largely run by Artamon Matveev , an enlightened friend of Peter’s dad Alexis , the political head of the Naryshkin family and one of Peter’s......

Words: 520 - Pages: 3

Free Essay

Peter Drucker

...Peter Drucker is generally regarded as the godfather of modern management. Drucker’s major contribution to management is not a single idea, but rather an entire body of work that has one massive advantage: virtually all of it is fundamentally right. The third question in “The Five Most Important Questions by Peter Drucker” is ‘What Does Your Customer Value?’ You cannot arrive at the right definition of results without significant input from your customers. (Drucker, 1998) What satisfies their needs, wants and aspirations is so complicated that it can only be answered by customers themselves. (Economy, 2013) There are no unfair customers, at least in terms of their own reality and situation. Customer needs are material and psychological well-being. Wants are when, where and how service is supplied. Aspirations are preferred long-term outcomes. What does the customer value, is the least often asked question yet it is most important to know. Providing value to the customers includes making products or delivering services that offer solutions to their problems. The better the solution is the more value that can be produced. (Kloeber, 2011) People are so convinced that they are doing the right things. Instead of asking ‘Does it deliver value to our customers?’ they ask, ‘Does it fit our rules?’ And that not only reduces performance but also destroys vision and dedication. Methods of understanding what customers value involve collecting or analyzing customer information,......

Words: 336 - Pages: 2

Free Essay

Peter

...Organization Peter F. Drucker Jim Collins, Philip Kotler, James Kouzes, Judith Rodin, V. Kasturi Rangan, and Frances Hesselbein 5 “Nobody, not even Socrates, has ever asked better questions than Peter Drucker. All the personality, all the wisdom is here to make your work dramatically more effective. There’s nothing better. It’s like having Peter at your side.” —Bob Buford, author, Halftime and Finishing Well, and founding chairman, Peter F. Drucker Foundation for Nonprofit Management “Peter Drucker’s penetrating and profound insights are more relevant and needed today than when he originally produced them. This helpful revision of his classic Self-Assessment Tool offers managers and leaders in every sector—nonprofit, business, and government—a useful guide to figuring out what’s needed, why it matters, and how to make it work. At a time when the need for more effective management and more ethical leadership are the moral equivalent of global warming, Drucker’s common sense and courage should be modeled by everyone who cares about doing things right and doing the right thing.” —Ira A. Jackson, dean, Peter F. Drucker and Masatoshi Ito Graduate School of Management, and board member, The Drucker Institute “Peter Drucker’s Five Most Important Questions continue to be the indispensable questions that an organization must ask itself, regardless of size or sector, if it is determined to be an organization of the future. When these questions are asked, the journey begins. And......

Words: 20187 - Pages: 81

Premium Essay

Peter Olafson

...Peter Olafson Peter Olafson is a general manager that reflects poor general management skills. In his messy situation he has much to deal with, but he has much better ways to handle them. Olafson needs to learn how to manage his boss, stop avoiding conflict and ask for better resolutions rather than just trying to fix an employee his way. After these minor adjustments in his managing techniques Olafson would be a remarkable general manager. As a general manager, Olafson greatly needed instruction on managing his boss or maybe even bosses. It starts when Olafson is confused on who he is to report to. He is under the impression it was supposed to be the president, but just allows the reporting chain to happen. He did not by any means bring this up to anyone. He could have simply asked to get clarification, perhaps if this was clarified maybe he would’ve been able to report to both of them and get the support he so desperately needed. Regardless, he began reporting to Harvey. As Harvey as his manager he had several complaints as the support he was receiving from him, and the suggestions he did receive he negated as wrong and disagreed with them. Where it isn’t necessarily wrong to disagree with his manager, he did not offer any suggestions as to what type of supported he needed. Olafson only complained about what he was missing. Olafson should have asked Harvey for coaching from experienced personnel whom have accomplished the pre-operating phases successfully. In the......

Words: 821 - Pages: 4

Free Essay

Pham Cong Thien

...Phạm Công Thiện June 1st 1941, Mytho, Vietnam March 8th 2011, Spring, Texas, USA "All conditioned Dharmas Are like Dreams, Illusions, Bubbles, Shadows, Like Dew Drops and a Lightning Flash: Contemplate them thus." Prajna Paramita Vajracchedika Sutra (Vajra or Diamond Sutra) Phạm Công Thiện left his body peacefully on March 8th 2011 in his home of Spring, Texas (USA). The famous Vietnamese mystic, poet, philosopher, novelist, translator, professor, scholar, mentor was 71 years old. Up to the end he kept his razor sharp mind and lifelong devotion to the teaching of the Buddha. His last words were to ask: « If you have any question on Dharma, I will answer now! Do you? » As his relatives could not find any question, he repeated once again: « If you have any question on Dharma, I will answer now! Do you? » No question was asked, and three minutes later his breath stopped. He had spent the previous hours in meditation, at times making mudras with his hands. Many auspicious signs suggestive of mastery over the dying process showed up later. For instance, immediately after his cremation, his children saw in the sky a cloud in the shape of a meditating Buddha or yogi. A multidimensional genius, he was both an artist well-known for his unique and flamboyant style, a polymath and versatile scholar, with encyclopaedic knowledge in wide ranging subjects (Buddhism, Western and Oriental philosophy, litterature and poetry of all countries, art, science, philology,......

Words: 365 - Pages: 2

Free Essay

Peter the Great

...Peter the Great By: Sundeep Vaswani Pyotr Alexeevich, or Peter I the Great, was born on May 30, 1672 to Tsar Alexi the First and his second wife Natalya Kryillovna Naryshkina. He started out sharing ruling power with his half-brother Ivan, and gained full power to the throne when he was 24. Peter the Great was a good ruler because he tried to modernize, or westernize, Russia with his government, military and domestic reforms, even though some of these reforms stuck when he died. Peter thought that the government was in a dire need of reform. He tried to reform all aspects of the government, from local government, to the provincial government, all the way to the central government (Site 4, Paragraph 1). He first started with the local government. He tried to limit the power of the provincial government by letting the towns elect own officials, collect revenue and stimulate trade. The towns were governed by the elective board, which replaced the old system of sheriffs. (Site 4, paragraph 2). To improve the provincial government, Peter, in 1702, divided Russia into 8 guberniia, which was led by a gubanator, who had full power of his own guberniia and had to answer to Peter. Each guberniia was then broken down into districts called uzeda. By 1718, the number of guberniia increased to twelve and was broken down into forty uzedas. (Site 4, paragraph 3). When it came to the central government, he had a council, which was broken down in 40 departments. However, this system......

Words: 905 - Pages: 4

Free Essay

Apostle Peter

...* Given 5 different names: Symeon (Hebrew); Simon (Greek, Hear; listen); Peter (Greek); Cephas (Hebrew, rocks); Simon Peter. * Son of John or Jonah (Matt. 16:17; John 1:42) * Engaged in the fishing business * Viewed as “unlettered and ordinary” by the Jewish leaders; meaning with no training in the Rabbinic study of Scripture * Married; wife traveled with him in his missionary work. * Shared home with wife, mother-in-law, and Andrew (his brother) * Jesus gives him the name Cephas upon becoming his disciple * Became a strengthen influence on his fellow Christians following the death and resurrection of Jesus * Received the call from Jesus to become fisher of men * Was in discipleship for 1 year before being included as an apostle * Accompanied Jesus un the transfiguration scene, raising of the daughter of Jairus, and Jesus’ personal trial in the garden of Gethsemane * Raised questions that resulted in Jesus’ clarifying and amplifying illustrations * Was most frequently corrected, reproved, rebuked for being outspoken and challenging * Jesus turned back in Peter, calling him an opposer, Satan, who was pitting human reasoning against God’s thoughts found in prophecy; indicating that Peter spoke sentiments shared by the other apostles * Displayed initiative/courage/strong attachment for Jesus * Voiced determination to stay by Jesus; however, Peter failed and suffered consequences * Reproved by Jesus for cutting a......

Words: 527 - Pages: 3

Free Essay

Cv of Peter

... ORYONGO IORWUESE PETER 12, Engr. Kitchener Street, Off Gyado Hospital Road, Gboko macpet.pet@gmail.com +2348060659511 CAREER OBJECTIVE A graduate of psychology, seeking to build a career in human relations and human resource management, reliable, trust worthy, and ability to understand human beings, work effectively in a team and independently and a very good listener. PERSONAL DATA Date of Birth: 27th June, 1985 Sex: Male Marital Status: Single SKILLS Excellent communication skills. Good with computer applications such as Microsoft Word, Internet and Installation of Software. Ability to work without supervision. Time conscious. Hardworking and reliable. A very good listener EDUCATION Benue State University BS.c Psychology 2011 Second Class Division Mount Saint Gabriel’s Secondary School Makurdi West African Senior School Certificate 2002 Gboko International Nursery and Primary school, Gboko First School Leaving Certificate 1996 EXPERIENCE Whispering Palm Breeze Manager 2005 Over saw all the activities and purchases that were made. Prepared and maintained the record of all purchases and sold drinks Government Girls’ Science School, Garaku 2012 Geography teacher and coordinator Tiv students (NYSC YEAR) VOLUNTEER WORK Community Development Service Chairman 2012 Held sensitization on HIV/AIDS campaign and......

Words: 252 - Pages: 2

Free Essay

Peter the Great

...James Crarer 12EUC709 - The Russian Empire   The Russian Empire Essay “In what ways did Peter the Great’s reforms transform the concept of the Empire?” Peter the Great’s reforms are widely considered to be one of the most defining moments in Russian history. Beginning as an effort to modernize the country’s military, as the era progressed the reforms expanded, instigating economic development, governmental modernization, intellectual reorientation and social reconstruction.1 The injection of European practices into Russia arguably set the precedence for the onslaught of a top down modernization that has since been a trait of Russian state development, as well as illuminating the beginning of the transition into a form of Russian modernity. The geographical historian Dennis Shaw, reiterates this by suggesting Peter exposed Russia “to the ideas of the Renaissance and the Scientific Revolution. Building on the achievements of his father, Peter launched a thoroughgoing reform or modernization of his realm with the aim of transforming it into a major European state.”2 In order to comprehend this transformation of the Russian empire, an appreciation of meaning of the term ‘empire’ is required. Stephen Howe suggests that ‘an empire is a large, composite, multiethnic or multinational political unit, usually created by conquest, and divided between a dominant center and subordinate, sometimes far distant, peripheries.’3 While Howe’s definition provides a coherent basis from......

Words: 2922 - Pages: 12

Free Essay

Peter the Great

...Peter the Great was one of the most famous czars in Russia, ruling from 1689 through 1725. Born in Moscow on June 9, 1672, Peter the Great was able to accomplish the incredible task of modernizing Russia. Due to his amazing talents, Russia was one of Europe’s leading countries during his reign. From wars to the multiple reforms he made, Peter the Great was able to successfully meet his primary goal: to expand and westernize Russia. Without him, Russia would have continued to be isolated and old-fashioned compared to the rest of Europe. Peter the Great’s interest in war was greatly beneficial to Russia. Through most of the wars that Peter was involved in, he was able to acquire and create features that helped Russia prosper. For example, from 1700 through 1721, Russia was involved in its first major European conflict, the Great Northern War. As a result, Peter the Great had to make multiple preparations. He needed troops for his army, this meant that all of the new soldiers had to be trained and armed. A fleet for the Baltic and Black Seas was necessary when looking for a victory. These ships needed Muscovites, who needed special training, to sail them. Once accomplished, Peter the Great was able to defeat Charles XII of Sweden in Ukraine. Through the Peace of Naystadt in 1721, he acquired the Baltic coastline. It was there that Peter planned to open warm water ports. These ports led to a growth in manufacturing through the companies created by the state (Jay 1). Then in......

Words: 926 - Pages: 4

Free Essay

Saint Peter

...Saint Peter’s BasilicaWhy is Saint Peter’s Basilica such a significant symbol within Catholicism?Designed principally by Donato Bramante, Michelangelo, Carlo Maderno and Gian Lorenzo Bernini, St. Peter's is the most renowned work of Renaissance architecture and remains one of the largest churches in the world. The extensive history of this pilgrimage dates back to the times of Jesus, and one of his most praised apostles, Saint Peter. After the crucifixion of Jesus in the second quarter of the 1st century AD, it is recorded in the Biblical book of the Acts of the Apostles that one of his twelve disciples, Simon, known as Saint Peter, took a leadership position among Jesus' followers and was of great importance in the founding of the Christian Church. | | | Saint Peter’sAbout UsWe are Saint Peter’sContact UsPhone: Email: Saint@Peters.com Web: Saintpeters/peters | | | Saint peter’s basilica | | | | | | | Saint peter’s basilica | A Pilgrimage of faith and discovery | | Why is mass so special?Attending Mass at Saint Peter's is something that certain Catholics take as a duty, whilst some Catholics take it as a privilege, and for others, the visit simply connects their spirituality with Jesus and enhances their faith as a whole. The mass is a main sector of the pilgrimage, and it is conducted every Sunday, but is only spoken in Italian, however this is not a cause for issue for most Catholics, as it is the experience itself that truly builds their......

Words: 428 - Pages: 2

Premium Essay

Peter Hnansen

...consideration and approval. Operations was also responsible for Operating Tools and Learning (OTL). As retail employees were often high school-aged or minimally educated, OTL set operating standards and provided materials to enhance employees’ learning. Acting as a bridge between the Concept team and the stores, OTL also developed the training materials and processes to break down food preparation into steps that ensured quality local delivery of the chefs’ gourmet creations. In general, OTL functioned as both an internal school and a standards enforcer. Documento para uso exclusivo no AESE-SORBONNE 2013 (2013-06-18) • Franchise: About two-thirds of Levendary’s 3,500 stores were franchised. Headed by Chief Franchise Officer Peter Steele, the franchise team recruited new franchisees, supported existing franchisees, and enforced brand and operating standards in franchised stores. • Business Development: Staffed by former strategy consultants, this department sourced new revenue opportunities such as Levendary branded grocery items like coffee, cold cuts, and soups. This group also led research for the company’s nascent international expansion and was responsible for an experimental licensing deal in Dubai. Launched in 2009, this opportunistic venture was run by a Saudi Arabian restaurant company owned by an old friend of Leventhal’s. Aside from China, Dubai was Levendary’s only international operation. • Administrative Staff Groups: Real estate,......

Words: 6239 - Pages: 25

Premium Essay

1 Peter

...First Peter is about how he wrote a letter to help the Christians that were getting persecuted in their land. He wanted to help them keep their faith strong and help them get through these struggles. In the next couple paragraphs I will explain the main points of 1 Peter. The first chapter of 1st Peter is about how God has given us his undeserved mercy. He sent his only son Jesus to die for mankind and forgive us of our sins. When God sent Jesus, Jesus made disciples that weren’t serving themselves but they were serving God because they knew what he had done and was going to do. First Peter: 1:6-7 says “In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith—of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire—may result in praise, glory and honor when Jesus Christ is revealed.” This we know, we should purify our ever actions and thoughts because God has been merciful to us. Christians should live as 1 Peter: 2:16-17 states it “Live as free people, but do not use your freedom as a cover-up for evil; live as God’s slaves. Show proper respects to everyone, love the family of believers, fear God, and honor the emperor.” That’s how we should live but we tend not to. We should act the way God has intended us to so that we can show unbelievers that we are good and possibly convert them. Don’t act and dress fancy to impress act......

Words: 465 - Pages: 2

Free Essay

Peter Pan Plot

...where George and Mary Darling's preparations to attend a party are disrupted by the antics of the boys, John and Michael, acting out a story about Peter Pan and the pirates, which was told to them by their older sister, Wendy. Their father, who is fed up with the stories that have made his children less practical, angrily declares that Wendy has gotten too old to continue staying in the nursery with them, and it's time for her to grow up and have a room of her own. That night, they are visited in the nursery by Peter Pan himself, who teaches them to fly with the help of his pixie friend, Tinker Bell, and takes them with him to the island of Never Land. A ship of pirates is anchored off Never Land, commanded by Captain Hook with his sidekick, Mr. Smee. Hook boldly plots to take revenge upon Peter Pan for cutting off his hand, but he trembles when the crocodile that ate it arrives; it now stalks him, hoping to taste more. Hook also forms a plan to find Peter's hideout using the knowledge of Tiger Lily. The crew's restlessness is interrupted by the arrival of Peter and the Darlings. The children easily evade them, and, despite a trick by jealous Tinker Bell to have Wendy killed, they meet up with the Lost Boys: six lads in animal-costume pajamas, who look to Peter as their leader. Tinker Bell's treachery is soon found out, and Peter banishes her "forever" (though she is eventually forgiven). John and Michael set off with the Lost Boys to find the island's Indians, who instead......

Words: 776 - Pages: 4