Free Essay

De Dødsdømte

In: Philosophy and Psychology

Submitted By dreamkeeper
Words 924
Pages 4
De dødsdømte
Skønt vort oprørsforsøg var mislykket, blev vi alle dømt til at henrette hinanden. Det var ikke tilladt os at stille spørgsmål, ellers ville vi have spurgt hvad der skulle ske med den der levede længst. Ville han få lov at overleve, fordi han havde medvirket til at henrette flest samfundsfjender? Det var vel især den mulighed for at overleve der gjorde os alle uvillige til at lade os dræbe først. Vi havde alle været nære venner, for ellers havde det ikke været os muligt at holde sammen så længe. Vi havde kæmpet for livet, for vi mente at det var umenneskeligt at dræbe. Vi havde kæmpet for friheden og vi troede – hvad frie mennesker nødvendigvis må – at vi selv var skyld i vor ulykke: havde vi ikke haft svage punkter, havde de ikke kunnet ramme os. Jeg var gruppens filosofiske hoved, og mens vi sad i rundkreds om den elektriske stol hævdede jeg at den som ikke havde haft reelle oprørske hensigter, men som kun havde haft tanke for egen fordel, ikke blot var skyldig i magthavernes øjne, men også i vore. Og de fleste slog øjnene ned. Der var kun én kvinde iblandt os, fordi kvinder sjældent er så oprørske som mænd. To mænd var så unge at de kunne kaldes drenge. To mænd sagde at det tilkom kvinder og børn at leve så længe som muligt. Vi andre sagde at kvinder og børn sandsynligvis ikke burde have været med i bevægelsen. Kvinden mente med sin kvindelogik at vi burde holde sammen til det sidste. Nogle lo, men en af drengene græd, og jo mere vi andre tav, jo højere græd han. Ham dræbte vi først, for den der græder for sit liv er ikke skikket til at være oprører. Men selv han kæmpede tappert til det sidste, og vi pustede af anstrengelse og havde tabt mælet i lang tid. Så rejste vi os og fjernede liget fra den elektriske stol. – Hvorfor holder vi ikke sammen, sagde kvinden og var gråden nær. Men en mand talte som en mand: – Rækkefølgen er ligegyldig for de fem næste. Vita (det var kvinden) bør leve længst. En anden sagde: – Ingen af os bryder os om at dræbe. Den der lever længst har en fordel frem for de andre. Han eller hun bør passe apparatet. Men jeg var modstander af den tanke: – Har vi ikke sat livet ind på at kæmpe mod bødlerne? Hvorfor skal da netop bødlen overleve? Hvorfor skal en være mere skyldig end andre? En fjerde sagde: – Vi bør frivilligt gå i døden. Den som er nærmest til at dø er også nærmest til at dræbe. Til ham sagde drengen og pegede på den elektriske stol: – Værsgo og tag plads. Jeg dræber. Men alle blev siddende og Vita sagde: – Hvorfor nægter vi ikke at dræbe hinanden? Hvad kan de gøre andet end at slå os ihjel? – De piner os ihjel, sagde en. Og jeg sagde: – Selvmordet er mere værdigt end mordet. Og dræber vi os selv frelser vi måske en af os. – Å hvem bryder sig om at blive frelst på den måde, sagde Vita. Men drengen lo: – Hvem bryder sig ikke om det? Ingen svarede, og den dræbende stol var ledig. Det var nødvendigt at sige noget principielt: – Vi har ikke alle haft lige rene motiver til at bekæmpe det morderiske regime. Den, der siger at Vita skal overleve, har måske ingen anden grund til det end at han selv synes bedre om Vita end vi andre. Måske er han kun medlem af gruppen fordi Vita er det. Jeg vidste nemlig at der var et skinsygeforhold mellem to af mændene for Vitas skyld. Og den ene af mændene kastede sig straks over den anden, som havde foreslået at Vita skulle overleve. Han var slået bedøvet før vi satte ham til rette. Vi fjernede ham straks, og jeg sagde: – Den som slog afdøde ned havde private motiver til at gøre det. I samme øjeblik var et slagsmål i gang, vi var stadig tre om Vita og ham, som vi dernæst henrettede, mens Vita skreg. Det var grund nok til at vi derefter henrettede hende. Vi følte os berettigede til det, for vi var uimodtagelige for hendes kvindelige ynder, som ikke mindst dødskampen gjorde iøjnefaldende. Da vi havde pustet ud, sagde drengen: – Jeg ved at det er min tur nu. Det var jer to der sagde at der ikke burde være kvinder og børn i gruppen og I har altid haft ret. I er i flertal. Og han tog plads. Jeg kunne ikke få mig selv til at dræbe ham, for han imponerede mig med sin koldblodighed. Men den anden skyndte sig hen for at udløse strømmen. Jeg spændte ben for ham, og vi overmandede ham i fællesskab. Han var ved bevidsthed da jeg udtalte dødsdommen: – Du tænkte kun på at redde dit eget liv og derfor skal du miste det. Drengen der opførte sig jo ikke som et barn, men som en mand. Den som tør dø frivilligt fortjener at leve. Ventede drengen at jeg efter disse ord skulle gå i stolen for ham – jeg som dog netop havde frelst hans liv? Jeg var skuffet over hans utaknemlighed og vi kæmpede hele natten. Da morgenen kom og vore bødler trådte ind, levede vi begge og hørte dem le: – Forstår I nu at I er lige så uretfærdige og retfærdige som vi andre? Havde I alle levet, havde I alle overlevet. Jeg indså det rigtige i deres tankegang, Men hvem turde tro på en morders moral? Nu lever vi begge som bødler.…...

Similar Documents

Free Essay

Modelo de Negocios de Netflix

...Caso: El modelo de negocios de Netflix 1. ¿Qué tan poderosas son las fuerzas competitvas en la industria de la renta de películas? Elaboren el análisis basándose en el modelo de diamante de Porter para dar soporte a su contestación. Netflix se posee fuerza competitiva interesante al tener un buen balance según el análisis de Porter. Al tener una fuerza media con los proveedores, donde cada uno de ellos posee sus propios artículos (películas), que son únicos e irrepetibles, pero, por ser una gran industria, se tiene la posibilidad de elección, teniendo un equilibrio hablando de proveedores. Existen varios productos sustitutos como:  la compra de películas en tiendas  la renta de películas físicas como Blockbuster  televisión en línea como Hulu La ventaja sobre los demás es que es una subscripción mensual, contra, la renta por producto, dándole una ventaja al producto. Entre los puntos en los que se ve en desventaja, es que el cliente debe poseer un equipo con la capacidad de sintonizar su servicio (pc, smartv, tablet pc, internet) y que el cliente, tiene un gran variedad de opciones para escoger; por lo cual, el cliente tiene mayor fuerza que la empresa. 2. ¿Cuáles son las fuerzas que están conduciendo el cambio en la industria de renta de películas?, ¿Los impactos combinados de estas fuerzas conductoras son favorables o desfavorables en términos de sus efectos sobre la rivalidad competitiva en la industria y la rentabilidad futura de la misma? Al generar nuevos productos......

Words: 1092 - Pages: 5

Free Essay

De Dicto vs de Rea

...“De dicto” is a term which means “ of the word” where “de re” is a term which means “of the thing”. We use these two distinctions to express ourselves in a more intentionally accurate way. For example, Mary Jane Watson, Peter Parker’s love interest, believes that Spider Man can crawl on walls. Mary Jane believes the statement is true “de re” because Spider Man can crawl on walls and “de dicto” because Mary Jane believes those words are true. However, Peter Parker is Spider Man which means that the names “Spider Man” and “Peter Parker” pick out the same one person or thing. With that, I can restate the proposition as Mary Jane Watson, Peter Parker’s love interest, believes that Peter Parker can crawl on walls. However now Mary Jane believes this statement is false “de dicto” and true “de re”. It is false “de dicto” because Mary Jane does not know the words to be true; she is not aware that Peter Parker and Spider Man are the same one person or thing. Nevertheless the restated proposition is true “de re” because Spider Man and Peter Parker are the same one person and since Spider Man can crawl on walls it must be true that Peter Parker can crawl on walls. Other terms that we use to clearly state our intention are rigid designators, both temporal and modal. They are terms designed to refer, denote or pick out the same thing in all possible worlds. It only refers to that thing in worlds where it exists and does not refer to anything else in worlds where it does not exist. For......

Words: 1090 - Pages: 5

Free Essay

Guia de Estudio de Mercado

......................................4 II.- ¿QUÉ ES UN ESTUDIO DE MERCADO? ......................................................................................5 II.1.- DEFINICIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO. .................................................................... 6 II.2.- OTROS CONCEPTOS CLAVES....................................................................................... 7 II.2.1.- PÚBLICO OBJETIVO O TARGET GROUP.............................................................. 7 II.2.2.- SEGMENTACIÓN DEL MERCADO.......................................................................... 8 II.2.3.- VARIABLES DE SEGMENTACIÓN. ....................................................................... 10 III.- ¿PARA QUÉ SIRVE UN ESTUDIO DE MERCADO? ................................................................14 III.1.- UTILIDAD DEL ESTUDIO DE MERCADO..................................................................... 15 III.2.- UTILIDAD EN FUNCIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA. ................................................................................................................................................ 15 III.2.1.- FASE DE LANZAMIENTO. .................................................................................... 15 III.2.2.- FASE DE CRECIMIENTO Y MADUREZ................................................................ 19 IV.- ¿CÓMO SE HACE UN ESTUDIO DE MERCADO?.........................................................

Words: 426 - Pages: 2

Free Essay

Estado de Flujos de Efectivo

...Análisis del estado de flujos de efectivo Fernando Campa Planas PID_00200310 © FUOC • PID_00200310 2 Análisis del estado de flujos de efectivo © FUOC • PID_00200310 Análisis del estado de flujos de efectivo Índice Introducción ............................................................................................ Objetivos ................................................................................................... 1. Concepto de estado de flujos de efectivo .................................... 5 6 7 2. Actividades de explotación ............................................................. 13 3. Actividades de inversión ................................................................. 22 4. Actividades de financiación ........................................................... 25 5. Variación neta del efectivo o equivalente .................................. 28 6. Ejemplo global numérico ................................................................ 30 Resumen .................................................................................................... 39 © FUOC • PID_00200310 Análisis del estado de flujos de efectivo © FUOC • PID_00200310 5 Análisis del estado de flujos de efectivo Introducción En este módulo, estudiaremos el estado de flujos de efectivo (en adelante, EFE), nuevo elemento incorporado en las cuentas anuales tras la aprobación del Plan general de contabilidad en el año 2007, y aplicable...

Words: 11672 - Pages: 47

Free Essay

Análisis de Manejo de Materiales

...consiste en un análisis del manejo de materiales dentro de una empresa del sector agrícola, dedicada a la venta de fertilizantes ubicada en la comunidad de Los Mochis, Sinaloa. Se muestra, primeramente, una descripción general de las actividades desempeñadas por la empresa, así como ilustraciones de las instalaciones de la planta, incluyendo información relativa a los productos que venden, la capacidad de almacenamiento con la que cuentan, entre otros detalles. En cuanto al manejo de materiales, se investigó información acerca de la manera en que arriba el producto a la planta, como es recibido, almacenado y posteriormente cómo se lleva a los clientes. Para un análisis más completo, se incluye una distribución de planta actual, con ilustraciones de las rutas seguidas por el producto dentro de la instalación para, posteriormente, desarrollar una propuesta que facilite la manipulación de los productos en la empresa. Como punto final, se incluyen recomendaciones diversas para mejorar las operaciones que se realizan dentro de la empresa, así como observaciones de seguridad para los empleados. OBJETIVO GENERAL Realizar un análisis del manejo de materiales en la empresa Tessenderlo Kerley, con el fin de proponer mejora en las operaciones de flujo de materiales. OBJETIVOS ESPECÍFICOS * Analizar el flujo de materiales dentro de la empresa. * Revisar la distribución de instalaciones actual. * Proponer mejoras para un mejor manejo de materiales. *......

Words: 2874 - Pages: 12

Free Essay

Sistema de Archivo de Linux

...1.- ¿Es cada uno de lo siguiente una ruta absoluta, una ruta relativa, o una nombre de archivo simple? a. milk_co Nombre de archivo b. correspond/business/milk_co Ruta relativa c. /home/max Ruta relativa d. /home/max/literature/promo Ruta relativa e. .. No es nada f. letter.0610 Nombre de archive 2. Enumerar los comandos que puede utilizar para realizar estas operaciones: a. Haga su directorio home el directorio de trabajo b. Identifique el directorio de trabajo cd, pwd 3.- Si el directorio de trabajo es / home / max con una literatura subdirectorio llamado, dar tres conjuntos de comandos que puede utilizar para crear un subdirectorio clásicos nombrados en virtud de la literatura. También dé varios conjuntos de comandos que puede utilizar para quitar el directorio de los clásicos y su contenido. 1. mkdir /home/max/literature/classics 2. mkdir ~max/literature/classics 3. mkdir ~/literature/classics 4.- Las pantallas de utilidad df todos los sistemas de ficheros montados junto con información sobre cada uno. Utilice la utilidad de df con la opción (legible)-h para responder a las siguientes preguntas. A. ¿Cuántos sistemas de archivos se montan en el sistema Linux? B. ¿Qué sistema de archivos almacena el directorio de inicio? C. Suponiendo que su respuesta a ejercer 4a es dos o más, intento de crear un vínculo físico a un archivo en otro sistema de archivos. ¿Qué mensaje de error hacer se obtiene? ¿Qué sucede cuando se intenta crear un enlace......

Words: 1347 - Pages: 6

Premium Essay

Compañia de Teléfonos de Chile

...Compañia de Teléfonos de Chile (CTC) is a telecommunication company based in Chile. By the late 1980s, Chile did not have a broad telecommunications network. The country ranked only 12th out of 24 Latin American and Caribbean nations. They were a state-owned corporation that experienced a below average record for servicing customer needs. Hundreds of thousands of potential customers had been on the waiting list for service for several years. Due to the underdevelopment of telecommunications, need for expansion and a mediocre record at servicing customers’ needs, was evidence that the privatization of CTC was an unavoidable option for the Chilean government. In 1987 government put CTC up for bid to attract a firm that would be able to expand, modernize and improve their telecommunications network, and also offer them some financial security. Bond Company submitted an all-cash bid of $114.8 million for 151 million shares of CTC’s stock and was accepted. By 1988 Bond owned 49.5% of CTC stock. They planned to increase the number of service lines, add cellular service and high-speed data transmission networks. Why does CTC need funds? Are internal funds sufficient to meet the needs? Can CTC raise funds in its own country? What are the potential sources of funds in Chile? In April of 1990 CTC had embarked upon an aggressive expansion program that required substantial capital resources putting the company into a financially challenging dilemma. The expansion......

Words: 844 - Pages: 4

Free Essay

Seguimiento de Trabajos de Construccion

...Enero 2013 Presentado por: Emmanuel De Leon UNIVERSIDAD SANTA MARÍA LA ANTIGUA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL PROYECTO DE GRADUACIÓN PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA “PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE PATIOS Y TALLERES DE LA LÍNEA UNO DEL METRO DE PANAMÁ” A REALIZAR EN LA EMPRESA: CONSORCIO LÍNEA 1 – METRO DE PANAMÁ SUPERVISADO POR: ING. OMAR DARIO DIAZ PRESENTADO POR: EMMANUEL DE LEON 8-807-2428 XX de Enero de 2013 AGRADECIMIENTO Son numerosas las personas a las que debo agradecer por ayudarme en el logro de mi carrera, es demasiado poco el decir gracias, para expresar la gratitud que siento hacia ustedes, sin embargo les agradeceré brevemente a mis seres más allegados quienes han estado a mi lado durante todo este tiempo. Le doy gracias a Dios, por estar conmigo en cada paso que doy, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino a aquellas personas que han sido mi soporte y compañía durante todo mi periodo de estudio y realización de esta práctica profesional. Les agradezco hoy y siempre a todos mis familiares, amigos y profesores por su apoyo, alegría, esperanza y además en todo momento me dieron buenos consejos que me brindaron la fortaleza necesaria para seguir adelante y alcanzar exitosamente mis metas. Por último y como agradecimiento especial, le agradezco a mis hermanos JESUS DE LEON y EDGAR DE LEON, por ser hermanos,......

Words: 6143 - Pages: 25

Free Essay

Sistema de Gestion de Almacenes

...y Sistema de Información en Gestión de Almacenes 1ª Sesión: FUNCIONES Y OBJETIVOS EN LA GESTIÓN DE ALMACENES 1ª Sesión: Funciones y objetivos en la gestión de almacenes Índice de la sesión 1.1 Presentación del módulo automatización y sistema de información en gestión de almacenes 1.2 Planteamiento de un caso práctico: Diseño de un Almacén 1.3 Definición de almacén y tipos de almacenes 1.4 Medios auxiliares de carga (MACs) Maestria en Supply Chain Automatización y Sistemas de Información en Gestión de Almacenes Nº Entrega: 1 Pág. 2 1ª Sesión: Funciones y objetivos en la gestión de almacenes Presentación del Profesor Jesús Majem Tarruella Ingeniero Industrial Superior por la UPC, Master de Administración de Empresas (MBA) por EAE, Master en Logística Integral por el ICIL. Quince años de experiencia como consultor de empresas Doce como socio de AB Brain, Ingeniería Logística. Especialista en SCM y Logística. Datos de contacto: jmajem@abbrain.com Skype: jmajemt Linkedin: Jesús Majem Maestria en Supply Chain Automatización y Sistemas de Información en Gestión de Almacenes Nº Entrega: 1 Pág. 3 1.1 Presentación del módulo sistemas de información en Gestión de Almacenes Maestria en Supply Chain Automatización y Sistemas de Información en Gestión de Almacenes Nº Entrega: 1 Pág. 4 1.1 Presentación del módulo Gestión de Almacenes 1.- Objetivos y premisas VIDEO ALMACÉN IKEA Maestria en Supply Chain Automatización y Sistemas de......

Words: 6485 - Pages: 26

Free Essay

Sistemas de Control de Gestion

...naturaleza de los sistemas de control de gestión El objeto de este libro es la implantación de estrategias. En particular, se aportan conocimientos, ideas y habilidades analíticas relacionadas con la forma en que los directores ejecutivos diseñan e implantan los sistemas gerenciales permanentes con los que planean y controlan el desempeño de la empresa. Los elementos de los sistemas de control de gestión son: planeación estratégica, presupuestación, asignación de recursos, medición del desempeño, evaluación y recompensas, designación de centros de responsabilidad y fijación de precios de transferencia. El libro se centra en los conceptos de estrategia, comportamiento organizacional, recursos humanos y responsabilidad gerencial. Ejercer el control administrativo es una obligación de cualquier organización descentralizada. Por un lado, se afirma que los sistemas de control de gestión tienen que concordar con la estrategia de la empresa. Esto significa que la estrategia se establece primero a través de un proceso formal y racional, y que luego ésta dicta el diseño de los sistemas administrativos de la empresa. Otra opinión es que las estrategias surgen por experimentación, sobre la cual influyen los sistemas administrativos de la empresa. Desde este punto de vista, los sistemas de control de gestión afectan el desarrollo de las estrategias. Vamos a considerar los dos puntos de vista, así como sus implicaciones para el diseño y la operación de los sistemas......

Words: 24916 - Pages: 100

Free Essay

OptimizacióN de Sistema de Parqueo

...Propuesta de Servicios de Desarrollo Cliente: Empresa Municipal de Movilidad del Municipio de Cuenca (EMOV) Contacto: Ing. Claudio Crespo, Director de Planificación de la Empresa de Movilidad (EMOV) del Municipio de Cuenca Fecha: 2 de Febrero de 2015 Por medio de la presente, PlexiFactory presenta su propuesta de Servicios de Desarrollo de una Plataforma de Operación para el Sistema de Parqueo Rotativo de la Ciudad de Cuenca. Esta propuesta se enmarca dentro de un proceso de ampliación de la cobertura del sistema de parqueo, combinado con una optimización de recursos de control. preliminares * La Empresa de Movilidad del Municipio de Cuenca (EMOV) será el Cliente de la propuesta. * El Cliente ha requerido información técnica y comercial para esta Plataforma, incluyendo todos los componentes necesarios para su operación, que incluyen (1) el pago del servicio por parte del usuario, (2) el registro de uso del servicio, (3) el control de usuarios que podrían haber excedido su tiempo y el cobro de las consiguientes multas por infracción y (4) un módulo de reportes para toma de decisiones. * Existe información que por su naturaleza es necesaria que PlexiFactory reciba como parte de este proceso y que podrá ser considerada confidencial por el Cliente y viceversa. Se procederá a la firma de Acuerdos de confidencialidad entre PlexiFactory y el Cliente. De considerarse necesario, y de acuerdo a las instrucciones del cliente, PlexiFactory se compromete a...

Words: 4588 - Pages: 19

Free Essay

Relatorio de Actividades de Auditoria

...FEDERAL Ministério da Educação Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Alagoas Reitoria Auditoria Interna RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA/2013 TIPO DE AUDITORIA: Acompanhamento ENTIDADE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Alagoas - IFAL ASSUNTO: Relatório anual das atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna, no IFAL, concernentes ao exercício de 2013. UNIDADE GESTORA: 158147 GESTÃO: 26402 Maceió/AL Janeiro/2014 Página 1 de 101 SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO …................................................................................................................................3 2 ESCOPO DO TRABALHO...................................................................................................................3 3 AUDITORIA INTERNA........................................................................................................................4 3.1 Composição da Auditoria Interna.........................................................................................4 4 DESCRIÇÕES DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA.................................................................5 4.1 Descrição das ações de Auditoria Interna realizadas pela entidade......................................5 4.2 Relação das fragilidade encontradas...................................................................................11 4.3 Descrição das ações de assessoramento da Auditoria......

Words: 26169 - Pages: 105

Free Essay

Modelo de Contrato de Confidencialidad

...CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD Al objeto de garantizar la confidencialidad del presente [Proyecto, colaboración entre las partes implicadas], se hace necesario la firma de un acuerdo que garantice unos niveles de confianza entre las partes. El documento se firmará una vez aceptado y firmado el (tipo: contrato, acuerdo,...] por ambas partes. El contenido del acuerdo es el que figura a continuación. Contenido DE UNA PARTE: [nombre de la organización]y en su nombre y representación (con poder suficiente para ello) D/Dña. [nombre completo], en calidad de [cargo, administrador, apoderado,...] DE OTRA PARTE: [nombre de la organización]. y en su nombre y representación (con poder suficiente para ello) D/Dña. [nombre completo], en calidad de [cargo, administrador, apoderado,...] Reunidos en [lugar de la firma del contrato], a [día] de [Mes] de [Año] EXPONEN I – Que las partes, anteriormente citadas, están interesadas en el desarrollo del presente contrato, para lo cual, aceptaron celebrar el presente Acuerdo de Confidencialidad con el fin de establecer el procedimiento que regirá la custodia y no transmisión a terceros de la información distribuida entre las partes, así como los derechos, responsabilidades y obligaciones inherentes en calidad de remitente, Propietario y «Destinatario» de la referida información. II – Que las partes, en virtud de lo anteriormente expuesto, convinieron que el presente Acuerdo de Confidencialidad se rija por la normativa......

Words: 1479 - Pages: 6

Free Essay

Modelos de Arquitectura de Software

...Modelos de desarrollo Desarrollo por etapas La ingeniería del software es el proceso formal de desarrollo de software en el que las necesidades del usuario se traducen en requerimientos, estos se transforman en diseño que se implementa en código que se prueba, documenta y se certifica para su uso operativo. Según la definición del IEEE la ingeniería del software se define como “la aplicación de un método sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software, esto es, la aplicación de la ingeniería al software”. Esta consiste en etapas principales: 1. Análisis de requerimientos: En esta etapa se obtiene toda la información necesaria para llevar acabo el software por ejemplo: información de la empresa, que tipo de software será, a quienes va dirigido, porque se necesita entre otras cosas mas quizá lo más importante de esta etapa es que requisitos debe cumplir el software para ser de calidad (cumpla con las expectativas). 2. Especificación: En esta etapa se elabora un plan de gestión y se detalla profundamente el software. Algunas de las cosas que se generan en este punto son: Documento de Especificación de requisitos, documento de Aseguramiento de la calidad, Métricas de software, casos de uso, etc. 3. Diseño y arquitectura: Determinar cómo funcionara de forma general sin entrar en detalles incorporando consideraciones de implementación tecnológica, como el hardware la red, etc. Suele ir muy entre lazada con la etapa......

Words: 1764 - Pages: 8

Free Essay

Definicion de Terminos de Negocios

...“Finance” Es el estudio del dinero y su manejo. También explora la asignación de recursos en un mundo incierto. Finanzas es como funciona una organización. “Efficient Market” El mercado eficiente es un mercado donde la información nueva esté inmediatamente disponible para todos los inversionistas y posibles inversionistas en potencia. El papel del mercado eficiente en las finanzas es tener una extensión menor y una menor volatilidad del mercado. “Primary Market” Mercado primario es el medio por el cual sus ahorros se transfieren a las empresas y los gobiernos. Los mercados primarios ofrecen nuevos valores del prestatario a cambio de dinero de los inversionistas o prestamistas. “Secondary Markets” Los mercados secundarios son los mercados de valores. Facilitan la transferencia de los títulos existentes entre los inversionistas. Estos tipos de mercados incrementan el deseo de compra de valores. “Risk” EL riesgo tiene una sola definición en las finanzas. Los riesgos pueden tener un resultado positivo o negativo en las finanzas. Todos los aspectos de las finanzas tienen algún tipo de riesgo. “Security” La seguridad es un documento que evidencia la propiedad de las acciones, bonos y otras inversiones en las finanzas. Una organización utiliza estos como activos. “Stocks” Las acciones son una evidencia de que la propiedad de esa corporación esta dividida. Financieramente, esto es a menudo una manera de pagar las primas o incentivos los empleados sin pagarles en......

Words: 506 - Pages: 3