Free Essay

Mojesranje

In: Computers and Technology

Submitted By krpanon
Words 4238
Pages 17
Upute za uporabu

Perilica za rublje

Zahvaljujemo Vam na povjerenju, kojeg ste nam iskazali nabavkom naše perilice za rublje, i čestitamo Vam na dobrom izboru. Vaša nova perilica odgovara svim zahtjevima moderne njege rublja: ekonomična je u potrošnji vode, električne energije i sredstava za pranje. Naši su proizvodi pakirani u materijale koji nisu štetni za okolinu i koje je moguće bez opasnosti za okolinu preraditi (reciklirati), deponirati ili uništiti. Da vaš stroj nakon odsluženog životnog vijeka ne bi opterećivao okolinu, predajte ga ovlaštenim sakupljačima starih kućanskih aparata. Aparat je namijenjen isključivo za uporabu u domaćinstvu. U slučaju uporabe aparata u komercijalne, profesionalne svrhe, odnosno namjenu koja nadilazi uobičajenu uporabu u domaćinstvu, ili ako aparat upotrebljava osoba koja nije potrošač, jamstveni rok jednak je najkraćoj jamstvenoj dobi, određenoj važećim zakonskim propisima.

Opis perilice .................................................................... 3 Upozorenja ...................................................................... 4 Postavljanje i priključivanje........................................... 5 Djelovanje........................................................................ 8 Savjeti za pranje i štednju energije ............................. 13 Čišćenje i održavanje ................................................... 14 Smetnje.......................................................................... 17 Tabele ............................................................................ 20

141340

2

Opis perilice

1. nadzorna ploča 2. dozirna posuda 3. vrata (ovisno o modelu) 4. poklopac filtera

5. nožice 6. cijev za odvod vode 7. cijev za dovod vode 8. električni kabel

Tehnički podaci
(ovisno o modelu)

mjere stroja (š x d x v): 600 mm x 600 mm x 850 mm mjere plitkog stroja (š x d x v): 600 mm x 440 mm x 850 mm dubina s otvorenim vratima: 106 cm / 88 cm (ovisno o modelu) težina stroja (neto): 90 kg / 76 kg (ovisno o modelu) nazivni napon: 230 V, 50 Hz priključna snaga: 2300 W / 2000 W (ovisno o modelu) maksimalno punjenje: 7 kg / 6 kg / 4,5 kg (ovisno o modelu) priključak: utičnica (230 V, 50 Hz, 10 A) pritisak vode: min. 0,05 MPa, max. 0,8 MPa varovalka: 10 A

3

141340

Upozorenja
• Prije prve upotrebe stroja obavezno skinite transportne blokade, inače mogu prilikom upućivanja blokiranog stroja nastati teška oštećenja. Popravak takvih oštećenja nije pokriven garancijom! • Aparat priključite na vodovodnu mrežu samo s novim cijevima i brtvama. • Stroj ne postavljajte u prostoriju, u kojoj temperatura može pasti pod 0°C, inače se mogu oštetiti dijelovi stroja zbog smrzavanja. • Perilica mora stajati na ravnoj, stabilnoj i tvrdoj podlozi. • Poštujte uputstva za pravilno postavljanje i priključenje stroja na vodovodnu i električnu mrežu. • Kraj odvodne cijevi ne smije biti namočen u otočnu vodu. • Prije početka pranja pritisnite vrata na označenom mjestu, da se brava čujno zaglavi. • Tijekom rada stroja nije moguće otvoriti vrata. • Upotrebljavajte samo sredstva za strojno pranje i njegu rublja. Ne odgovaramo za možebitna oštećenja, te gubitak boje na brtvama i plastičnim dijelovima, koji su posljedica nepravilne upotrebe sredstava za bijeljenje i bojanje rublja. • Sredstva za skidanje naslaga vapnenca obično sadrže kiseline, stoga koristite samo ona, koja imaju dodano sredstvo za zaštitu pred korozijom. Prilikom upotrebe tih sredstava poštujte uputstva proizvođača. Skidanje naslaga vapnenca zaključite višekratnim ispiranjem, da sigurno odstranite sve ostatke kiselina. • Za pranje ne smijete upotrebljavati sredstva koja sadrže topila, jer se određeni dijelovi stroja mogu oštetiti, a stvaraju se i otrovni plinovi. Postoji opasnost zapaljenja i eksplozije. • Nakon završenog pranja zatvorite vodovodnu slavinu. • Pred ponovnim transportom blokirajte stroj, tako da ugurate barem jednu šipku. Prije toga obavezno isključite stroj iz električne mreže! • Tablica s osnovnim podacima pričvršćena je iznad otvora vrata stroja. • Jamstvo ne obuhvaća potrošni materijal (žarulje), manja odstupanja u nijansi boje, povećanje glasnosti, koje je posljedica staranja, i ne utječe na funkcionalnost aparata, i estetske greške koje ne utječu na funkcionalnost i sigurnost aparata. Prije priključenja aparata potrebno se je detaljno upoznati s uputstvima za upotrebu. Otklanjanje kvara, odnosno reklamacije, koja je nastala zbog nepravilnog priključenja ili upotrebe aparata, nije predmet garancije. Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

141340

4

Postavljanje i priključivanje
Skidanje ambalaže
Budite pažljivi, da prilikom odstranjivanja ambalaže oštrim predmetima ne oštetite kućišta aparata. Pred priključenjem neka se aparat zagrije na sobnu temperaturu (pričekajte 2 sata). • Naši su proizvodi pakirani u materijale koji nisu štetni za okolinu i koje je moguće bez opasnosti za okolinu preraditi (reciklirati), deponirati ili uništiti. • U skladu s tim, materijali su i odgovarajuće označeni.

Skidanje transportnih blokada

• Odmaknite cijevi. • Odvijte vijke A na zadnjoj strani stroja (slika 1). • Skinite kutne profile B (slika 1) i nataknite ih u utor na blokirnoj šipci (slika 2) - desnog prethodno okrenite na drugu stranu. • Pomoću kutnih profila okrenite blokirne šipke za 90° i izvucite ih. • Nastale otvore zatvorite priloženim plastičnim čepovima. Blokade spremite za možebitnu kasniju upotrebu. Transportne blokade morate skinuti da prilikom uključenja stroja ne bi nastala oštećenja. Garancija za popravke spomenutih oštećenja ne važi!

Slika 1

Slika 2

Postavljanje

• Izravnajte stroj uzdužno i poprečno okretanjem podesivih nožica (matice s vijkom). Nožice omogućuju izravnavanje +/- 1 cm. Nakon podešavanja visine nožica, dobro privijte matice (A) - prema dnu stroja! Vibracije, pomicanje aparata po prostoriji i glasno djelovanje zbog nepravilno izravnanih podesivih nožica, nisu predmet jamstva. Tlo na kojem stoji stroj, mora imati betonsku podlogu, mora biti suho i čisto, inače stroj može klizati. Očistite i podesive nožice.
141340

5

• Ako imate stroj za sušenje rublja odgovarajućih dimenzija, možete ga postaviti na stroj za pranje rublja.

Priključenje na dovod vode

Za učinkovito djelovanje neka dovodni pritisak vode bude između 0,05 i 0,8 MPa. Zadovoljavajući pritisak dobijete ako u petnajst sekundi iz potpuno otvorene slavine isteče 3 litre vode. • U maticu dovodne cijevi umetnite gumenu podlošku (brtvu). Pričvrstite cijev na slavinu. • Ako imate model s priključcima za toplu i hladnu vodu, priključite jednu cijev na hladnu vodu i drugu na toplu, kao što je to označeno na stražnjoj strani stroja, gdje su ugravirana slova C i H (C-cold = hladno in H-hot = toplo).

Postavljanje cijevi za odvod vode

• Odvodnu cijev postavite u umivaonik ili preko ruba kade. Možete je priključiti i neposredno na odvodni sistem, čiji promjer mora biti najmanje 4 cm. • Zidni odvodni sifon neka bude montiran tako da omogućuje čišćenje. • Kroz rupicu u plastičnom koljenu provucite špagu, i njome pričvrstite odvodnu cijev. • Kraj odvodne cijevi ne smije biti dignut više od 100 cm, i ne manje od 60 cm od poda.

Priključenje na električnu mrežju

• Perilicu priključite na električnu mrežu pomoću priključnog kabela. • Propisan nazivni napon i frekvencija, te ostali podaci navedeni su na natpisnoj tablici stroja. Zidna utičnica mora biti stalno dostupna i mora imati kontakt za uzemljenje (sigurnosna utičnica), uz poštovanje važećih propisa! Fiksno priključenje mora izvesti stručna osoba. Oštećen priključni kabel mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni serviser.

141340

6

Ne priključujte aparat na utičnicu, namijenjenu aparatu za brijanje ili za sušenje kose!

7

141340

Djelovanje

A - Gumb za izbor programa B - Tipka crpka stop C - Tipka START/PAUZA

Lampice: - uključenje/isključenje (narančasta) - crpka stop/greške (zelena)

Gumb za izbor programa

Osnovni programi Pamuk pretpranje Kratak program Sintetika Kratak program Osjetljivo Vuna

Djelomični programi Ispiranje

Omekšavanje

Crpenje vode Centrifuga

Postupak pranja

• • • • • • •

Otvorite vrata perilice Napunite bubanj rubljem Zatvorite vrata Otvorite slavinu za dovod vode Uključite stroj i izaberite željeni program Dozirajte deterdžent i omekšivač Uputite program tipkom START

141340

8

- Otvorite vrata perilice. Vrata otvorite potezanjem ručke prema sebi, na desnoj strani vrata. - Razvrstite rublje po vrsti tkanine. Zakopčajte gumbe i patente, zavežite trake te džepove okrenite prema van. Vrlo osjetljivo rublje stavite u posebnu tekstilnu vrećicu. Preporučujemo da perete veće i manje komade rublja istovremeno. Slijedite etiketama na tekstilu s oznakama za način pranja (vidi tabelu na zadnjoj strani ovih uputstava). Stavite rublje u bubanj. Provjerite dali je bubanj prazan! Zatvorite vrata perilice. Otvorite slavinu za dovod vode. Uključite stroj i izaberite program pranja.

Djelovanje

Stroj uključite okretanjem gumba (A) za izbor programa iz položaja “0” na željeni program. Signalna lampica za uključenje/ isključenje započne treperiti. Gumb za izbor programa (A) možete okretati u oba smjera, te tako izabrati pravi program obzirom na vrstu tkanine i temperaturu pranja (vidi tabelu programa). Možete birati osnovne i djelomične programe. Izbor programa možete proizvoljno mijenjati prije pritiska na tipku START (C). - Izbor osnovnih programa ( , , , ) Osnovni programi su cjeloviti programi, gdje se odvijaju sve faze pranja, uključivo s omekšavanjem i cijeđenjem (vidi tabelu programa). Možete ih birati okretanjem gumba za izbor programa (A). Pamuk: bijelo/obojano Normalno zaprljano pamučno i laneno posteljno i donje rublje, stolnjaci, ručnici, gornja odjeća, i sl. Za manje prljavo rublje možete upotrijebiti kraći program. Time ćete uštedjeti na energiji i vremenu pranja. Za vrlo zaprljano rublje postojanih boja možete upotrijebiti program s pretpranjem .

Sintetika
Normalno zaprljane košulje, bluze i druga odjeća iz poliestera, poliamida ili mješavine tih vlakana s pamukom. Za manje prljavo rublje možete upotrijebiti kraći program. Time ćete uštedjeti na energiji i vremenu pranja.

9

141340

Osjetljivo
Program za osjetljivu odjeću (haljine, suknje, bluze,..) i zavjese.

Vuna
Posebno nježan program za pranje vune i proizvoda iz mješavine sintetičkih vlakana s vunom, označenih za pranje u perilici.

- Izbor dodatne funkcije Crpka stop
• Funkciju uključite nakon izbora osnovnog programa, pritiskom na tipku (B). Možete je uključiti i tijekom djelovanja, pred zadnjim ispiranjem. Uključenje signalizira lampica, koja se upali nad tipkom. • Isključite je ponovnim pritiskom na tipku - lampica se ugasi. • Program se zaustavi na zadnjem ispiranju pred cijeđenjem (centrifugom). Rublje ostane namočeno u vodi i zbog toga se manje gužva, ako ga niste u mogućnosti izvaditi iz stroja odmah nakon završenog pranja. Lampica nad tipkom treperi. • Pritiskom na tipku START (C) zaključite izabrani program pranja. Možete upotrijebiti dodatne programe (crpenje ili centrifugu), no prije toga morate postaviti programator najmanje jednu sekundu na poziciju “0”, a zatim izaberete jedan od dodatnih programa. U nastavku programa lampica nad tipkom se ugasi.

- Izbor djelomičnih programa (

,

,

,

)

To su samostalni programi, koje možete upotrijebiti ako ne trebate čitav program pranja. Ako želite upotrijebiti zaredom više dodatnih programa, morate pred svakim novim izborom programa isključiti stroj (za 1 sekundu postavite programator na “0”).

Ispiranje
Samostalan program za ispiranje osjetljivog rublja, bez intervalne centrifuge, s kratkim završnim centrifugiranjem. Možete ga upotrijebiti za ispiranje ručno opranog osjetljivog rublja, ili za dodatno ispiranje u slučaju veće osjetljivosti na deterdžente.

Omekšavanje
Program je namijenjen za omekšavanje, bijeljenje ili impregnaciju opranog rublja. Zaključi se centrifugom na max. 1000 okr./min.

Crpenje
Program upotrijebite ako ste prekinuli program pranja, ili ako ste uključili mogućnost “Crpka stop” i želite vodu samo iscrpsti iz stroja, bez centrifugiranja.
141340

10

Centrifuga
Intenzivna centrifuga za neosjetljivo rublje, na najvišim okretajima. - Doziranje sredstava za pranje i njegu rublja (vidi poglavlje Savjeti za pranje i štednju energije) • odjeljak za pretpranje • odjeljak za glavno pranje • odjeljak sredstava za njegu Sredstva za pranje možete dozirati pomoću posudice neposredno u bubanj. Omekšivač nalijte u odjeljak samo do označene razine. Pazite da je prilikom otvaranja/zatvaranja vrata perilice dozirna posuda zatvorena.

Upućivanje programa pranja

• Pritisnite na tipku START (C). Lampica za UKLJUČENJE/ ISKLJUČENJE prestane treperiti, i nakon nekoliko sekundi stroj započne djelovati. Ako nakon uključenja vrata nisu zatvorena, nakon nekoliko sekundi lampica za UKLJUČENJE/ ISKLJUČENJE počne ponovno treperiti. Kad zatvorite vrata, stroj započinje s izvođenjem izabranog programa. • Ako nakon upućivanja programa želite mijenjati program pranja, morate gumb za izbor programa za 1 sekundo postaviti na položaj 0, a zatim možete ponovno izabrati proizvoljni program. Isključenjem se briše i dodatna funkcija, ako ste je prethodno izabrali (CRPKA STOP) , zato je morate ponovno uključiti. - Završetak pranja Na završetak programa pranja upozori vas treperenje lampice za UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE. • Izvadite rublje iz stroja i s brtve vrata odstranite eventualnu nečistoću. • Vrata ostavite pritvorena da se stroj osuši. • Zatvorite vodovodnu slavinu. • Isključite stroj, tako da gumb programatora okrenete na poziciju nula. • Izvucite priključni kabel iz utičnice, i tako prekinite dovod električne energije iz mreže.

11

141340

Prekidi

• Od strane korisnika Izbor funkcije CRPKA STOP Program se zaustavi, kad dođe do pozicije CRPKA STOP (ako ste tu funkciju prethodno izabrali); vrata perilice čitavo su vrijeme zaključana. Lampica nad tipkom Crpka stop započne treperiti. postupak pranja nastavljamo pritiskom na tipku START (C). Vlastiti (fizički) prekid Program prekinete ako programator okrenete na poziciju “0”. Ako je voda u stroju, izaberite jednog od dodatnih programa (crpenje, centrifuga) za pražnjenje vode i završetak programa. Tipka PAUZA Program možete bilo kad zaustaviti pritiskom na tipku PAUZA. Ako u bubnju nema vode, moguće je nakon određenog vremena otvoriti i vrata, inače ne. Program nastavljate pritiskom na tipku START (C). • Smetnje Program se prekine ako dođe do neke smetnje. Na to upozorava treperenje signalnih lampica (vidi poglavlje Smetnje) • Prekid napona (električne energije) Prilikom nestanka električne energije program se zaustavi, ali se nakon ponovno uspostavljenog električnog napona automatski nastavlja. Ako je prilikom nestanka struje voda u stroju, pazite da ne otvorite vrata prije no što vodu iscrpete iz stroja.

141340

12

Savjeti za pranje i štednju energije
• Pred pranjem sortirajte rublje obzirom na vrstu, stupanj nečistoće i postojanost boja. • Prilikom izbora programa pranja vodite računa o simbolima na ušicima pojedinih komada rublja (vidi tablicu održavanja na zadnjoj strani). • Nove šarene tekstilne proizvode prvi put operite odvojeno od ostalog rublja. • Jače zaprljano rublje perite u manjoj količini, ili dozirajte više praška za pranje. • Tvrdokornu nečistoću namažite prije pranja posebnim sredstvom za otklanjanje madeža, što vam omogućuje uštedu energije. • Ako je rublje manje zaprljano, preporučujemo da upotrijebite kratak program i odaberete najnižu temperaturu pranja, jer time možete uštedjeti i do 50% energije. • Preporučujemo da izbjegavate pranje vrlo malih količina rublja, zbog štednje energije i boljih svojstava djelovanja stroja. • Najveće dozvoljene količine suhog rublja navedene su u tabeli punjenja na zadnjoj strani. • Prije pranja ispraznite džepove, zatvorite patentne zatvarače, te odstranite razne metalne broševe, koji bi mogli začepiti odvod ili oštetiti rublje, odnosno unutrašnjost perilice. • Složeno rublje malo rastresite prije ubacivanja u bubanj. • Koristite samo sredstva za strojno pranje rublja. • Praške za pranje ili tekuća sredstva dozirajte prema uputama proizvođača. • Kod vode s tvrdoćom iznad 14°dH potrebna je uporaba omekšivača vode. Oštećenje grijača koje može biti posljedica nepravilnog korištenja omekšivača vode, nije predmet jamstva. • Ne preporučujemo upotrebu bjelila na osnovi klora, jer mogu oštetiti grijač.

Stupanj tvrdoće (Tvrdoća vode) 1 - meka 2 - srednja 3 - tvrda 4 - vrlo tvrda

Stupnjevi tvrdoće °dH(°N) 0-7 7-14 14-21 >21 m mol/l 0-1,3 1,3-2,5 2,5-3,8 >3,8 °fH(°F) 0-12 12-25 25-37 >37 p.p.m. 0-120 120-250 250-370 >370

13

141340

U slučaju tvrde vode dozirajte deterdžent prema tabeli za stupanj tvrdoće 1 i odgovarajuću količinu sredstva za omekšavanje vode (poštujte uputstva proizvođača).

• Deterdžent možete dozirati i neposredno u bubanj. • Ako upotrebljavate gusta tekuća sredstva za pranje, preporučujemo da ih razrijedite vodom, da bi time spriječili začepljenje odvoda iz dozirne posude. • Ako dozirna posuda ima priloženu pregradnu pločicu, možete u srednji odjeljak naliti tekuće sredstvo za pranje. Pri upotrebi praška pločica je dignuta, a za upotrebu tekućih sredstava je spustite nadolje • Tekući deterdženti namijenjeni su samo pranju bez pretpranja. • Naročito osjetljivo rublje (ženske čarape, osjetljivo donje rublje, i sl.) stavite u posebnu vrećicu. • Visok broj okretaja centrifuge omogućuje potpuno ocijeđeno rublje, koje se u stroju za sušenje osuši brže, što posljedično omogućuje nižu potrošnju energije u postupku sušenja. U dozirnu posudu ne stavljajte prašak u grudicama, jer se može začepiti cijev perilice.

Čišćenje i održavanje
Pred čišćenjem isključite perilicu iz električne mreže! • Kućište perilice čistite mekom krpom i blagim sredstvom za čišćenje. • Ako se u unutrašnjosti bubnja i na brtvi vrata pojave masni valjušci, očistite stroj, tako da uključite program za bijelo/ obojano rublje 60°C i uputite ga bez rublja, dodatkom polovne količine deterdženta. • Po potrebi očistite i unutrašnjost kućišta dozirne posude, ako u njemu opazite ostatke deterdženta. Izvucite posudu iz stroja pritiskom na jezičak (vidi sliku).

141340

14

• Po potrebi očistite poklopac čepa pod tekućom vodom.

• Pod tekućom vodom je očistite četkom i osušite. Istovremeno odstranite eventualne ostatke deterdženta s dna kućišta.

• Četkom očistite cjelokupno područje ispiranja perilice, naročito mlaznice na gornjoj strani komore za ispiranje.

• Mrežicu u dovodnoj cijevi češće očistite pod tekućom vodom. • Nakon svakog pranja obrišite gumenu brtvu na vratima. Time ćete joj produžiti životni vijek.

• Skinite poklopac filtera tako da u zarez stavite kovanicu ili izvijač.

15

141340

• Filtar je potrebno povremeno očistiti, naročito nakon pranja jače dlakavog ili starijeg rublja.

• Prije čišćenja ispustite vodu iz stroja kroz cjevčicu za ispuštanje vode (imaju samo određeni modeli).

• Okretanjem u suprotnom smjeru od kazaljki na satu, izvucite filter i operite ga pod tekućom vodom.

• Filter postavite natrag kao što to prikazuje slika (strelica i pokazivač), te ga zategnite u smjeru kazaljki na satu. Za dobro brtvljenje površina brtvljenja (A) mora biti besprijekorno čista.

141340

16

Smetnje
Perilica sama nadzire djelovanje pojedinih funkcija tijekom pranja. Ako ustanovi nepravilnosti, javi grešku u djelovanju, tako da započnu treperiti obe signalne lampice u određenom ritmu. Broj treptaja se mijenja obzirom na vrstu smetnje. Neke smetnje možete otkloniti sami, zato izbrojite broj treptaja, koji se ponavljaju s pojedinim pauzama u međuvremenu. Stroj javi greške čim ih ustanovi, i zaustavi djelovanje programa, osim ako je došlo do greške u grijanju, kad stroj ipak zaključi program, no bez grijanja vode. Smetnje: U nekim slučajevima možete kvar otkloniti i sami: 2 - dva treptaja: vrata nisu pravilno zatvorena; 3 - tri treptaja: poremećen je dotok vode u stroj; 7 - sedam treptaja: poremećen je odvod vode iz stroja. U ostalim slučajevima zabilježite broj treptaja koji prikazuju grešku u djelovanju, isključite stroj i pozovite najbliži ovlašteni servis (lampice trepere dokle stroj ne isključite). Smetnje iz okoline (npr. električne instalacije) mogu uzrokovati javljanje različitih grešaka. U tom slučaju: - isključite aparat, i pričekajte nekoliko sekundi, - zatim uključite aparat i ponovite program pranja. Ako se greška ponovi, nazovite servisera. Jamstvo ne obuhvaća greške koje su posljedica smetnji iz okoline (udar groma, električne struje, elementarne nepogode).

Smetnja Stroj ne radi (lampica za uključenje/ isključenje ne svijetli). Stroj ne upućuje program pranja (treperi lampica za uključenje/isključenje). Voda ne dolazi u stroj (nakon približno 8 min javi grešku - lampice triput trepnu). Voda teče iz stroja.

Uzrok Stroj nije pod naponom.

Što učiniti Provjerite dali je: • utikač u utičnici, • napon u utičnici, • osigurač besprijekoran. Gurnite ih prema stroju.

Vrata nisu pravilno zatvorena.

Poremećen je dotok vode u stroj.

Filter nije dobro privijen. Dovodna cijev nije dobro privijena na stroj ili vodovodnu slavinu. Odvodna cijev je pala na tlo.

Provjerite dali je: • vodovodna slavina otvorena, • mrežica u dovodnoj cijevi čista. Pritisnite ponovno na START Dobro privijte filter. Dovodnu cijev čvrsto privijte. Pričvrstite odvodnu cijev na odvod.

17

141340

Smetnja Stroj se miče tijekom djelovanja. Stroj vibrira tijekom centrifugiranja

Uzrok Stroj nije pravilno izravnan. Transportne blokade nisu uklonjene. Neravnomjerno raspoređeno rublje, posebno ako je rublja vrlo malo (npr. samo kupaći ogrtač). Preveliko doziranje deterdženta.

Što učiniti Izravnajte stroj pomoću podesivih nožica. Odstranite transportne blokade. To je normalno, stroj će sam sniziti broj okretaja, ako vibracije budu prejake. Dozirajte sredstvo za pranje po uputstvima proizvođača, pazeći na tvrdoću vode i prljavost rublja. Upotrebljavajte samo deterdžente za strojno pranje rublja. Provjerite dali: • je filter čist, • odvodna cijev nije presavinuta, • odvod (sifon) nije začepljen, • je odvodna cijev namještena više od 1 m. Ponovno pritisnite na START. Stroj djeluje normalno. Preporučujemo da perete zajedno veće i manje komade rublja.

U procesu pranja se jako pjeni.

Voda slabo, ili uopće ne odlazi iz stroja. (stroj javi grešku - lampice trepnu sedam puta).

Odvod vode iz stroja je začepljen.

Rublje nije iscijeđeno kao i obično. Stroj ne javlja grešku.

Na rublju su masne grudice.

Stroj je uključio djelovanje UKS*. Zbog slabog rasporeda rublja u bubnju, stroj je automatski snizio broj okretaja centrifuge. Premalo doziranje deterdženta (rublje je bilo vrlo masno). Upotrijebili ste tekući deterdžent, ili prašak za obojano rublje, koje ne sadrži bjelilo. To nije zbog slabog ispiranja vaše perilice, nego zbog deterdženta bez fosfata, koji sadrže tvari, netopive u vodi (zeolite) za omekšavanje vode. Ti sastojci se mogu taložiti na rublju. Premali protok vode. Neki deterdženti se jače zalijepe na posudu ako je vlažna. Usisni poklopac nije pravilno postavljen, ili je začepljen. Ostaci tkanina, sredstva za pranje i omekšavanje u filtru.

Na rublju su ostali madeži.

Operite rublje još jednom. Kod takve zaprljanosti dozirajte više deterdženta, ili upotrijebite tekući deterdžent. Upotrijebite deterdžent koji sadrži bjelilo.

Na rublju su bijeli ostaci praška.

Rublje odmah: • još jednom isperite, • Upotrijebite tekući deterdžent koji ne sadrži zeolite, • Ostatke pokušajte odstraniti četkom. • Očistite mrežicu u dovodnoj cijevi. • Pred doziranjem deterdženta obrišite dozirnu posudu. Očistite dozirnu posudu i poklopac ponovno postavite tako da čvrsto nasjedne. Provjerite dali je filtar čist.

U dozirnoj posudi su ostaci deterdženta.

Omekšivač nije potpuno ispran, voda ostane u odjeljku. Neprijatan miris u bubnju perilice.
141340

18

Smetnja Vrijeme pranja je duže nego obično.

Uzrok

Što učiniti

• Niska temperatura ulazne • Vrijeme trajanja programa može se produžiti i do 60%, a da stroj vode. normalno djeluje. • Stroj je uključio djelovanje UKS* zbog neravnomjerno raspoređenog rublja. • Niski napon el. mreže. • Došlo je do prekida • Vrijeme se produži za razdoblje električne energije. trajanja prekida.

* UKS: funkcija za nadzor stabilnosti, koja sprečava prekomjerne vibracije perilice tijekom centrifugiranja.

Ako smetnje usprkos gornjim savjetima niste uspjeli otkloniti, pozovite ovlašteni servis. Otklanjanje kvara, odnosno reklamacije, koja je nastala zbog nepravilnog priključenja ili upotrebe aparata, nije predmet garancije. Troškove popravka u tom slučaju snosi korisnik sam.

19

141340

Tabele
Tabela programa - 7 kg
Osnovni programi Punjenje max. (kg) Poraba vode L okr./min. 1000 - 1300 400 - 700 800 - 900 Potrošnja energije kWh okr./min. 400 - 1300 Dodatna funkcija crpka stop

Centrifuga max. (okr./ min.)

Pamuk - bijelo Pamuk - obojano* Pamuk + pretpranje Pamuk Pamuk - kratak Sintetika Sintetika Sintetika- kratak Osjetljivo Osjetljivo Vuna Dodatni programi Ispiranje Omekšavanje Crpenje vode Centrifuga možnost

7 7 7 7 7 3,5 3,5 3,5 3 3 2

95 60 60 40 40 60 40 40 40 30 30 700 600 1000 1300

156 147 172 121 77 116 105 55 59 53 46

Trajanje (min.)

Temp. (°C)

72 66 76 66 66 51 48 48 62 62 42

67 61 71 61 61 51 48 48 62 62 42

62 56 66 56 56 51 48 48 62 62 42

2,31/2,19** 1,33/1,19** 1,45/1,32** 0,67 0,58 0,97 0,56 0,50 0,48 0,39 0,20

3,5 7 7 7

700 1000 1300

25 15 2 12

40 18

0,02 0,02 0,03

* Program za testiranje po EN 60456 s izborom najvećih okretaja centrifuge. ** ovisno o modelu

141340

20

Tabela programa - 6 kg
Osnovni programi Poraba vode L Centrifuga max. (okr./min.) Trajanje (min.) okr./min. 1000 - 1300 400 - 700 800 - 900 400 - 700 Potrošnja energije kWh okr./min. 800 - 1300 0,66 0,55 0,93 0,52 0,47 0,45 0,36 0,20 0,02 0,02 0,03 Dodatna funkcija crpka stop

Punjenje max. (kg) 6 6 6 6 6 3 3 3

Pamuk - bijelo Pamuk - obojano* Pamuk + pretpranje Pamuk Pamuk - kratak Sintetika Sintetika Sintetika- kratak Osjetljivo Osjetljivo Vuna Dodatni programi Ispiranje Omekšavanje Crpenje vode Centrifuga možnost

95 60 60 1300 40 40 60 40 1000 40 700 600

Temp. (°C)

139 140/150 165 116 72 111 100 49 59 53 46

68 62 70 62 62 43 40 40 58 58 42

63 57 65 57 57 43 40 40 58 58 42

58 52 60 52 52 43 40 40 58 58 42

2,30/2,10** 2,10/2,05** 1,30/1,14** 1,14/1,02** 1,50/1,34** 1,34/1,22** 0,70/0,66** 0,55 0,93 0,52 0,47 0,45 0,36 0,20

2,5 40 2,5 30 2 30

3 6 6 6

700 1000 1300

25 15 2 12

40 16

* Program za testiranje po EN 60456 s izborom najvećih okretaja centrifuge. ** ovisno o modelu

21

141340

Tabela programa - 4,5 kg
Osnovni programi

Punjenje max. (kg)

Potrošnja energije kWh

Pamuk - bijelo Pamuk - obojano* Pamuk + pretpranje Pamuk Pamuk - kratak Sintetika Sintetika Sintetika- kratak Osjetljivo Osjetljivo Vuna Dodatni programi Ispiranje Omekšavanje Crpenje vode Centrifuga možnost

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 2 2 2 1,5 1,5 1

95 60 60 40 40 60 40 40 40 30 30 700 600 1000 1400

140 145 172 116 70 112 100 50 52 48 45

47 44 49 44 44 31 29 29 45 45 38

1,80 0,85 0,99 0,51 0,46 0,61 0,34 0,20 0,20 0,15 0,15

1,5 4,5 4,5 4,5

700 1000 1400

25 15 2 12

30 10 -

0,02 0,02 0,03

* Program za testiranje po EN 60456 s izborom najvećih okretaja centrifuge.

22

Dodatna funkcija Crpka stop

Centrifuga max. (okr./min.)

Trajanje (min.)

Poraba vode L

Temp. (°C)

141340

Tabela održavanja
Normalno pranje Max. temp. pranja 95°C Osjetljivo pranje Max. temp. pranja 60°C Max. temp. pranja 40°C Max. temp. pranja 30°C

Ručno pranje

Pranje nije dozvoljeno

Bijeljenje

Bijeljenje u hladnoj vodi

Beljenje nije dozvoljeno

Glačanje

Vruće glačalo max. 200°C

Vruće glačalo max. 150°C

Vruće glačalo max. 110°C

Glačanje nije dozvoljeno

Kemijsko čišćenje

Kemijsko čišćenje u svim otopinama

Perkloretilen R11, R113, Petrolej

Kemijsko čišćenje u petroleju, u čistom alkoholu i u R 113 Visoka temperatura Niska temperatura

Kemijsko čišćenje nije dozvoljeno

Sušenje

Položiti na ravnu podlogu

Mokro objesiti

Objesiti

Strojno sušenje nije dozvoljeno

23

141340

PS PG1

141340/hr (02-08)…...

Similar Documents