Nemi

In: Business and Management

Submitted By mukesh184
Words 2121
Pages 9
INTRODUCTION

This memo addresses the feasibility of the NESA project and provides a brief overview of: our financial condition, the iron ore market, major risks associated with this project, estimated project NPV, and the benefits of the financing packages. From our analysis, the NPV of this project is $137.36M - $104.31M. While there is risk associated with venturing into an unfamiliar market in a politically volatile country, the debt financing packages mitigate this risk. Thus, we believe that the project should be accepted.

FINANCIAL CONDITION

We experienced growth in earnings from $98M in 2002 to $1.84B in 2011, due to improved operating margins (Appendix 1). The improvements in ROE and ROA have outpaced our competitors, implying that we are getting higher returns for each dollar invested in shareholder’s equity and assets. Although we have a more aggressive debt strategy, our D/E ratio never exceeded 50% from 2002 to 2011. Despite the slight 4% decrease in our cash and current ratios, their values are still well above one. We are still in a good financial position as we have accumulated a lot of cash and our debt is being used effectively to take advantage of investment opportunities. Therefore, we are in an excellent position to take on new projects.

NEW INVESTMENT OPPORTUNITY AND ASSOCIATED RISKS

The iron ore investment in South Africa is an attractive opportunity since it allows us to diversify our operations and lessen our dependence on unsustainable gold prices. With the price of iron increasing and high demand for the commodity, entering the iron industry has high potential for returns. Demand from the top importers of iron consisting of China, Japan and South Korea, is expected to continue increasing as crude steel production is expected to grow more than 35% over the next 10 years. By partnering with these steel companies, we can…...

Similar Documents

Alternatív Hitelszolgáltatások Megjelenése Magyarország Fogyasztói Hitelpiacán

...teljes mértékben fedezni tudna. Ilyen lehet egy baleset, vagy betegség következtében szükségessé váló orvosi kezelés, temetés, 8 9 1996. évi CXII. Törvény, 5. § (2) 1996. évi CXII. Törvény, 79. § 16 áthidalandó munkanélküli idıszak -nem minden esetben jár a munkanélküli segély-, illetve lakással, gépjármővel kapcsolatos káresemény, aminek vonzatos költségeit sürgısen fedezni kell, és nem jöhet szóba a szükséges összeg türelmes megtakarítása. A hitel iránt igény természetesen származhat kényelmi okokból is, melyek ugyancsak lehetnek megalapozottak. Ezek többsége olyan személyekben merül fel, akik nem küzdenek életviteli nehézségekkel, csupán jövedelmüket kívánják idıben más módon beosztani, azaz lehetıséget keresnek arra, hogy akár némi többletköltség ellenében elıre rendelkezhessenek az elkövetkezı néhány havi jövedelmük felett. Az olyan különleges alkalmakkor, mint a karácsony, esküvı, születésnap, vagy egy rég várt nyaralás a hitelfelvétel hasznossága könnyen felmérhetı a segítségével elérhetı elégedettség, és a törlesztése által jelentett többletterhek végiggondolásával. Ugyancsak ebbe a kategóriába tartoznak a kis mérető túlköltekezések, mint egy új háztartási, vagy elektronikai eszköz érzelmi hátterő megvásárlása. A gazdasági modellek alapvetıen feltételezik egy piac résztvevıinek racionális viselkedését. Ezzel szemben a fogyasztói hitelpiac keresletének érdekessége, hogy különösen nagy szereppel bírnak benne a személyi, lelki tényezık. Az alapvetı......

Words: 22739 - Pages: 91

The Psychological and Business-Related Effects of Gift Giving (Hungarian)

...Gazdasági formák. 3. ábra. Az ajándékozás helye a marketingben. 4. ábra. Az üzleti célú ajándékok összehasonlítása. 5. ábra. A kitöltők nemi megoszlása. 6. ábra. Lakóhely szerinti megoszlás. 7. ábra. A fogyasztók számára legemlékezetesebb ajándéktárgyak. 8. ábra. Az ajándékozás elterjedtsége. 9. ábra. Az ajándékcsomagok megítélése. 10. ábra. Az ajándékcsomagok „célcsoportja”. 11. ábra. Ajándékozási alkalmak. 12. ábra. Ajándékozási helyszínek. 13-14.ábra. Ajándék elfogadási hajlandóság. 15. ábra. Spontán emlékezeti hatás: a felidézett ajándékozó vállalatok listája. 16-19. ábra. Attitűdvizsgálat: négy elterjedt állítással való egyetértés mértéke. 20. ábra. A kóstoltatások elfogadási aránya. 21. ábra. A termékminták vásárlásösztönző hatása. 22. ábra. Ajándék megtartási szempontok. 23. ábra. Vélemény a vállalati logóval ellátott hagyományos ajándékokról. 24. ábra. Vélemény a vállalati logóval ellátott kreatív ajándékokról. 25-26. ábra. A nyereményjátékok részvételi aránya, és a részvétel oka. 27. ábra. A hűségakciók részvételi aránya, és a részvétel oka. 28. ábra. A logóval ellátott tárgyakról kialakult vélemény. 29. ábra. Az ajándékcsomagolások megítélése. 30. ábra. A termékminták elfogadási aránya. 31. ábra. A kevésbé találó ajándékok sorsa. 32-33. ábra. Osgood-féle polaritás-profil vizsgálat eredményei a fogyasztók esetében. 34-35. ábra. A kitöltők nemi, és lakóhely szerinti megoszlása. 36. ábra. Vélemény a vállalati ajándékokról. 37. ábra. A vállalati ajándékok iránti igény.......

Words: 12169 - Pages: 49

Bhutan

... Drukgyel Dzong: Let the ruins of this dzong tell you a tale of how Bhutanese warriors defended Bhutan from the invaders from the north in the 17th century. This dzong was built by Zhabdrung Ngawang Namgyal in 1646, to commemorate his victory over the Tibetan invaders.  Though largely destroyed by fire in 1951, the outer walls and the central tower remain an imposing sight.  On a clear day, treat yourself with a splendid view of Mt. Jumolhari from the approach road to Drukgyel Dzong. Rinpung Dzong: Explore the Rinpung Dzong which the locals call the ‘fortress of a heap of jewels’. Built in 1646 by Zhabdrung Ngawang Namgyal, the dzong stands on a hill above Paro Township. It is linked by the traditional cantilever bridge (called the Nemi Zam) over the Pa chu where one may pose a photograph. Experience a walk up a paved stone path running alongside the imposing outer walls. Once inside the Dzong, you will be welcomed by the monks, architecture and the ancient frescoes. Ta Dzong: On a ridge immediately above Rinpung Dzong is the Ta Dzong, built as a watchtower to protect the Dzong from intruders and warring factions.  In 1968 Paro’s Ta Dzong was inaugurated as the National Museum, and now holds a fascinating collection of art, relics, religious thangkha paintings, Bhutan’s exquisite postage stamps, coins and handicrafts, together with a small natural history collection. Kyichu Lhakhang: Go back in time and history and visit the 7th century Kyichhu temple. As the......

Words: 9230 - Pages: 37

Corvinus Mérnök-Közgazdász És Bme Műszaki Informatikus Házi Feladatok Összehasonlítása Döntéselméleti Szempontból

...készítenie a beadandó feladatot, amely teljesíti a kiírás feltételeit. A célállapot a dolgozat elkészülte, amely akkor következik be, ha sikeresen beadta, és megkapta érte az általa elvárt értékelést. 2.2 Bartee rendszerszemléletű problématere Bartee problématere három vektorra oszlik: a probléma típusa, a megoldás folyamata, a megoldás módja. [EBHV] Probléma típus szerint: konceptuális probléma: elméletek és fogalmak dominálnak, klasszikus példa a matematikai és fizikai feladatok köre. A probléma kiírója ismeri a megoldást, és a megtalálásához szükséges utat, utakat. empirikus problémák: a megoldásához az elméleten és fogalmakon kívül szükség van tapasztalatokra, empirikus adatokra is. A probléma nincs egzakt módon megfogalmazva, némi bizonytalanság rejtőzik benne, ezt a bizonytalanságot hivatott kiküszöbölni a tapasztalat. viselkedési probléma: egy személy vagy egy csoport tevékenységei alkotják, melyben fontos szerepet játszanak az észlelési hibák, amelyek együtt nőnek a személyek számával. Mivel többen is részt vesznek a megoldásban, felvetődik a kinek az észlelése helyes kérdés. társadalmi problémák: az empirikus és viselkedési problémákon kívül társadalmi normák, szokások, és kulturális tényezők is szerephez jutnak Problémamegoldás folyamata: felismerés: a nem kívánt helyzet észlelése, a probléma kezdeti tudatosítása meghatározás: a probléma pontos leírása. A fő összetevők, és korlátozó feltételek meghatározása. analízis: a probléma dekompozíciója,......

Words: 2503 - Pages: 11

Jelzálog Alapu Hitelek

...tapasztalható növekedés, illetve a 2009. évi stagnalis utin kismértékű emelkedés figyelhető meg, ez részben irfolyamvIltozisokkal magyarizható. A ( tArgyidőszakot vizsg~lva megillapítható, hogy tovibbi visszaesés történt az ( engedélyezett és a folyósított lak~scélú hitelek szimiban és összegében.6 4.2. fejezet a www.portfolio.hu és a HVG aktu~lis cikkei segítségével készült Fekete hónap volt az egyébként szezon~lisan gyenge janu4r a magyarorszigi jelzTloghitelezés és a fedezetlen fogyaszt~si hitelezés szim~ra egyar~nt, ugyanis még ( soha nem helyeztek ki olyan kevés lakoss~gi jelzilog-, illetve fogyaszt~si hitelt a magyar bankok, mint az év első hónapj~ban. Az új lakishitelek összege is mélypontra került, a betéti oldalon viszont megindult némi kamatverseny a bankok között. Az elmúlt fél év tapasztalata alapjNn 40-45 milliard forint körül stabilizilódott a lakoss~g nettó devizahitel-törlesztése, vagyis ennyivel több devizahitelt törlesztenek a hiztart~sok havonta, mint amennyit felvesznek. A korminy deviza alapú jelz6loghitelezést tiltó, 2010 augusztusiban életbe lépett intézkedése miatt ugyanakkor a devizahitel-felvétel összege minimilis, így ez az adat gyakorlatilag a törlesztések havi nagys~g~t mutatja. A forinthitelek esetében viszont megszokottM v6lt, hogy több a felvétel, mint a törlesztés, janu~rban példiul 17,7 milli~rd forint volt a különbözet az előbbi jav6ra. Összességében 23,5 milliard forint volt az év első hónapj~ban a lakossig nettó hiteltörlesztése. ......

Words: 22263 - Pages: 90

Analyzing Jamaica as a Crisis Area in the World (in Hungarian)

...Jamaica szigetének kétharmad részét barlangok vájta mészkő borítja, amelyet vulkanikus eredetű üledékes kőzet fed. Több mint ezer barlang található a mészköves talajrétegben. Az eddig felfedezett barlangok közül a legmélyebb barlang a Smokey Hole, 194 méteres mélységével, a leghosszabb barlang, a Gourie Cave, 3505 méterével. Jamaica nyugati részét harmadkori képződmények borítják, keleten eruptív kőzetek vannak a felszínen, például szienit, gránitporfír, diorit és andezit, továbbá krétakorú mész- és homokkő konglomerátumok települnek rá. Hegyeiben réz, ezüst, ólom, cink és vasércek ugyan előfordulnak, de nem bányászatra érdemes mennyiségben, valamint bauxit is bányászható a szigeten. Jelentős olaj és gázpotenciállal rendelkezik az ország, amely némi hasonlóságot mutat a Szumátra déli részén és Jáva észak-nyugati részén fellelhető ugyanezen ásványkincsek eredetével. A sziget talajában Cenozoic karbonátsorozatok is találhatóak, amelyek elfedik az Albian és a Maastrichtian eredetű vulkanikus és plutonikus sziklaréteget, amelyről azt tartják, hogy a Kréta-korban keletkezett. A széttöredezett karsztos fennsíkokat a magasabb vidékeken, a tengerparton feltöltött síkságok váltják fel. Növény- és állatvilága A mezőgazdaság területigénye miatt mára már csak Jamaica 24%-át borítják erdők. Ezekben azonban a több millió éves elzártság következtében fantasztikus bioszféra alakult ki. Több mint 600 különböző virág- és 300 fafajta él itt, például kampesfa és mahagónifa. Az......

Words: 14747 - Pages: 59

Games

...sötétben történik úgy, hogy a gyilkos megfogja az áldozat nyakát. (Más gyilkolási módszerben is megegyezhetünk.) Akit meggyilkoltak, elszámol ötig, majd hangosan sikít. A felügyelő bármikor felkapcsolhatja a villanyt, de a játék során csak háromszor teheti ezt meg. Amikor felkapcsolta a lámpát, odahív magához 2 embert külön-külön, akiktől megpróbál információt szerezni ( a hamis tanúk ilyenkor hazudnak). A harmadik lámpafelgyújtás után a felügyelőnek meg kell neveznie a gyilkost. Ha nem találja el, folytatódik a játék, ha eltalálta, új osztás következik. Szótáras Idő: 20-30 perc Eszköz: egy Idegen szavak szótára + mindenkinek toll, papír Létszám: max 10-12 fő A játékhoz szükségünk van egy Idegen szavak szótárára, na és némi fantáziára. A játékvezető felolvas a szótárból egy olyan szót, amit a játékosok közül senki sem ismer. Mindenki találjon ki a szóra valamilyen meghatározást, és írja fel egy papírlapra, a játékvezető pedig írja fel a lapjára a szótárban szereplő meghatározásokat. A papírlapokat ezután középre rakjuk, majd a játékvezető egyenként felolvassa. Ki kell találni, melyik a helyes meghatározás. A szellemes definíciókat külön is értékeljük! ADD TOVÁBB Idő: 10-15 perc Eszköz: egy-két kisebb tárgy, zenecsináló eszköz Létszám: 6-15 fő A csoport körben áll és egy tárgyat (ha többen vannak, akkor egyszerre két tárgy is lehet) adnak kézről kézre, amíg a zene szól. Akinél a zene végén a tárgy van, kiesik a játékból.......

Words: 25896 - Pages: 104

Essay

...De La Salle University-Dasmarinas College of Liberal Arts Communication Arts Department 7 September 2010 Maritel Nemis Galeriey Sm Megamall, EDSA Bldg. A, 4th Floor Mandaluyong City, Metro Manila Dear Ms. Nemis: Greetings from De La Salle University-Dasmarinas! As part of our learning experience and requirements in the subject Editorial Management (COMM112L), we, AB Communication 42 under the publication company Comfortwo, a publishing company will publish a newspaper and a magazine (The Centennial and Doodle respectively) in October 2010. Just like standard newspapers and magazines, we are in need of advertisers whose support will certainly help us realize our objectives. For this reason, we would like to encourage you to advertise with us. Kindly see the attachment for more details, for your perusal. For your reply and other inquiries, please feel free to contact the undersigned at 09156064731 or through mizzahvillalon@yahoo.com . We look forward to your support. Thank you. Sincerely yours, Mizzah VillalON ACCOUNTS HEAD Noted: Brenda F. Martinez MS. ROSANNI R. SARILE Subject Teacher, COMM121 Chair, Communication Arts Department 09157593990 bfmartinez@dlsud.edu.ph Approved: DR. EMMANUEL F. CALAIRO Dean, College of Liberal Arts (THIS PAGE SERVES AS A GUIDE; CONTENTS MAY BE CHANGED PER PUBLICATION) |PUBLICATION: |Name of the publication ...

Words: 331 - Pages: 2

Beer Marketing

...ezek között is nők túlnyomó részben. A férfiak 18%-a egyáltalán nem fogyaszt ízesített söröket, míg a nők csak 6%-ban. . A válaszadók 10%-a fogyaszt hetente ízesített sört, aminek közel 70%-a nő. A válaszokból kiderült, hogy azok a férfiak, akik aktívan sportolnak, kevésbé isznak ízesített söröket. Azonban a nők kis százaléka sportol naponta, de ők se fogyasztanak ízesített sört. A hobbisportolók (hetente, heti néhány alkalommal sportolók) nemtől függetlenül szívesen fogyasztanak ízesített söröket nyáron vagy havonta egy alkalommal. A hölgyek körében, akik nem sportolnak egyáltalán, azok fogyasztanak leggyakrabban ízesített söröket. Konklúzió A Dreher 24 ízesített söreinek sportos pozícionálása nem sikerült túl jól. A pozícionálásnak némi alapja lehet, mivel a válaszadók között többségben sportolnak és egyszerre sört is fogyasztanak. A hobbisportolók közül sokan fogyasztanak ízesített söröket, de inkább csak nyáron. A másik oldalról leggyakrabban azok a nők fogyasztanak ízesített söröket, akik nem sportolnak. Ennek megfelelően a Dreher 24-nek sokkal inkább a nőkre kellene pozícionálniuk magát, hiszen rájuk számíthatnak inkább, mint folytonos fogyasztókra, akikre egész évben támaszkodhat. Azonban szezonális szinten, nyaranta a Dreher 24 kiterjeszthetné célközönségét, hiszen ilyenkor sokkal szívesebben fogyasztanak sört a fogyasztók minden rétegében. De a sportos életmód megcélzását nem szabad folytatni. A fogyasztók nehezen kötik össze a sportot és a sörözést. A márka......

Words: 871 - Pages: 4

Popper Peter-Belso Utak

...metodikák - miután a pszichológia mint önálló szaktudomány alig százéves múltra tekinthet vissza - történetileg szükségszerűen különböző ideológiai és világszemléleti burkokba ágyazottan lappanganak. A sokszor misztifikáló, sőt misztikus világnézeti beágyazottság már eleve elriasztja a tudományos igényű szakembert attól, hogy kifejtse ezek mélyéről mindazt a reális tudást, amely az ember önnevelésének lehetőségeiről és módszereiről az idők során felhalmozódott. Jogosan tehető fel az alábbi kérdés: E nagy belső erőfeszítést követelő önmegismerési és önfejlesztési utak végigjárására a múltban leginkább olyan emberek vállalkoztak, akik valamilyen alapvető szellemi elkötelezettségben, zárt vallási rendszerben éltek, talán nem voltak mentesek némi "megszállottságtól", fanatizmustól sem. De mi késztetheti a mai modern, természettudományosan gondolkodó embert ilyen erőfeszítésekre? Talán elsőnek említhetném azt a jó értelemben vett kíváncsiságot, a megismerés örök szomjúságát; mely állandóan előre hajtja az embert, az emberiséget a tudomány, a művészet új meg új lehetőségeinek határainak bejárása felé. Ez a megismerési vágy évezredek óta nemcsak a külvilágra, hanem az ember belső világára is irányul. Ki vagyok én? Ám ugyanennyire fontos hajtóerő az ember lázadó elégedetlensége önmagával szemben, fejlődési igénye, netán boldogtalansága. Vágya az önmagával és a világgal való harmóniára. Ha megrajzolnánk egy tökéletesen kiegyensúlyozott ember ideális képét, mit mondhatnánk róla? Talán......

Words: 19029 - Pages: 77

Adms2510

...ADMS 2510 3.0 Introduction to Management Accounting. Winter 2015: Section: | Day: | Time: | Instructor: | M | MONDAY | 4-7 | Professor Nemi | N | WEDNESDAY | 7-10 | Professor Shum | O | THURSDAY | 7-10 | Professor Murison | P | MONDAY | 7-10 | Professor Nemi | Q | INTERNET | | Professor Shum | R | THURSDAY | 11:30-2:30 | Professor Ma | S | TUESDAY | 11:30-2:30 | Professor Ma | T | THURSDAY | 4-7 | Professor Beavis | Instructions: This is a closed book test; You are allowed the use of a calculator; If your principal language is not English you are allowed the use of a dictionary. There are 4 questions: attempt them all. Question 1: 20 marks: You have just been employed by EduRom Co. which was organized on January 1st of the current year. The company manufactures and sells a variety of educational DVDs for personal computers. It is your responsibility to supervise the employees who take orders from customers over the phone and arrange for shipping the orders via Federal Express, Canada Post and other freight carriers. The company is unsure how to classify your annual salary in its cost records. The company’s cost analyst says that your salary should be classified as a manufacturing (product) cost; the controller says it should be classified as a selling expense; the president says that it does not matter how your salary cost is classified. Required: Explain the effects of using each of the cost classifications recommended by the three......

Words: 926 - Pages: 4

Top 100

...36 | 19 | 2 | 93.33 | 99 | Chiwara Secondary School | 30 |   |   | 10 | 18 | 1 | 93.33 | 100 |       * A-Level * Marist-Brothers-Nyanga-High-School * Zimsec Comments (86) What's wrong with Harare High School? Pull up your socks the Danhonians. Danho used to be a star school back then. I am really worried. Danho - 20 February 2014 good performnce Chibi and Chiwara please keep it up!!! professor - 20 February 2014 Catholic schools, monodadisa mufunge. Kune the hardworking staff and pupils not forgetting the Priests and the Nuns, munogona. Mwari akukomborerei. I am the product of a mission school and a proud one for that matter. MaKatorike pachikoro muri pamberi. Zvabatana ne Monte yakaita first ku 0 level. Todada nemi Nompilo Dlamini - 20 February 2014 ichokwadi, iripo harare high? mukadota - 20 February 2014 http://www.manicapost.com/index.php?option=com_content&view=article&id=29817:st-faiths-breaks-a-level-record&catid=37:top-stories&Itemid=130 Manica Post's article ranks St Faith higher than Marist. I guess the rankings should be limited to a candidate's best three subjects. Manyika - 20 February 2014 aah makadadisa mufunge clemence gwenzi - 20 February 2014 To Sister maparura and the entire Monte teaching and support staff , thanks for creating an enabling schooling environment am proud of you samanyika wekwa vhumbunu - 20 February 2014 Congrats to catholic schs, rambai muchizvambura chikoro kudaro. clarisa - 20......

Words: 2587 - Pages: 11

OlvasóNpló

...     A választ Kalkhász Tesztoridész (madárjós) adja meg. Kalkhász előbb megesketi Akhilleuszt, hogy neki magának nem eshet bántódása, mert amit mondani fog, az nagyon nem fog tetszeni minden argosziak fejének, aki parancsol minden akhájnak (Agamemnón). Akhilleusz ünnepélyesen megígéri, hogy a leghatalmasabb királytól is meg fogja védeni a jóst. Végül Kalkhász közli az isteni ítéletet: mindaddig tombolni fog a dögvész, amíg Apollón papjának a lányát ki nem adják (a váltságdíj elfogadása nélkül) és Appllónnak szent hekatomba áldozatot nem mutatnak be Khrűszész vezetésével.     A halottakon Átreidész Agamemnón felfortyan, pontosan, ahogyan azt Kalkhász előre tudta. Kalkhász mindig csak rossz dolgokat mond, csak rossz híreket hoz. Ám némi csillapodás után belátja, hogy nincs más választásuk, beleegyezik, hogy visszaadja a lányt az apjának. Mellesleg Khrűszéiszt Agamemnón érdekesebbnek találja, mint a saját feleségét, Klütaimnésztrát. Nagylelkűen lemond a lányról, de cserébe a többi harcos zsákmányából kér kárpótlást a saját veszteségéért. Akhilleusz ott, mindenki előtt kapzsinak nevezi, próbálja meggyőzni, hogy a már szétosztott zsákmányt nem tudják (nem illik) visszavenni. Viszont ha Tróját teljesen leigázzák, hatalmas kincseket ígér be Agamemnónnak. Agamemnón viszont makacs, nem enged az eredeti követeléséből, ha nem adnak neki önként kárpótlást a lányért, maga fogja elvenni a jussát (egy másik zsákmányolt lányt, akit egyen értékűnek tekint Khrűszéisszel). Saját......

Words: 16247 - Pages: 65

Ipo Facebook

...Facebook announced its $5 billion IPO late Wednesday afternoon. But what is all the hype about? What is an IPO, how does it work, and will a publicly traded Facebook affect how we use the social network on a daily basis? Here's a quick guide. WHAT EXACTLY IS AN IPO? When a privately owned company makes an Initial Public Offering, it means they're moving to be publicly traded on the stock market for the first time. That means that anyone can buy stock in the company and own a portion of it. Ads By Google Online Trading Plus500®: APPL, Ebay, HP Commodities, No Fees! www.Plus500.no Bilforsikring -Sjekk pris Nemi Bilforsikring testvinner i VG. Sjekk din pris på bilforsikring her neminordvest.no/bilforsikring UK Fixed Income Aberdeen Managed UK Fixed Income Assets. Learn More. Aberdeen-Asset.NO Going public can help a company raise significant capital if a lot of people want to buy its stock. It also means that the company has to publicly disclose details about its finances, like its earnings, that it previously kept private. WHO DECIDES THE VALUE OF AN IPO? An investment bank determines how much money the company can expect to make on the stock market based on a number of factors, from the health of the economy to how popular the company's product is expected to be in the future. The initial valuation is always a bit of a gamble, since the stock has never been traded publicly before, and analysts can't look at past behavior to figure out how it should......

Words: 860 - Pages: 4

Andorka Rudolf

...eredményeit foglalta össze A magyar ifjúság a nyolcvanas években c. kötet (Ancsel et al. 1984). Elméletek A nemek közötti különbségek okai A férfiak és nők szociológiájának egyik legtöbbet tárgyalt elméleti kérdése a nemek közötti különbségek okai. Két elméleti felfogás állt egymással szemben. Az egyik szerint a különbségek a biológiában, a genetikai eltérésben rejlik és ezért szükségszerű, a másik szerint a különbség elsősorban pszichológiai és szociológiai természetű, a gyermekkori szocializációban a társadalmi környezet hatására alakul ki, ezért egyáltalán nem szükségszerű. A szociológusok megkülönböztetnek nemi (gender) szerepeket és a nemi (gender) identitást. A nemi szerepeken azokat a társadalmi szerepeket, tevékenységeket, magatartásokat értik, amelyeket a társadalom a két nem tagjaitól elvár. Sem a nemi szerepek vállalása, sem a nemi identitás nem egyértelmű ugyanis homoszexuálisok esetében. A férfiak és a nők közötti munkamegosztás A funkcionalista iskola szerint a nemek között különbségek azért fordulnak elő a legtöbb társadalomban, mert a nemek közötti munkamegosztás és a szerepek ebből fakadó eltérései előnyösek az emberi társadalmak számára. A férfiak nagyobb testi ereje következtében alkalmasabbak a vadászatra, a nehéz földművelési munkákra (szántás, kaszálás) viszont egyedül a nők képesek gyermeket szülni és csecsemőket gondozni (szoptatni), így a demográfiai reprodukció érdekében szükséges, hogy idejük jelentős részét a gyermekekre......

Words: 23836 - Pages: 96