Free Essay

Buhay Ni Pol Lito Koh

In: Social Issues

Submitted By aeolusang
Words 753
Pages 4
BUHAY ni
POL LITO KOH

Ni : aeolusang

O Bakit kaya

Napakaraming malambing magsalita

Sa mga taong nagdurusa

Sa panahon ng pangangampanya?

____________ _________ _________ _________ _________ _________ _

Mayroon akong kababayan

Pol Lito Koh ang ngalan

Napakabilis sa takbuhan

Napakahusay sa gulangan

Makikipaglaban hanggang kamatayan

Alang-alang sa limpak-limpak na kitaan

Itong si Lito

Ay isang palalo

Ibubuwis ang lahat

Para sa matamis na "oo"

Naglalatag ng pangako

Magpapakitang tao

Alingasaw ng pagkamaligno

Agad-agad niyang maitatago

Bawat makakasalubong

Ituturing niyang kaibigan

Hangga't mayroong bubong

Kanyang lalapitan

At dahan-dahang ibubulong

"Ako ay inyong maaasahan"

Ito naman si tanga

Agad-agad naniniwala

Sa binitiwang kataga

Ni Lito na sugapa

Kaya ngayon ikaw ay nagdurusa

At ang tanging magawa

Ay ibato ang sisi sa iba

Mayroon akong inaasahan

Pol Lito Koh ang ngalan

Siya ay buong puso kong pinagkatiwalaan

Dahil sikmura ko'y mahapdi't walang laman

Masasabi bang katangahan

Nang tulad kong dukha na pag-asa ang sandalan?

Sapagka't wala kaming pinag-aralan

Likas ang maniwala kaninuman

Para sa ikatatakas at ikapupunan

Ng aming katauhan

Dito sa mundo nang walang katapusan

Na kahirapan

Pag-asa ang tangi naming sandata

Paniniwala ang siya naming Allah

Huwag sanang pandirihan

Kung kami'y nagkasala

Pagpili ng tama

Ay aming pinagsawalang bahala

Inyo sanang makita

Kami rin ay biktima

O nasaan na Lito

Ang iyong pangako?

Na ikaw ay malalapitan

sa oras ng kagipitan ko

ako ngayo'y nagsusumamo

Humihiyaw sa kirot

Panambitan kong hindi mailusot

Sa utak mong kakarampot

Ikaw ngayon sa akin ay bangungot na salot

Mayroon akong kaibigan

Pol Lito Koh ang ngalan

Nung panahon ng kanyang pakikipag-kamayan

Akin siyang tinutulungan

Kaya't ngayon ay nagsibukasan

Bank account ko na dating walang laman

Kaya akong mayaman

Patuloy ang karangyaan

Mayroon akong dinadaing

Pol Lito Koh ang ngalan

Noong panahon ng bilangan

Lubha akong pawisan

Paulit-ulit lang ang kinahihinatnan

Nang tulad kong guro na bayani ng bayan

Sana'y dusa nami'y matuldukan

Ng mga high-tech na kagamitan

Meron akong dinadalangin

Pol Lito Koh ang ngalan

Na sana si Inang Bayan

Magkaroon ng katarungan at kalayaan

Na hanggang pagbigkas na lang sa panatang makabayan ang kinahihinatnan

Panginoong Hesukristo

Kami ay iyong disipolo

Dasal namin ay malayo

Malakas pa sa pwersa ng sundalo

Kinatatakutan kumpara sa binabalak na Martial Law

Ngunit paano makararating

Ang dalangin at pangaral naming hiling

Kung ang mga ulo

Ng bayang ito

Ay may sungay na ng demonyo

Meron akong kinaiinisan

Pol Lito Koh ang ngalan

Matapos ang kalokohan

Ngayon siya ay nagpapayaman

Hindi pa nakuntento

Itong malaking lokoloko

Sa haba ng pagkakaupo sa trono

Nagyon ay magdaraos pa ng salo-salo

Sayawan na lilinlangin ang sangkatauhan

Saan kaya mapupunta

Ang pag-indak ni Lito ng Cha-Cha?

Ito kaya ay para sa masa?

O para sa ilang nagpapakasasa?

Ito ay isang malinaw na mitsa

Ng pagbagsak ng demokrasya

Ako si Pol Lito Koh

Isang biktima ng maling pagkukuro

Nadamay sa marka ng mga hudyo

Na walang ibang alam gawin kundi manloko

Huwag sanang biglain

Ang pagtingin sa amin

Maiging kilatisin

Ang tunay na Lider

Na Nakikipagbanggaan sa pader

Kahit iharap pa ay kanser

Hatid ko ay serbisyong totoo

Alay aking buong puso

Dahil ako ay isang Pilipino

Makatao at hindi siraulo

Ako si Pol Lito Koh

Hangad ko'y para sa aking bangko

Madali kong malulusutan kahit anung kaso

Dahil nasa pwesto ang hustisya mga katoto

Milyun-milyon aking nilaan

Sa paglabas ng mukha ko'y inagahan

Upang mapagpapansin sa taong bayan

At iluklok nang madalian

Nang ako'y manalo

Laban sa mga sanggano

Ako'y walang pagod totoo

Dahil gamit ko ay eroplano

Hakot dito

Hakot doon

Hanggang may milyon

Abot kamay aking ambisyon

Mayroon akong kinagisnan

Pol Lito Koh ang turan

Sa katulad kong kabataan

Hindi ito mahirap subaybayan

Kami ang susunod na henerasyon

Mapagmamasdan iba't-ibang mukha ng eleksyon

Hindi lingid sa aming imahinasyon

Ang pasakit ng katiwalian at korapsyon

Tinig man nami'y mumunti

Utak at pang-unawa ay sadyang kay laki

Hindi namin kailangan ng "Glori"

Mula sa angkan ng takot magpahuli

Hindi isang laro ang pagboto

Hindi ito kasing dali ng mini-mini-mayni- mo

Mag-ingat sa tulad ni Lito

Na patay-gutom sa trono

Kilalaning maigi ang kandidato

Ihalal ang tao

Hindi ang Dyablo

Dahil ang bawat desisyon mo

Ay may kaakibat na PAGBABAGO.

____________ _________ _________ _________ _________ ____

O bakit kaya

Napakaraming nagkakandarapa

Sumulong sa mundo ng pulitika?

Hindi tuluyang maiwaksi sa aking mga mata

Ang pagdududa

Na habol lang nila ay pera.

#…...

Similar Documents

Free Essay

The Faith of the Iglesia Ni Cristo

...sa Isang Iglesia Ni Cristo Pakikipanayam. Ito ang salitang higit na angkop gamitin ayon sa hinihingi sa amin ng aming asignaturang Cults I. Subalit minarapat kong gamitin ang salitang pakikipagrelasyon dahilan sa ang talagang nais ko ay makipagrelasyon, o makipagkaibigan. Hindi ako kailanman makukuntento sa isang simpleng pakikipanayam lamang. Nais ko ng epektibong impluwensya, hindi naman dahil sa nais kong tuwirang dalhin ang aking kakapanayamin kay Kristo, kundi nais ko na kahit kaunti ay maransan niya ang tunay na pag-ibig at habag ng Diyos na matatagpuan sa katotohanan ng Kanyang Salita. Isang nakakahamong gawain, na nangangailangan ng panahon, ideya, puso, at pamumuhunan sa pagluhod tuwina sa pananalangin. Hindi ito biro – nais kong maging mabuti ang kaniyang pagtingin sa ating mga Kristyano – kaya naman malaki ang nakaatang na tungkulin sa aming mga estyudante ng asignaturang ito. Mga Layunin ng Pakikipag-relasyong Ito 1. Syempre pa nagunguna sa listahan ay ang magampanan ang hinihingi ng aming asignatura sa Cults 1 – ang makipanayam sa isang taong nabibilang sa hidwang pananampalataya, sa pagkakataong ito ay isang myembro ng Iglesia ni Cristo. Naisin na malaman ang personal na kumbiksyon ng kakapanayamin ukol sa kaniyang relihiyong kinabibilangan, at ang impluwensya nito (kumbiksyon at relihiyon) sa kanyang buhay. Pahintulutan akong magdagdag ng personal kong mga hangarin. 2. Maipakita at maipadama ang kadakilaan ng pag-ibig at kahabagan ni Kristo sa......

Words: 4238 - Pages: 17

Free Essay

Nis Newsletter Jan. 7, 2013

...enrolment increase of at least 15%  Curriculum Mapping (curriculum development)  Implementation of the Common Core Standards in Math THE SPORTS CORNER Sports Results: October 15 November 14 November 21 December 1 Noblesse and Brightwoods tie in MS-HS soccer (2-2) Noblesse defeats Narciso School in Basketball (43-39) Kuzma defeats Noblesse in Volleyball (3-2) Volleyball: St Paul defeats Noblesse (2-1) Badminton: Noblesse defeats St. Paul (4-0) Photo above Table tennis: Noblesse defeats St. Paul (3-1) Photo above Table tennis: Noblesse defeats Narciso School (2-0) Badminton: Noblesse defeats Narciso School (2-1) Brightwoods defeats Noblesse in Elementary soccer Noblesse and Brightwoods tie in MS-HS soccer (1-1) PARENT COMMITTEE The new NIS Parent Committee held their second meeting on Thursday December 20. The Committee discussed the organization of International Day in April and a School Bazaar in June. Future meetings will be held on the 2nd Tuesday of each month at 10am. December 5 December 6 December 11 UPCOMING EVENTS January 7 January 9-11 January 11 January 14-18 January 21 January 28-31 February 1 & 4 February 6 February 11 February 12-13 February 25      Classes resume Final IB Visitation (to determine school’s readiness to offer the IB Diploma Program in August ‘13) Practice Schedule (beginning January 14) Mondays & Wednesday: 6-12th Basketball 3.30-4.40 Tuesday & Thursdays: 6-12th Soccer 3.30-4.30 Badminton and Volleyball will continue......

Words: 698 - Pages: 3

Free Essay

Buhay Ni Rizal

...BUHAY NI JOSE RIZAL PERYODISASYON 1861 – 1882 (Mga Taon ng Pagsibol) 1882 – 1887 (Pagyabong sa Ibayong Lupain) 1887 – 1888 (Pagsapit ng Unos) 1888 – 1892 (Pakikibaka at Radikalisasyon) 1892 – 1896 (Takipsilim ng Isang Buhay at Bukangliwayway ng Isang Bayani) 1861 – 1882 Mga Taon ng Pagsibol ipinanganak noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna mula sa pamilyang inquilino umuupa sa mga Dominico Francisco Mercado Rizal (1818 – 1898) Teodora Alonso Realonda (1826 – 1911) bininyagan noong Hunyo 22, 1861 ng kura parokong si Padre Rufino Collantes Padre Pedro Casañas – nagsilbing ninong Jose Protacio Rizal Mercado y Alonso Realonda ika-7 sa 11 magkakapatid Saturnina (1850-1913) Paciano (1851-1930) Narcisa (1852-1939) Olimpia (1855-1887) Lucia (1857-1919) Maria (1859-1945) Jose (1861-1896) Concepcion (1862-1865) Josefa (1865-1945) Trinidad (1868-1951) Soledad (1870-1929) Calamba pusod ng kasaganaang agrikultural tubo, palay, mais, prutas maliit na tindahan, maliit na gilingan ng arina bahay na bato sa tapat ng simbahan, may karwahe at pribadong aklatan maagang edukasyon ina – unang guro (alpabeto, dasal, tula) pribadong guro Maestro Celestino Maestro Lucas Padua Leon Monroy mga tiyo Gregorio - pagbabasa Manuel – palakasan Jose Alberto – sining Sa Aking mga Kabata Biñan – Maestro Justiniano Aquino Cruz mga kasawian sa batang gulang pagkamatay ng kapatid na si Concepcion sa edad na 3 dahil sa sakit pagkakakulong ng 2 ½......

Words: 4465 - Pages: 18

Free Essay

Aklat Ng Aking Buhay

...Naaalala mo pa ba ang mga panahon noong ikaw ay isang buto pa lamang? Ang ibig kong sabihin ay buto ng isang halaman. Ikaw ay maselan, mahina at marupok. Nagpapadala ka saan ka man tangayin ng ihip ng hangin. Walang direksyon ang iyong buhay. Dahil dito ay wala kang laban. Hindi mo alam kung saang lupa ka mapapadpad. Lumipas ang mga panahon at ikaw ay lumabas sa loob ng buto at unti-unti’y nasilayan mo ang liwanag ng kapaligiran. Sumulpot ang mga dahon at lumago ang iyong mga sanga. Unti-unti mong naiintindihan ang kulay ng iyong buhay.Minamalas mo na ngayon ang mga hiwagang bumabalot dito. Natuto ka ng kumilatis at mag-isip. Malalim na ang iyong mga pananaw. Kasabay ng pagbabagong ito ay ang pagtanda at paglipas ng panahon na sumasabay rin sa iyong pagyabong. Bawat araw ay may katumbas na pag-asa ng bagong pagsibol. Ang proseso ng iyong buhay ay dumaan sa iba’t-ibang pamamaraan. May mga pagkakataong nagiging marupok ang iba mong mga sanga at gayon din ay nangangahulog ang iyong mga dahon. Ngunit patuloy ka sa paglago at pagyabong. Bawat nalalagas na dahon at sanga ay napapalitan nga bagong sibol sa bawat umaga. Iyan ang buhay laging may pag-asa. Maraming unos ang sa iyo ay dumaan ngunit nagpatuloy ka sa pagiging matatag. Hinarap mo ang mga ito ng buong tatag. Nang malampasan mo ay labis ang kaligayahang iyong nadama. Nakamit mo ang tagumpay na iyong ninanasa at ito ay dahil sa determinasyong iyong ipinakita. Dahil din sa mga pangyayaring ito ay naalala at nagunita mo sa......

Words: 621 - Pages: 3

Free Essay

Buhay Hayskul

...sa elemntarya. Ang sabi sa akin ng kapatid kong babae ay pumunta ako sa pila kung saan nandoon ang aking seksyon. Sa pagpila ko sa linya ay may tinanong akong estudyante kung ito ba ang pila ng seksyon ko. Ito naman ay sumagot ng maayos, at sinabing “ oo, ito ang pila ng seksyon natin”. Ang estudyanteng ito ay si Arnold Salomon. Nang makalipas na ang mga sumunod na araw ay unti-unti ng nagkakilala kami at sabihin na nating naging bestfriend ko na siya. Nagkaroon na rin ako ng iba pang mga kaibigan. May mga naging kaklase ako dito na kakilala ko na ng ako’y nasa elementarya . Katulad na lamang ni Mico Agustin at marami pang iba. Isa pa sa mga bago kong kakilala ay si Romeo Rosario. Sabihin na natin na nakaaangat siya sa buhay. Pero mama’s boy … naging kaclose naming siya ni Arnold. Araw-araw pagkatapos ng klase namin ay tumatambay kami sa grotto. Ang grottong ito ay mayroong imahen ni Birheng Maria. Maganda doon sapagkat lilim at malamig kung minsan. Ang itsura ng skul naming ay para ng kolehiyo. Malaki at malawak ang loob nito. May isang covered court at may dalawang canteen. Kapag dumiretso ka naman hanggang pagbaba, ay makikita mo naman ang room ng mga third year highschool. Kapag naman pumasok ka ng skul naming at tumingin ka sa dakong kanan ay makikita mo ang canteen at sa likod noon ay makikita mo ang fourth highschoolbuilding kung saan nag-aaral pa doon ang ate ko. Kase, ng pumasok ako sa Quirino Highschoolay nasa ika-apat na taon na ang ate ko. Nang makita ko ang......

Words: 4523 - Pages: 19

Free Essay

Tweet Ni Florante

...Ang Tweet ni Florante kay Laura Kritik Paper Ang Tweet ni Florante kay Laura ay isang indie film ng Sinehan Advocacy Media Projects Inc. at ito ay nabuo sa direksyon ni Crisaldo Vicente Pablo. Ang mga pangunahing tauhan dito ay si Florante na ginagampanan ni Ervic Vijandre at si Laura na ginagampanan ni Venus Raj. Ang pelikula na ito ay tungkol sa isang lalaki na nagngangalang Flo (na ginagampanan ni Ralph dela Paz) na isang ampon galing sa probinsya na pumunta sa lungsod upang mag-aral sa kolehiyo. Si Flo ay kakaibang bata dahil nakakausap nya ang mga hindi totoong karakter sa mga libro at babasahin na parang ito ay totoo. Ang pangunahing paksa sa pelikula ay ang paghahambing ng awit na Florante at Laura sa buhay pag-ibig ng mga kabataan. Sa pelikula, si Flo ay inihambing kay Florante. Dati ay hindi pa kilala at takot na takot pa itong si Flo sa mga tao. Nagbago iyon ng nakilala niya si Dolfo (na ginampanan ni Teejay Marquez) na inihambing ng pelikula bilang si Adolfo. Si Dolfo ay isang sikat na mag-aaral sa kolehiyo. Mayaman, matalino at makisig, madali niyang nakukumbinsi ang mga tao sa kanyang mga ginagawa. Nakilala din ni Flo si Laurie (na ginampanan ni Cheska Carillo) na isang mahirap na estudyante na mahilig rumaket para lang magkapera. Isa sa mga raket niya ay ang pagiging artista sa mga bidyo ni Cath. Si Cath ay tumatakbo bilang Editor-in-Chief. Para siya ay makakuha ng boto, siya ay nagpapabango ng pangalan sa harap ng kamera. Kumukuha siya ng mga aktor......

Words: 685 - Pages: 3

Free Essay

Kwento Ni Ate Jasmin

...Backrawnd ng pag-aaral Ang teleserye ay halos parte ng pang-araw araw na buhay ng isang pilipino. Ano nga ba ang isang teleserye? Ang teleserye ay nag mula sa mga salitang telebisyon at serye. Kaya ang ibig sabihin nito ay isang serye sa telebisyon. Gaano nga ba kahalaga ang isang teleserye at anu nga ba ang epekto nito sa mga manonood. Marami sa mga Pilipino ngayon ang nahuhumaling sa iba•t-ibang teleserye na napapanood ngayon sa telebisyon. Marahil hindi mapagkakailang ang buhay natin ay maihahalintulad sa isang soap opera, may komedya, minsan aksyon, minsan din naman ay katatakutan at kadalasan ay drama.Ngunit ang ilan sa atin ay hindi alam kung saan nga ba nagmula ang soap opera na ngayon ay kilalang kilala sa ating bansa. Ngunit bakit nga ba nahihilig ang isang ordinaryong Pilipino sa panonood ng teleserye. Naging parte na ng philippine entertainment ang teleserye mula pa noong 1960. Dahil sa dami at lumalaking mundo ng teleserye nga kakaroon ito ng kakayahan na baguhin ang pananaw at mga paniniwala ng isang tao. Ayon sa isang artikulo malaki ang epekto ng teleserye sa pagbabago ng ugali ng isang tao. Nababago nito ang pananaw ng isang tao sa depende sa estado sa buhay. Ngunit ano nga ba ang epekto nito sa kabataang pinoy lalo na sa mga mag-aaral. Napakadaming teleserye ang lumalabas ngaun sa telebisyon na may roong ibat-ibang tema. Ano nga bang klaseng teme ng teleserye ang kinahihiligan ng kabataan ngaun? At ano nga ang nagiging epekto nito sa kanilang......

Words: 377 - Pages: 2

Premium Essay

Pol Pot

...Evaluate the impact of the Khmer Rouge on Cambodian society from 1975-1979 Cambodia became one huge labor camp under the Khmer Rouge. After deposing Lon Nol on 1975, the Khmer Rouge, led by Pol Pot began one of the most brutal regimes in human history. This not only changed the Cambodian society but also ultimately destroyed it. This was due to the extreme vision of communism, which Pol Pot wanted to implement for a perfect and a peaceful society. Prince Norodom Sihanouk always tried to maintain Cambodia’s neutrality. But with Laos and Vietnam as its borders, he knew this was impossible. After the assassination of Diem in South Vietnam, Sihanouk condemned America’s policies; in turn he allowed Viet Cong bases in Cambodia. America in regard to this started ‘Operation Menu’ from 1969, to destroy the Viet Cong bases. When Sihanouk went to visit China on 1970, the CIA deposed him because he allowed North Vietnamese and Viet Cong to have sanctuaries in Cambodia. Sihanouk was replaced by pro-American and anti-Communist Lon Nol. This marked an end of a peaceful era in Cambodia. As soon as Lon Nol gained the power, he ordered the communist to leave Cambodia. The Khmer Rouge and the Viet Cong in retaliation to this launched an attack against the Lon Nol government. After a five year civil war between Lon Nol’s Royal Cambodian army, Viet Cong, North Vietnamese and the Khmer Rouge and over 600 000 Cambodians died, Lon Nol left Cambodia on 1st April 1975. Seventeen days later......

Words: 1701 - Pages: 7

Free Essay

Pangalawang Paglalakbay Ni Rizal

...Paksa: Pangalawang Paglalakbay ni Rizal sa Paris at Eksposisyong Unibersal ng 1889 Taga-Ulat: Jim Nepomuceno Roselyn Odiaman Veneracion Calderon Asignatura: M.S. 1 (Buhay at Gawa ni Rizal Instructor: Edna A. Pante Ed.D ____________________________________________________________________________________ Pangalawang Paglalakbay ni Rizal sa Paris at Eksposisyong Unibersal ng 1889 Pangalawang Paglalakbay ni Rizal sa Paris at Eksposisyong Unibersal ng 1889 Marso 1889 - naging mahirap para sa isang bisita ang paghahanap ng matitirahan sa Paris Mayo 6, 1889 - Eksposisyong Unibersal - nakahikayat ng maraming turista kaya lahat ng akomodasyon ng mga otel ay nakuha na. Naging mataas ang halaga ng pamumuhay sa Paris. - nanamantala ang mga may-ari ng mga paupahang bahay at otel kaya naging mataas ang renta. Hirap sa Paghahanap ng Matitirahan sa Maynila Blg. 45 Rue Maubeuge - bahay ng kanyang kaibigan na si Valentin Ventura - pansamantalang tumuloy si Rizal dito - dito niya iniayos ang kanyang anotasyon sa aklat ni Morga Lumipat siya ng bahay at otel ng makailang beses Nakakuha rin siya ng maliit na silid. Kasama niya rito sina Kapitan Justo Trinidad - dating gobernadorsilyo ng Santa Ana at isang takas mula sa pagmamalupit ng mga Espanyol at si Jose Albert - batang estudyanteng taga-Maynila Hirap sa Paghahanap ng Matitirahan sa Maynila Kahit masaya ang buhay niya sa Paris, makabuluhang bagay pa rin ang kanyang pinagkakaabalahan. Buhay sa Paris Bibliotheque Nationale...

Words: 1952 - Pages: 8

Premium Essay

Lubid Ni Juan

...Niño Mel Hayno Trinidad Pagsulat ng Sanaysay Filipino: Wika ng Pagkakaisa Sinturon ni Juan Salat man ang bansang Pilipinas sa kayamanang mayroon ito ‘di gaya ng ibang bansa, hitik naman ang bawat Pilipino sa pagmamahal na alay sa isa’t isa. Patunay na katatagpuan ang arkipelago sa silanganin ng mga taong patuloy na umiintindi at may pakialam sa iba. Kahit pa nariyan ang hindi pagkaka-unawaan kung minsan, dahil sa napakaraming dayalekto na halos umiiral na sa iba’t ibang sulok ng lupain ay nagkakaroon pa rin ng dahilan upang mapag-isa ang lahat ng Pilipino. Bakit at paano nga ba? Ito ay dahil mayroon tayong kasangkapan na napakahalagang biyaya ng Maykapal. Isang kagamitang instrumento natin upang maipahayag ang saloobing nais kumawala sa ating mga bibig. Noon pa man ay maugong at malaki nang usapin ang patungkol sa pagkakabuo ng Wikang Filipino bilang pangunahing lenggwahe sa ating bansa. Maraming grupo ng etniko ang tumutol dito dahil sa hindi raw pantay ang naging pagtimbang sa mga naturang dayalekto. Higit na nabigyang tuon ng panahong iyon ang Tagalog kung kailan nabuo ang tinatawag natin ngayong Filipino na nauna nang kilala bilang Wikang Pilipino. Matagal man ang panahong lumipas bago ang pagtanggap, natuto rin nilang isuot ang tumatayo nating identidad sa pang-araw-araw nilang mga buhay. Kinagisnan na ito at patuloy na namumutawi sa mga labi dahilan upang maipasa sa iba’t iba at sa mga sumusunod pang mga henerasyon. Magkagayonpaman, marahil dahil na rin......

Words: 732 - Pages: 3

Premium Essay

Lubid Ni Juan

...Niño Mel Hayno Trinidad Pagsulat ng Sanaysay Filipino: Wika ng Pagkakaisa Sinturon ni Juan Salat man ang bansang Pilipinas sa kayamanang mayroon ito ‘di gaya ng ibang bansa, hitik naman ang bawat Pilipino sa pagmamahal na alay sa isa’t isa. Patunay na katatagpuan ang arkipelago sa silanganin ng mga taong patuloy na umiintindi at may pakialam sa iba. Kahit pa nariyan ang hindi pagkaka-unawaan kung minsan, dahil sa napakaraming dayalekto na halos umiiral na sa iba’t ibang sulok ng lupain ay nagkakaroon pa rin ng dahilan upang mapag-isa ang lahat ng Pilipino. Bakit at paano nga ba? Ito ay dahil mayroon tayong kasangkapan na napakahalagang biyaya ng Maykapal. Isang kagamitang instrumento natin upang maipahayag ang saloobing nais kumawala sa ating mga bibig. Noon pa man ay maugong at malaki nang usapin ang patungkol sa pagkakabuo ng Wikang Filipino bilang pangunahing lenggwahe sa ating bansa. Maraming grupo ng etniko ang tumutol dito dahil sa hindi raw pantay ang naging pagtimbang sa mga naturang dayalekto. Higit na nabigyang tuon ng panahong iyon ang Tagalog kung kailan nabuo ang tinatawag natin ngayong Filipino na nauna nang kilala bilang Wikang Pilipino. Matagal man ang panahong lumipas bago ang pagtanggap, natuto rin nilang isuot ang tumatayo nating identidad sa pang-araw-araw nilang mga buhay. Kinagisnan na ito at patuloy na namumutawi sa mga labi dahilan upang maipasa sa iba’t iba at sa mga sumusunod pang mga henerasyon. Magkagayonpaman, marahil dahil na rin......

Words: 732 - Pages: 3

Free Essay

Gulong Ng Buhay

...na makalabas mula dito papunta sa kalawakan. Nagresulta ito sa mas mabilis na pag-init ng ating mundo at nagpabago sa galaw ng hangin: mas malakas at mas madalas na bagyo at pag-ulan ang nararanasan at patuloy pang mararanasan ng mga bansang nasa paligid ng malalaking karagatan—Pasipiko, Atlantiko, at Indian. Sino ngayon ang may pananagutan sa mga kalamidad na dala ng climate change? Malinaw na ang malalaking industriyalisadong bansa tulad ng Estados Unidos, European Union, at Hapon na siyang may pinakamaraming idinagdag na GHG sa atmosphere ng mundo ang may malaking pananagutan sa climate change. Halos walang naidagdag dito ang Pilipinas, 0.3% lamang, ngunit tulad ng iba pang mahihirap na bansa’y nakakaranas ng malawakang pagkasira ng buhay, kabuhayan, at tirahan dulot ng mga kalamidad na kaakibat ng climate change. Isa ang Pilipinas sa mga nangungunang sampung bansa na pinaka-apektado ng climate change. Kaya naman lumalakas ang panawagan ng mahihirap na mga bansa na magbayad ang mayayamang mga bansa. Hanggang ngayon, gumagawa ang mayayamang bansa ng kung anu-anong taktika para lang matakasan ang kanilang pananagutan. Ang mga taunang negosasyon ng mga bansa para magtalaga ng pondo para sa mitigasyon (pagbawas sa masamang epekto), adaptasyon (pag-angkop sa mga pagbabago), at pagbangon mula sa mga kalamidad tulad ng bagyo, landslide, at baha, ay paulit-ulit na nauuwi sa wala. Paulit-ulit itong pinapaasa ang mahihirap na mga bansa sa pangako ng mga mayayamang bansa. Patuloy......

Words: 928 - Pages: 4

Free Essay

Ang Kapalaran Ni Carmela

...Ang Kapalaran ni Carmela Sa may paanan ng kagubatan, may isang pamilyang nakatira, ang magsasakang si Mang Kanor, ang kanyang mabuting maybahay na si Aling Alejandra at ang kanilang bugtong na anak na si Carmela. Si Carmela ay bunga ng pagmamahalan ng kanyang mga magulang na kahit napakapayak lamang ng kanilang pinagtaling puso ay masaya silang namumuhay. Sa pagdaan ng taon ay lumaking maladyosa sa kagandahan si Carmela. Bukod dito ay pinalaki siyang maayos ng kanyang magulang kaya masasabing siya ay may di madapuang langaw na puso. Araw- araw siyang naliligo sa isang batis sa gitna ng kagubatan. Ngunit isang araw, sa kasamaang palad, lingid sa kaalaman ni Carmela ay lihim siyang sinundan ni Caloy, na ukol sa mga balitang kutsero ay lulong sa droga. Dala ng masidhing pagnanais sa dalaga ay nagawa niya itong pagsamantalahan sa gitna ng kagubatan. Walang magawa si Carmela dahil kahit anong sigaw niya ay walang makarinig, kahit anong pakiusap niya ay di pinakinggan ni Caloy, wala siyang nagawa kundi kalamayin ang loob. Pagkatapos nito ay dali-dali siyang iniwan ni Caloy na umiiyak at nakatingin sa kawalan. Sa sobrang takot ay pumunta siya sa kanyang kahiramang suklay na si Maya, dito niya ipinagtapat ang kanyang guhit ng tadhana. Kinalma nito ang kanyang kalooban at sinamahan papunta sa kanyang magulang  at magdilat ng mata bago sabihin sa magulang ang sinapit. Habang umiiyak ay binuksan ang dibdib ni Carmela tungkol sa kasamaang ginawa sa kanya ni Caloy. Sa sobrang nais na......

Words: 350 - Pages: 2

Premium Essay

Pagdadalaga Ni Maximo Oliveros

...Movie Analysis on Pagdadalaga ni Maximo Oliveros “Ang Pagdadalaga ni Maximo Oliveros” is an award-winning indie film and most talked- about movie during the time it was showed. I already heard it from news and read feedbacks from entertainment portals, but I didn’t really get the chance to watch it. All I knew about it is, it’s a story about a gay teenager and his growth as a third sex in the society. Some says, it was funny and realistic, but I never knew it was an eye opener and an educative film especially in accepting the third sex in the society. I remember that time, I’m looking forward to really watch the film, but I never got an opportunity. Not until I was in 3rd year college where we were tasked to watch it during our Social Psychology class. I was excited to view it because it would be the realization of my desire and my curiosity and interest would be satisfied. The movie started focusing on what the place is, the swamp environment where Maximo live, the people around, the way of life there, and then who Maximo really is. Congested Manila slums project both the adorable and harsh everyday reality in the coming-of-age film Ang Pagdadalaga ni Maximo Oliveros (The Blossoming of Maximo Oliveros), a mesmerizing piece of actuality in the midst of poverty, crime, family, forbidden love and everything in between. The superb direction from Auraeus Solito brings to life the blunt and honest writing of Michiko Yamamoto that mainly revolves on the conflict between......

Words: 1729 - Pages: 7

Free Essay

Buhay Ko O Buhay Mo

...ikinasa. Napuno ako ng pagkatakot at pagkalito. Mabibigat na dudug! dudug! dudug! ang aking naririnig mula sa aking dibdib. Nilalamig ako ngunit pinagpapawisan. Pawis na malamig sa aking mukha, batok, likod, dibdib, at mga binti. Nakakalito! Bakit kailangan itong mangyari? Bakit hindi pa ako tumakas kanina? Hindi! Kung tumakas ako, paano ka? Kung itututok ko kaya ang baril sa babaeng nasa dilim, mauunahan ko kaya siyang magpaputok? Hindi! Kung mamatay ka kaya sigurado bang mabubuhay ako? Kung mamamatay ba ako dahil hindi kita babarilin, nakasisiguro ba akong mabubuhay ka? Mayroon kayang bala ang mga baril na hawak namin? Bakit ba ako tanong nang tanong? Hindi! Hindi ko alam ang sagot! Nalilito ako! Nalilito ako…kung buhay ko o buhay mo ang pipiliin ko. Ahh! Masakit sa ulo! Kahit na hindi ko ginugusto, unti-unting tumaas ang aking mga braso at itinutok sa mukha mo ang baril. Nanginginig ang malamig kong mga kamay. Nagsalita ka gamit ang iyong nanginginig na boses, “Huwag Kenneth!” Ahh! Parang unang puputok ang ulo ko kaysa sa baril na hawak ko pagkatapos mong banggitin ang aking pangalan kasunod ng huwag. Nanginginig ka at gusto ko nang bitiwan ang pistol upang hilahin ka papalabas ng kabaliwan na ito. “BARILIN MO SIYA!” Sigaw muli ng babae sa dilim na parang nagmamakaawa na sa pagka-inis. Natatakot ako para sa sarili ko kaya nasabi kong, “Patawad kaibigan…ngu…ngunit…(hindi)…ayaw ko nang malagay sa alanganin dahil sa iba! Paalam!” Parang puputok na......

Words: 2155 - Pages: 9