Free Essay

Hisotry of Marketing Communications

In: Business and Management

Submitted By trangnguyen106
Words 991
Pages 4
CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRUYỀN THÔNG MARKETING

1.1 Lịch sử hình thành của truyền thông marketing
Truyền thông đã trở thành một hoạt động kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Hoạt động truyền thông marketing được thực hiện lâu dài từ trước thế kỷ 20.
Vào thời La Mã cổ đại, quảng cáo đã xuất hiện rộng rãi. Vào khoảng 3000 năm trước công nguyên, những cái bảng bằng đất sét của người Babylon đã được sử dụng để viết quảng cáo cho người bán thuốc mỡ, nhà thần học, thợ đóng giày, … Tại khu di tích Pompeii (Ý), những dấu tích quảng cáo về du lịch được viết trên tường (Rusell và Lane 2002). Ở châu Á, Trung Hoa dường như đã biết đến quảng cáo từ thời Tây Chu (thế kỉ XI – 71 TCN) qua những hội chợ đầu tiên (Hong Cheng trong Jones, J.PH, 2000). Một phương tiện quảng cáo lâu bền nhất là báo chí. Nó là sản phẩm của phát minh mới về in của Johan Gutenberg (vào khoảng năm 1438) đã làm thay đổi thông tin đại chúng trên toàn thế giới.
Cuộc Cách Mạng công nghiệp bắt đầu ở Anh và sau đó lan rộng trên toàn thế giới. Các ngành tiểu thủ công chuyển dần sang sản xuất đại trà để phục vụ nhu cầu người dân. Các nhà sản xuất nhận ra truyền thông là phương tiện để thúc đẩy nhu cầu và quảng cáo được sử dụng để thu hút những người bán lẻ mua nhiều hàng hóa hơn từ nhà sản xuất, đồng thời quảng cáo cũng được sử dụng để chiêu thị trực tiếp đến khách hàng và công chúng về sản phẩm và xây dựng lòng tin về chất lượng của nó. Đây là những ví dụ đặt nền móng cho việc xây dựng thương hiệu “brand – building” sau này.
Trong khoảng thời gian này, báo và tạp chí vẫn là kênh truyền thông chủ đạo. Tại hai bên bờ Thái Bình Dương, nỗi sợ hãi về bệnh dịch đã làm nhu cầu về “phương thức chữa bệnh thần kỳ” (magic remedies) tăng cao. Tại Mỹ, trước những năm 1870, dược phẩm là chủ đề quảng cáo chính và tiếp tục thống trị cho tới cuối thế kỷ này.
Quảng cáo từ sau thế kỷ 19 được định nghĩa là “được trả cho phương tiện truyền thông” (paid for mass media communication) và là công cụ dẫn đến sự phát triển của thương hiệu và thị trường. Tại Mỹ, những chiến dịch quảng cáo lớn đã đặt nền móng cho sự phát triển của các công ty lớn hiện nay như Protect & Gamble, Coca Cola, Heinz, American Express, Pillsburry.
Các mô hình công ty quảng cáo (advertising agency) được ghi nhận xuất hiện vào đầu những năm 1630 tại Pháp. Tại Anh, vào năm 1786, William Taylor được ghi nhận là người môi giới quảng cáo đầu tiên trên tạp chí Maidstone và James White là người tiên phong thành lập công ty quảng cáo tư nhân vào năm 1800. Tại Mỹ, công ty quảng cáo đầu tiên là Volney – Palmer năm 1841.
Tại giai đoạn thế kỷ mới, ngành công nghiệp truyền thông marketing đang bước vào giai đoạn hiện đại hơn. Sự phát triển của công nghệ in ấn đã tạo ra các mẫu in được sử dụng một cách sang tạo bởi các nhà quảng cáo và ca – ta – lô (catalogue) góp phần biến các vùng nông thôn, đô thị nhỏ trở thành một thị trường tiêu thụ khổng lồ. Bước sang thế kỷ 20, tivi và radio trở thành công cụ truyền thông chính thay cho tờ đơn và báo chí. Giai đoạn này cũng chứng kiến sự tăng trưởng của các công cụ truyền thông marketing khác là quan hệ công chúng (public relations) và khuyến mại bán hàng (sales promotion). Vào đầu những năm 1900, các chuyên gia quan hệ công chúng được thuê để bảo vệ những công ty lớn khỏi những rắc rối từ quy định của chính quyền và sự xâm phạm thông tin từ báo chí. Khuyến mại bán hàng phát triển cùng với ngành công nghiệp bán lẻ và sự ra đời của cửa hàng tiện ích, chuỗi tạp hóa và siêu thị vào thế kỷ 20.

1.2. Khái quát chung về truyền thông marketing (marketing communications)
1.2.1. Định nghĩa về truyền thông marketing
Trên thế giới hiện nay vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất và chuẩn mực nào về truyền thông marketing (marketing communications). Cùng với công trình nghiên cứu của mình, Kotler và Keller đã nhìn nhận “truyền thông marketing (marketing communications) là các hoạt động truyền thông tin một cách gián tiếp hay trực tiếp về sản phẩm và bản thân doanh nghiệp tới khách hàng nhằm thuyết phục họ tin tưởng vào doanh nghiệp cũng như sản phẩm và mua sản phẩm của doanh nghiệp. [mkt cm are the means by which…]. Kotler và Keller đã nhìn nhận, truyền thông marketing nhằm thông báo, thuyết phục và nhắc nhở đối tượng nhận tin về sản phẩm và thương hiệu của doanh nghiệp. Qua các nội dung thông điệp, doanh nghiệp thông báo cho khách hàng về sự có mặt của doanh nghiệp, của sản phẩm trên thị trường và thuyết phục họ về các ưu việt của sản phẩm so với sản phẩm cạnh tranh và nhắc nhở họ nhớ đến sản phẩm khi có nhu cầu. Bằng cách tạo ra một chuỗi các hoạt động liên kết thương hiệu với các trải nghiệm, cảm xúc, hoạt động, sự kiện, con người, truyền thông marketing đóng góp vào tài sản thương hiệu (brand equity), tạo ra hình ảnh thương hiệu (brand image), giúp khách hàng ghi nhớ thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng.…...

Similar Documents

Free Essay

Marketing Communication (No)

...brief overview of the instruments of the communications mix a. Annonsering: er en form for ikke-personlig /enveis kommunikasjon en type masse kommunikasjon, for eksempel tv, aviser, radio b. Salgskampanjer: er salgsstimulerende kampanjer, kan være pris avslag, kuponger, lojalitetsprogrammer, konkurranse og gratis smaksprøve c. Sponsing: Den sponsete organisasjonen eller personen vil være med på å skape en synagieffekt mellom personen og organisasjonen som for eksempel Petter Notrug og red bull. Dette er med på å bygge/forsterke merket. d. PR – kommunikasjon som kommer ut fra bedriften vi media, alt fra pressemeldinger til konferanser. Ofte gratis, men faren for at ”pressen skriver noe negativt er alltid til stede” e. Kjøpssted: inkluderer flere ”verktøy” som for eksempel displayer, reklame i butikken, salgsfremende tiltak som vareplassering, merchandising, (selg av egen merkevare) mekanisk informasjon, butikk oppbygging.. ect f. Messer og utstillinger, viktig i ”B2B” markedet g. Direkte markedskommunikasjon: er en personlig og direkte måte å kommunisere til kunder, (med muligheter for 2 veis kommunikasjon) kan være direkte e-post, telefonsalg, etc. h. Personlig salg. Er en personlig kontakt mellom en ansatt i en bedrift og en kunde i. E-kommunikasjon, tilbyr en ny måte å kommunisere på, via annonser på nettet etc. 2. To what extent do business-to-business communications differ from a......

Words: 7466 - Pages: 30

Premium Essay

Marketing Communication

...Employees Type of Management Orientation Toward Owner/Shareholder Stakeholders Shareholders are minimally treated and given short shrift. Focus is on maximizing positions of executive groupsmaximizing executive compensation, perks, benefits. Golden parachutes are more important than returns to shareholders. Managers maximize their positions without shareholders being made aware. Concealment from shareholders is the operating procedure. Self-interest of management group is the order of the day. No special thought is given to shareholders: they are there and must be minimally accommodated. Profit focus of the business is their reward. No thought is given to ethical consequences of decisions for any stakeholder group, including owners. Communication is limited to that required by law. Shareholders' interest (short- and long-term) is a central factor. The best way to be ethical to shareholders is to treat all stakeholder claimants in a fair and ethical manner. To protect shareholders, an ethics committee of the board is created. Code of ethics is established. promulgated. and made a living document to protect shareholders' and others' interests. Immoral Management Amoral Management Moral Management Type of Management Orientation Toward Employee Stakeholders Employees are viewed as factors of production to be used, exploited, manipulated for gain of individual manager or company. No concern is shown for employees' needs/rights/expectations. Short-term focus.......

Words: 6244 - Pages: 25

Premium Essay

Marketing Communication

...MA Marketing Communications Module 4MMC7A7 Managing Marketing Communication Kliatchko (2008) argue that, “the rise of digital technology means that content creation is no longer exclusive to media firms and marketers.” Content Introduction--------------------------------------------------------------------------------3 IMC Overview----------------------------------------------------------------------------3 Digital Technology Means That Content Creation Is No Longer Exclusive To Media Firms and Marketers---------------------------------------------------------6 Convergence as Glue---------------------------------------------------------------6 The Digital Media------------------------------------------------------------------8 Major Issues Facing Marketers---------------------------------------------------10 Brand engagement------------------------------------------------------------------10 Conclusion----------------------------------------------------------------------------------11 References----------------------------------------------------------------------------------12 Introduction Integrated Marketing Communications, or IMC, basically refers to the process of combining all the tools used in advertising so that they can function together. Promotion, one of the marketing mix’s 4 Ps, has its own combination of communication elements. All of......

Words: 4542 - Pages: 19

Premium Essay

Marketing Communication

...Assignment 2 Marketing Essay Assignment 2 MKT 202 Marketing Communication The heart of any business success lies in its marketing. Most aspects of any business depend on successful marketing. The overall marketing umbrella covers advertising, public relations, promotions and sales. Marketing is a process by which a product or service is introduced and promoted to potential customers. Without marketing, the business may offer the best products or services in your industry, but none of the business’s potential customers would know about it. Without marketing, sales may crash and companies may have to close. 1 Marketing communications is a management process through which an organisation engages with its various audiences. 2A new era is unfolding in the field of advertise, promotions, and marketing communication. All organisations – large and small, commercial, government, charities, educational and other not-for-profit organisations all need to communicate with a range of stakeholders. This may be in order to get materials and services to undertake their business activities, or to collaborate and coordinate with others to secure suitable distribution of their goods and services. In addition, there are consumers – you and me – people who are free to choose among the many hundreds and thousands of product offerings. At this Marketing communications provides a core activity so that all interested parties can understand the intentions of others and appreciate the......

Words: 1578 - Pages: 7

Premium Essay

Marketing Communication

...s3446035 Le Ngoc Giang s3446610 Le Phuong Nghi s3445860 To Thi Thanh Trang s3446628 MARKETING COMMUNICATION IMC PLAN MARKETING COMMUNICATION IMC PLAN Table of Contents Stage 1 I. Situation Analysis 1 1. 4Ps Overview: 1 2. Target Audience: 2 3. SWOT Analysis: 3 4. Competitive Frame: 4 II. Communication Objectives 5 III. Communication Budget 6 Stage 2 I. IMC Program 6 1. Advertising: 6 2. Consumer-Oriented Promotion: 11 3. Event Marketing and Sponsorships: 12 4. Marketing-Oriented Public Relations and Publicity: 13 II. Evaluation and Control 15 1. Evaluation: 15 2. Control: 16 Executive Summary Since 2007, Pizza Hut has made a name for itself in Vietnam's booming market for fast food despite the industry’s increasingly competitive tendencies. With 40 locations scattered in cities across the country, Pizza Hut aims to reach the active and young urbanites, who are looking for more value and are attracted to the brand because of its proposition “Pizza and More”. Indeed, in addition to the company’s vast culinary offerings, Pizza Hut is constantly refreshing its seasonal menus in order to keep up with current events and demands, while simultaneously engaging the customers in more than just a dining experience. After analysing the current situation, this report will present an integrated marketing campaign featuring a Brazilian summer theme that will run concurrently with the 2014 FIFA......

Words: 4935 - Pages: 20

Premium Essay

Marketing Communication

...MARKETING COMMUNICATIONS By (Name): Course: Tutor: University: City/State: Date: Marketing Communications Introduction It is imperative for all companies to communicate with the involved stakeholders. These stakeholders include the government, the vendors, the retailers, and the clientele in a particular locale. Marketing communications refers to management procedures that entail interactions with distinct audiences from diverse backgrounds (Blakeman 2009). The study shall examine the features of an integrated marketing communications mix strategy for Hewlett Packard Company. More intently, the research shall focus on a strategy that pertains to launching a new HP venture in China. In addition, this essay shall examine the competitors of HP in the Chinese locale, the features of the Chinese market, and the marketing strategies of HP’s competitors in China. It is necessary to define some critical terms that are relevant to the analysis of this essay. Integrated marketing communications involves displaying an idea that relates to marketing communications planning. It distinguishes the benefits extensive plans and it scrutinizes the strategic functions of different communication disciplines (Fill 2002). The marketing communications mix deals with the consolidation of the specific mixes and these are advertising, personal selling, sales promotion, public relations, and direct marketing......

Words: 1119 - Pages: 5

Premium Essay

Marketing Communication

...market, the need for an effective marketing communications mix is becoming increasingly important for every company around the world. “Marketing communications are a management process through which an organization engages with its various audiences. By understanding an audience’s communications environment, organizations seek to develop and present messages for their identified stakeholder groups, before evaluating and acting upon the responses. By conveying messages that are of significant value, they encourage audiences to offer attitudinal and behavioral responses” (Fill 2006, p. 1/10). Marketing mix is also called promotional mix as it focuses on using the 5 main marketing communications tools; advertising, sales promotion, public relations, direct marketing and personal selling to increase sales and awareness about the brand. Collectively the role of the elements included in the marketing communication mix is to inform, persuade and remind potential buyers of the product or service. As a new product enters the market customers perceive the product or service with uncertainty. This doubt is minimized by making the customers aware of the new product through advertising and personal selling. While awareness increases, product uncertainty decreases and sales promotion is used to stimulate demand. At the same time public relation aims to increase goodwill of the company by maintaining long term relations with customers. While direct marketing shapes the behavior of the......

Words: 5198 - Pages: 21

Premium Essay

Marketing Communications

...and on television only (and excludes radio). The total budget for this project stands at Rs.30, 550,000. A variance of up to 8% has been agreed on prior to this campaign due to the ambiguity of the venture. The three types of media used will be television, radio and internet. A breakdown of costs by media used is given both, at the end of this document, as well as in the appendices. Billboards have been organized for the campaign as well, and to complete the Integrated Marketing Plan, an event sponsorship will take place in the 5th month of the campaign. Therefore this project promises to target and capture an audience using a wide variety of promotional elements. In terms of market success, there is no telling how far this product can go. It is time to take the crispy and creamy delight in every bite. Table of Contents The Executive Summary 2 Company snapshot 7 History of Kandos chocolate company 7 Mission and business philosophy 7 Place in the industry 7 Positioning 7 Current marketing Mix 8 Industry review 8 Brand review 9 Market Share 9 Strengths 9 Weaknesses 10 Key Benefits 10 Brand Image 10 Positioning 10 Competitor review 11 Direct competitors 11 Ritz bury 11 Edna 12 Imported brands 13 Cadbury 13 Nestle 14 Buyer Analysis 15 Buying Decision Process 16 Who buys the product? 16 Who influences the purchase decision? 16 Decision Criteria 16 Creative campaign 16 Positioning and campaign theme 18 Cocoa butter 18 The uniqueness of......

Words: 7710 - Pages: 31

Premium Essay

Marketing Communications

...Лаутерборн Р. Ф. Новая парадигма маркетинга. Интегрируемые маркетинговые коммуникации. М.: Инфра-М, 2004. – 234 с. ISBN 5-16-001855-7, 0-8442-3452-4 Статьи 1. Thomas, J. S.; Sullivan, U. Y. Managing Marketing Communications with Multichannel Customers. Journal of Marketing, Oct2005, Vol. 69 Issue 4, p239-251. 2. Calder, B. J.; Malthouse, E. C. Managing Media and Advertising Change with Integrated Marketing. Journal of Advertising Research, Dec 2005, Vol. 45 Issue 4, p356-361. 3. McGrath, J. M. IMC at a Crossroads: a Theoretical Review and a Conceptual Framework For Testing. Marketing Management Journal, Fall 2005, Vol. 15 Issue 2, p55-66. 4. Peltier, J.; Schibrowsky, J. A.; Schultz, D. E.; Zahay, D. Interactive IMC: The Relational-Transactional Continuum and the Synergistic Use of Customer Data. Journal of Advertising Research, Jun2006, Vol. 46 Issue 2, p146-159. 5. Lee, D. H.; Park, C. W. Conceptualization and Measurement of Multidimensionality of Integrated Marketing Communications. Journal of Advertising Research, Sep2007, Vol. 47 Issue 3, p222-236. 6. Fitzpatrick, K. R. The Legal Challenge of Integrated Marketing Communications (IMC). Journal of Advertising, Winter2005, Vol. 34 Issue 4, p93-102. Интернет-ресурсы: Integrated Brand Communications By Interbrand at http://www.marketingpower.com/content1294.php Раздел 2. Медиа-рынок и маркетинговые коммуникации. Тема 2. Средства массовых коммуникаций: анализ, стратегия и......

Words: 6007 - Pages: 25

Premium Essay

Marketing Communication

...value of Starbucks. After analyzing external and internal environment, company need to make marketing strategy to suite their target market. Starbucks clearly segment its clientele on demographic bases. They focus its offer on the age of its customers, often between 25 and 40, but also on income since these are quite high wages. As mentioned, Starbucks targets on upper class and middle class people and provides customers with premium coffee experience which cannot get from Mc Café and Dunkin’ Donuts. Starbucks is success because they can find appropriate position in the industry. Additionally, marketing mix is crucial because it helps Starbucks to develop products to satisfy target customer’s needs. Starbucks successes to charge right price and distribute the right place at the right time with using the effective promotion. As recommendation, hosting events will bring a lot of benefits to Starbucks. Engaging in local event can increase chances to spread their brand and attract more customers to come their shop. 1. INTRODUCTION Nowadays, in modern societies there are lot of coffee shops chains everywhere but the world leader is clearly Starbucks, a huge American group. This report will emphasize on the environmental and marketing analysis on Starbucks Company. The purpose of this report is to analyze the strategy of Starbucks and then to improve the efficiency of the future marketing strategy. The analysis begins with Starbucks background followed by Microanalysis......

Words: 3443 - Pages: 14

Premium Essay

Marketing Communications

...and broader picture of sponsorship and how the company Fresh Fruit Soda can gain the confidence and loyalty of its customers in order to establish and expand its business. The brand Fresh Fruit Soda is a new and emerging brand in the market whose target audience is the drinkers who are fond of frizzy drinks. This paper will help and identify different marketing strategies and opportunities for the brand to increase its sale and which would be helpful for the Fresh Fruit Soda to penetrate in the market by taking an active part in advertising or by using the tools of sponsorship. It explains whether this company should invest in sponsorship or use any of the marketing tools. The report a critical analysis and overview will be presented to the Marketing Director and to recommend the measures and steps that would help the company to stay in business. 2.0 Overview of Sponsorship Sponsorship is a part of an integrated strategy (Burningham, 2014) acts as a valuable and important tool as it targets those consumers who avoid advertising and are not in favor of it. Some brands use this sponsorship as a marketing tool to fully exploit the passion of its audience by sponsoring some program or participating and sponsoring some football league or campaign (Wareman, 2008). Sponsorship like advertising use advocates the persuasive role but claim to create awareness and improvement in the perceptions of the audience by linking that sponsorship with some league,......

Words: 2001 - Pages: 9

Premium Essay

Marketing Communication

...MAKING SENSE OF MARKETING COMMUNICATION: The Concept of Positioning and the Lego Application. The concept of positioning is about placing a brand for a customer to understand and connect with the brand. The way a brand is positioned in the market ought to be the way a consumer can understand and interpret what the brand is. When the values or beliefs of a brand is perceived wrongly by a consumer, this means the brand positioning is wrong. Brand positioning can be either the product brand positioning where it passes a message of distinction to it consumers who hopefully perceives it the same way and it can also be price/ quality brand positioning where the quality is superior compared to its competitors. In the case of Lego, its positioning strategy is the grand strategy which is for Lego to get back to its roots and for its consumers to perceive brand Lego as a strong “brand that build legends”. What was the positioning tool used to implement this strategy? It utilized the point-of-purchase roadshows. This task was designated to the marketing team as they were best fit to ensure a successful task. They as well, divided the marketing team into different department for the road show like sales, advertising, event management, PR, in-store merchandising and finance using tools like “targeted”, “laser guns”, “mobile tours e.g. bionic unleashed” targeted at different age groups. Another positioning strategy utilized for the brand to pass a message of visibility to its......

Words: 372 - Pages: 2

Premium Essay

Marketing Communication

...Marketing communication is a set of means executed by companies to give notice, convince and remind potential and actual customers directly or indirectly about the products, service and brands they market to lead to a higher level of trust in the provider and to guarantee the service will be delivered sound enough as promised, thereby encouraging the benefits of both customers and service providers (Kotler et al, 2009). Successful marketing communication relies on a combination of options called the promotional mix. These options include advertising, sales promotion, public relations, direct marketing, and personal selling. (Encyclopaedia of Business, 2nd ed. ). Along with the rise in the uses of the Internet, sponsorship and celebrities, the traditional five elements were significantly impacted. Whether the traditional five are still relevant or not, the judgement should depend on the features and functions of both of the traditional and fresh elements. The functions of Advertising is to transmit information to customers and help them to develop positive attitudes of the provider and products. The main carriers of Advertising are paper advertising and public media advertising (non paper). The paper advertisings, such as newspapers and magazines are more widely spread and easy to form a fixed group of information recipients. Advertising on public media can appeal people from both visual and hearing effects. It is very effective but the cost is much higher, like TV......

Words: 1111 - Pages: 5

Premium Essay

Marketing Communications

...STUDENT NUMBER: 1008267 MODULE TITLE: Marketing Communications MODULE LEADER: Chris Wollaston ASSIGNMENT NUMBER: 1 THE ROLE OF BRANDING IN THE MARKETING COMMUNICATIONS MIX There are many interpretations of marketing communications. (Chris Fill 2009)’s visual approach of marketing communications is that of using communication so as to make the consumers to be aware and also persuade them to buy the goods and services, thereby saying that marketing communications is a management process which a business engages with its various audiences. The marketing communications consist of a set of tools in different combination so as to communicate with its target audience. The marketing communications mix is made up of three elements which are: tools, media and messages. This essay will be divided in three parts; the first part will talk about brands and its characteristics, the second part will talk about the strategic role of branding in the marketing communication mix and the last part ill talk about the brand packaging and also how the brand logo augments the brand. All these, shall be seen in the subsequent paragraphs: A brand is now considered as one of the most powerful ideas in the business world. (Leslie et al 2011) suggests that brands are the main capital of the business, being major assets of the business. Also, (Rik Riezebos 2003) argue that a brand is a name, term, design, symbol, or any other feature that identifies one organization’s good or service as......

Words: 2568 - Pages: 11

Premium Essay

Marketing Communication

...advertising strategy would relay a message to the consumers that to obtain luscious hair, there is a need to sample the product. This would act as a driving force to stimulate consumers to give an opportunity to the consumer to sample the product. ….. Brand Attributes Herbal Essences is committed to provide safe products to its consumers by ensuring environmentally friendly packaging. It is well known for its value for money prestige where its consumers find it a good deal to invest on as the benefits reaped from the product are comparatively worth the investment than in a luxurious shampoo brand. It has ensured safety of all Herbal Essences products globally is being substantiated for safety over a lifetime of intended use prior to marketing the product. This has gained the reliability of the brand to safely sample their new additions to their shampoo series. Executional Consistency...

Words: 1098 - Pages: 5